Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning ved febril neutropeni

 

 

Antibiotika vejledning til neutropene febrile børn på baggrund af årsager til 38 infektionsdødsfald i nordisk ALL materiale.

Bakterier: 19 (50%) – P. Aeruginosa: 6/19, E. Coli: 3/19, svampe 6 (16%), virus 3 (8%), polybakterielle 2 (5%), ukendte mikrober: 8 (21%).

Empiriske retningslinier for behandling:

Initial behandling uden fokus: Ampicillin og Gentamycin.

Klinisk fokus: Behandling der dækker forventet bakteriolog.

Septisk shock: start Meronem.

Positive venyler: Specifik antibiotisk behandling, men fortsat bredspektret.

Kateterinfektion: Overvej HCI-installation.

Længerevarende neutropeni forventes: Giv profylaktisk Diflucan.

Fortsat feber og neutropeni efter 2 dage: Overvej udvidet antibiotisk dækning.

Fortsat feber og neutropeni efter 5 dage: Start empirisk svampebehandling.

Svær, længerevarende neutropeni: Særlig risiko for Pseudomonas-infektion.

Meget lavt monocyttal <0,03 mia/l = høj risiko for svær infektion.

Behandling med platin-præparater: undgå aminoglykosider.

Kriterier for hurtig udskrivelse:

Barnet er feberfrit.
Bakteriologi er negativ
Forløb er ukompliceret
CRP er faldende
Monocyttal er stigende.

Antibiotikadoser (Systemisk infektion):
OBS: Udskriv ”Feberskema” med beregnede doser til hver enkelt patient!

Ambisome: 3 mg/kg/d (evt. optrapning)
Ampicillin:
 200 mg/kg/d (fordelt på 4 doser)
Ancotil:
 100-150 mg/kg/d (fordelt på 4 doser)
Bactrim:
 100/20 mg Sulfo/trim/kg/d (fordelt på 4 doser)
Caspofungin:
 Loading dose: 70 mg/m2(max 70 mg), derefter 50 mg/m2/d (max 50 mg)
Cefotaxim:
 150 mg/kg/d (fordelt på 4 doser)
Cefuroxim:
 150 mg/kg/d (fordelt på 4 doser)
Dicloxacillin:
 50 mg/kg/d (fordelt på 4 doser)
Diflucan:
 10-12 mg/kg/d, dog max voksen dose (800 mg dag 1, senere 400 mg/d)
Gentamicin: 6-7 mg/kg/d (max 240 mg)
Meropenem:
 60 mg/kg/d (fordelt på 4 doser)
Metronidazol:
 30 mg/kg/d (fordelt på 3 doser)
Piperacillin:
 300 mg/kg/d (fordelt på 4 doser)
Tobramycin:
 5 mg/kg/d
Vfend:
  Loading dose: 6 mg/kg hver 12. time i et døgn, derefter 4 mg/kg (kan gives
  p.o).
Vancomycin:
 40 mg/kg/d (fordelt på 2 doser).

Specielle funktioner:

P. Aeruginosa:Tazocin + Gentamycin (justeres evt. efter resistenssvar).

Intraabdominelle:Meronem + Metronidazol. Alternativt: Claforan + Metronidazol.

Anaerobe: Metronidazol. Alternativt: Meronem.

Meticillinresistente Staf.: Vancocin.

Pneumocystis Carinii:Bactrim 100/20 mg Sulfo/trim/kg/d i.v. fordelt på 4 doser i 2 uger om
   effektiv efter 48 timer.
   Solucortef 5 mg/kg/d i.v. fordelt på 4 doser (ved iltmætning <90 %)
   Pentamidin er et alternativ til Bactrim.

Mycoplasma: Clarithromycin.

C. Difficile Diare:Vancocin p.o. eller Metronidazol p.o.

Svampesepsis, ukendt agens: Ambisome, justering efter resistenssvar, evt. med 2 antimycotica.

Invasiv aspergillose:Voriconazol (Vfend).

Herpes Zoster:Zovir: 0-12 år 1500 mg/m2 fordelt på 3 doser
  13+ år: 30 mg/kg fordelt på 3 doser.

Varicella: Zovir: 0-12 år 1500 mg/m2 fordelt på 3 doser.
  13+ år: 30 mg/kg fordelt på 3 doser.

CMV:  Cymevene (Ganciclovir): 10 mg/kg/d i.v. (60 min), fordelt på 2 doser.

Profylakse

Langvarig neutropeni:

Bactrim (Trimetoprim dose: 5 mg/kg eller 150/30 mg Sulfo/trim/m2) fordelt på 1-2 doser p.o. i 2-3 konsekutive dage per uge.

Diflucan:  5 mg/kg/d p.o. (ikke obligatorisk).

Naxofil:  Prosaconazole 7 mg/kg/d.

CVK-anlæggelse:

Diclocil 75 mg/kg/døgn i.v. fordelt over 3 doser (i et døgn).

Litteratur:

Medicines for children 2003, Medicinfortegnelse 2010, Felleskatalog 2003.
Walsh TJ et al: Pharmacokinetics and Safety of intravenous Voriconazole in Children after Single- or Multiple-Dose-Administration. Antimicrobial agents and Chemotherapy, June p2166-2172.
Cesaro S et al. Safety and efficacy of Caspofungin and liposomal amphotericin B, followed by voriconazole in young patients affected by refractory invasive mycosis. Eur J Haematol 2004:50-55.
Abuhammour W, Habte-Gaber E: Newer antifugal agents.
Indian J Pediatr. 2004;71: 253-259.
Kalin M, Bjørkholm M: Profylaktisk och empirisk behandling, mot svamp vid neutropen feber. Laekartidningen: 98, Nr 16:189-03.
Nielsen BS: Døgndosering og interval af gentamicin hos børn. Opgave i forskningsmetodologi, september 2004.