Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstilrettelæggelse Neurologisk Afdeling, læger

Beskrivelse

 

Arbejdsplan for læger, Neurologisk Afdeling Aalborg Sygehus, udarbejdes for 6 uger ad gangen. Normperioden er 12 uger.

Lægerne indsender til arbejdstilrettelægger ønsker for en kommende 6 ugers periode mht. ferie, vagtfriholdelse, afspadsering, kursus m.m.

Ønsker skal være arbejdstilrettelægger i hænde senest 5 uger før starten af en kommende 6 ugers periode således at arbejdsplanen kan foreligge senest 4 uger før.

Når endelig arbejdsplan foreligger, er den forpligtigende for hver enkelt læge, således at afspadsering, kursusvirksomhed o. lign. kun kan forekomme efter aftale med den ledende overlæge og hvis berørte læge selv kan anvise bytning af arbejdsfunktion med anden læge.

 

Arbejdsplanen søges udarbejdet så følgende hensyn tages:

1.uddannelse og supervision af ikke speciallæger (Uddannelse/patientsikkerhedshensyn)

2.fagligt begrundede ønsker om efteruddannelse, som er relevant for afdelingen

3.fleksibilitet for det lægelige personale i forhold nødvendige familiære hensyn

 

Generelt tilsigtes følgende:

 

Vagt-holdet:Bagvagt og forvagt. Hvis bagvagt ikke er speciallæge, er der en overlæge i beredskabsvagt.

 

Stuegang:Hver sengeafdeling har i 1-2 uger samme læge-par bestående af speciallæge/R1 og en yngre læge. Morgenkonferencerne kan benyttes til konferering af patienterne i et større kollegium.

 

Ambulatorium:De ikke-speciallæger, der har ambulatorium, har en i arbejdsplanen markeret speciallæge som supervisor for den pågældende ambulatoriedag.

 

 

Ved forfald af lægeligt personel pga. bl.a. sygdom (om)fordeles arbejdsopgaverne ved morgenkonference under bedst mulig hensyntagen til kvalitet i behandlingen (patientsikkerhed) og logistik. Så vidt muligt tilsigtes at undgå at aflyse patienter ved en fordeling af indkaldte og ambulante patienter blandt den fremmødte lægestab ved morgenkonferencen

På ikke-hverdage har bagvagten den af ledende overlæge uddelegerede kompetence at indkalde substitut for den akut syge vagthavende FV eller BV.

Målgruppe – modtagelse

Afdelingens læger.

Formål

Angive principper for arbejdstilrettelæggelse.