Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cutan-Bilirubin - Decentralt laboratoriemedicinsk måleudstyr

Formål

At beskrive kvalitetssikringstiltag og ansvarsfordelingen mellem den kliniske afdeling og Klinisk Biokemisk Afdeling for decentralt udførte analyser. Kvalitetssikringstiltag skal efterleve kravene i den danske standard (ISO 15189), ”Nærpatientundersøgelse (POCT) Krav til kvalitet og kompetence” og Klinisk Biokemisk Afdelings retningslinjer vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital.

Målgruppe

Klinisk personale der er certificeret af Klinisk Biokemisk Afdeling. Efter 2015 certificeres internt af eget afsnit.

Definition af begreber

Klinisk Biokemisk Afdeling repræsenterer: Aalborg Universitetshospital matrikel afsnit Nord, afsnit Syd, Hobro, Farsø og Thisted.

  • • Decentralt udførte analyser repræsenterer:
    Analyser der udføres af personale, der ikke er ansat på Klinisk Biokemisk Afdeling.

  • • Analyser der udføres på udstyr placeret udenfor de klinisk biokemiske afdelinger i Klinisk Biokemi og kvalitetssikres af Klinisk Biokemisk Afdeling.

Beskrivelse

Apparat type:

BiliChek

Kontakt person(er) på Klinisk Biokemisk Afdeling:

Fagspecialist: Lasse Winther Andersen

Funktionsansvarlig bioanalytiker: Jane Smærup Bliksted.

Undervisning:
Undervisningen certificerer brugeren i korrekt anvendelse af apparaturet og dokumenteres.

Undervisning af nyt klinisk personale efter behov.

I forlængelse af undervisningen udarbejder Klinisk Biokemisk Afdeling brugervenlig apparatur instruks tilgængelig i Region Nordjyllands dokumenthåndteringssystem – PRI. Se eksterne links.

Betingelser:

Forud for etablering af patient nær analysevirksomhed udarbejdes i overensstemmelse med ”Retningslinjer vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital”, en kontrakt, hvor indkøb, økonomi og service/vedligeholdelse er aftalt mellem de involverede parter.

De driftsmæssige forpligtigelser vedr. decentralt udstyr påhviler den kliniske afdeling.

Ved misligholdelse eller tab (herunder bortkomne apparater) stilles den kliniske afdeling økonomisk ansvarlig.

 

Arbejdsopgaver

Ansvar

Den kliniske afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling

Prøvetagning

X

 

Prøveanalysering

X

 

Validering af analyseresultat

X

 

Svaraflevering

X

 

Kvalitetskontrol, ved forhøjede resultater *

X

X

Linearitetsmåling efter behov, ca. 1 gang årligt

_

 

Kontrol af reagenser

X

Data godkendes af Klinisk Biokemisk Afdeling

Daglig vedligehold

X

 

Indkøb af forbrugsvarer til drift eks.

X

 

Reparation samt returnering af defekte apparater

 

X

Udlån af apparater når afdelingens apparat er defekt

_

 

Styring af afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger

 

X

Referencer

Retningslinje for decentral analysevirksomhed (nærpatientundersøgelse; Point-of-care-testning)

Klinisk Biokemisk Afdelings retningslinjer vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital.

Diagnosticering, standard 2.8.5

Dansk Standard DS/EN ISO 15189 – Nærpatientundersøgelse(POCT), krav til kvalitet og kompetence.

Decentral analysevirksomhed (nærpatientundersøgelse: Point-of-care-testning)