Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Colonstent - forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Formål med colonstent

Se Colonileus

Anlæggelse af colonstent ved eksempelvis subileustilstande.

 1. 1. Patienten sederes til stentanlæggelsen, men er forberedt til generel anæstesi i det tilfælde, at anlæggelsen af kolonstenten ikke kan foretages

 2. 2. Er næste skridt en colonresektion (Hartmanns operation - forberedelse og anæstesi i A-anæstesi)

Præoperativt anæstesitilsyn

 • • BAC-test

 • • Information vedrørende sedation til indgrebet

 • • Information om epiduralanalgesi ved åben kirurgi

 • • Eventuel ventrikelsonde

Standardfremstilling og forberedelse

 1. 3. Standard

 1. 4. Ved colonresektion:

 • • ¼ eller ½ % Marcain® i 50 ml-sprøjte med forlænger

 • • Epi-Morfin

 • • Fremstilling til epidural kateteranlæggelse

 • • PCA-pumpe/batteri/A-blanding/forlængersæt

 • • Arterietryksæt/A-kanyle

 • • Et trykkabel

 • • Timediuresesæt

 • • Tre pumper minimum

 • • Mistraltæppe samt oesophagusføler

 • • Eventuelt ventrikelsonde

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi

 • • Patienten modtages

 • • Der anlæggesPVK

 • • Eventuel antibiotikaindgift, se operationsforløbsskema

 • • Nasal ilt

 • • Svagt sug på eventuel ventrikelsonde

Monitorering i A-anæstesi

 • • Standard

Ved colonresektion:

 • • arterietryk, arteriekateter

 • • Timediurese

 • • Temperatur

 • • NMT

Lejring

 1. 5. Stentanlæggelse: Ligeudleje med begge arme ud til siden. Benene pakkes ind i tæpper, anvend evt. varmetæppe til overkroppen. Der skylles ofte med en del vand, der afkøler patienten

 1. 6. Colonresektion: Ligeudleje

Lejringen kontrolleres peroperativt.

Anæstesi i A-anæstesiafsnit

Se Anæstesi i A-anæstesi

Sedation eller generel anæstesi efter ordination.

 1. 7. Stentanlæggelse: Oftest sedation efter ordination samt nasal ilt

 1. 8. Ved efterfølgende colonresektion:

Anlægges epiduralkateteret inden generel anæstesi

Epidural analgesi i A-anæstesi

Patienten skal intuberes og relakseres.

 • • Anlæggelse af mindst to velfungerende PVK

 • • OP anlægger kateter á demeure

 • • Anlæggelse af arteriekanyle, evt. arteriegas analyseres

 • • MistralAir

 • • Ved evt. blodtransfusion anvendes blodvarmer

 • • Opstart peroperativ epiduralanalgesi

Peroperativ væsketerapi

Ved stentanlæggelse og ved resektion.

Den peroperative væskebehandling tager hensyn til graden og varigheden af ileustilstanden, og den deraf ledte bedømmelse af patientens væskedeficit, der kan være endog særdeles stort.

 • • Anvend varme væsker

 • • Løbende væskeregnskab/volumenbalance

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

Ved åben operation, epidural analgesi. Se

Smertebehandling i A-anæstesi

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Postoperative ordinationer og observationer

Ved colonresektion

 • • PCEA-infusion af standard A-blanding

 • • Smertepakke 2 på sengeafdelingen

Se basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

Overlevering fra anæstesi til opvågning til stamafdeling

Ernæring: Efter kirurgens ordination.

Vandladning: Timediureser.

Medicin: Ikke rutinemæssigt cont. antibiotika.

Referencer

Sygepleje til den bedøvede patient