Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for hygiejne på stuerne og i birum

Beskrivelse1

Dagligt1

Sug1

Luftvejssystem1

Inhalationssystemer1

Paneler, kulissestænger, respiratorslanger, sprøjtebord og seng2

Oprydning og rengøring på stuen2

Udskrivning af patient2

Medicinske flergangsartikler2

Isolations patient2

Rengøring2

Standard opstilling ved den intensive plads på intensivt3

Køkken og skyllerum3

Medicinrum3

Periodisk rengøring3

Dokumentation3

Formål3

Definering af begreber3

Reference3

Beskrivelse

Dagligt

Sug

Skylle krus, slange fra sugepose og sugestuds til sugekateter skiftes x 1/døgn i dagvagten.

Sugepose skiftes ved behov og ved endt patientbehandlingsforløb.

Iltslanger, iltkateter og iltbrille: Skiftes efter behov eller hver 7. dag, dog minimum mellem hver patient – Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10)

og Nebulisator (medicinforstøver), (8.13)

Der henvises til instruksen: Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

Luftvejssystem

Skift af engangsslanger til de forskellige luftvejssystemer;

  • • Respiratorslanger

  • • CPAP-slanger

Der henvises til instruksen Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

Dead-space og/eller fugtfilter samt bakterie-/medicinfilter ved respiratoren ekspiratoriske side skiftes dagligt af ansvarlig sygeplejerske og dokumenters på OBSERVATIONSSKEMAET under Sygeplejehandlinger.

Inhalationssystemer

System 22; hele systemet skiftes dagligt af dagvagt.

Nebuliezeren tømmes og tørres efter hver inhalation og ny indsats indsættes.

Der henvises til instruksen Nebulisator (medicinforstøver), (8.13) og Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

Paneler, kulissestænger, respiratorslanger, sprøjtebord og seng

Der henvises til instruksen Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10)

Kontaktpunkter aftørres dagligt og dette dokumenteres på observationsskemaet.

Oprydning og rengøring på stuen

Der ryddes op omkring patienten og på stuen.

Apparatur der ikke er i brug stilles i skyllerummet til rengøring – gerne tidligt på dagen.

Skraldespande tømmes og kommes i skraldeposer i affaldsrummet – denne lukkes hvis den er fyldt og ny pose sættes frem.

Tøjposer tømmes ved behov.

Der henvises til instruksen Generelle smitteforebyggende forholdsregler 3.2

Sprøjtebordet ryddes for unødige effekter.

Udskrivning af patient

Oprydning, rengøring og klargøring af stuen når patienter udskrives.

Medicinske flergangsartikler

Instrumenter og lignende vaskes i instrumentvaskemaskine eller bækkenskyller. Hvis ikke dette er muligt, foretages kemisk desinfektion. Rengøringskrav og visuel inspektion af rengøring (11.1)

Termometre skal rengøres og desinficeres efter brug. Oraltermometre og rektaltermometre skal overtrækkes med beskyttelseshylster og rengøres efter forskrifterne der er beskrevet i Digitale termometre (8.6)

Rekvirering af rengøring til stuen aften/nat og weekend/helligdage sker gennem opgavesystemet Columna.

Isolations patient

Rengøring

Der henvises til instrukserne Generelle smitteforebyggende forholdsregler 3.2, Isolation på enestue 4.1.2,

Procedurer ved mors: Kapelpersonalet orienteres. Kapelpersonalet skal følge ”Hygiejniske sikkerhedsregler ved arbejde i laboratorier på Patologisk Institut” – se Isolation på enestue 4.1.2.

Enkelte immunsupprimerede patienter installeres på isolationsstue og her gælder vanlig rengøring.

Standard opstilling ved den intensive plads på intensivt

Den intensive plads gøres klar med standardudstyr. Se Standardopstilling til den intensive patient.

Køkken og skyllerum

Vaskemaskine til utensilier startes. Affaldsposer tømmes. Borde aftørres.

I køkkenet ryddes der op efter én selv. Opvaskemaskinen startes og tømmes. Mad stilles på køl.

Medicinrum

Medicinrummet efterlades ryddeligt. Derfor skal der ved stænk eller spild tørres op med imprægnerede engangsklude inden man forlader rummet, bordet skal også være fri for anbrud eller tom emballage.

Følg anviste affaldssortering. Vær opmærksom på affaldssortering, der er meget, der kan bortskaffes i dagrenovation.

Periodisk rengøring

Der henvises til instruksen Kvalitetskontrol og logbøger i afsnit 103.

Dokumentation

Skemaet med sygeplejehandlinger føres a jour dagligt.

Der føres logbog bl.a. når den intensive plads klargøres, apparatur testes og ved hovedrengøring – se instruksen Kvalitetskontrol og logbøger i afsnit 103.

Formål

  • • Reducerer risikoen for smittespredning ved direkte og indirekte kontakt med blod, vævsvæsker, sekreter m.m. hos alle patienter.

  • • Opretholde en god hygiejne

  • • Forebygge bakterievækst

  • • Holde orden

Definering af begreber

CPAP:

Continuous Positive Airway Pressure

Birum:

Gang, rene og urene skyllerum, depotrum, apparaturrum, medicinrum

Reference

Infektionshygiejnen, Region Nordjylland:

Generelle smitteforebyggende forholdsregler 3.2,

Isolation på enestue 4.1.2,

Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

Digitale termometre (8.6)

Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10)

Nebulisator (medicinforstøver), (8.13)

Rengøringskrav og visuel inspektion af rengøring (11.1)

Anæstesien, Region Nordjylland:

Standardopstilling ved den intensive plads på Intensivt Terapiafsnit 103

Kvalitetskontrol og logbøger i afsnit 103

Stud.med. Thomas Emil Christensen, stud.med. Jesper Skovlund Jørgensen & professor Hans Jørn Kolmos Odense Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Rengøringens betydning for forekomst af hospitalsinfektioner Statusartikel Ugeskrift for Læger 2007;169(49):4249