Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til indlæggelse på Reumatologisk Afdeling både heldøgnsafsnit og deldøgnsafsnit

Akutte patienter

Kan indlægges på helddøgnsafsnit mandag til fredag kl. 8.00-15.00.

Ved påtænkt akut indlæggelse via Reumatologisk Ambulatorium skal indlæggende læge tage telefonisk kontakt til reumasygeplejersken på tlf.: 6 8253.

Endvidere er det den indlæggende læges ansvar at orientere:

  • • reumatologisk vagthavende

når en akut patient indlægges.

Elektive/subakutte patienter

Visitation foregår, minimum en gang ugentligt samt efter behov, i visitationsudvalget (stuegangsgående overlæge og oversygeplejerske eller afdelingssygeplejerske).

De elektive patienter kan visiteres til heldøgnsafsnit eller deldøgnsafsnit.

Henvisende reumatologiske læge bedes anføre maksimal ventetid, men visitationsudvalget behøver ikke at følge forslaget.

Ved elektiv indlæggelse fra ambulatoriet tager sekretæren kopi af sidste journalnotat og sender til sengeafsnitssygeplejersken. Der anbefales dog kontakt til sengeafdeling på tlf. 6 8253.

Overflytning fra andre afdelinger

Sker når plads haves. Sengeafsnitssygeplejersken indkalder patienten.