Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rutinemæssige præoperative undersøgelser for stationære kæbekirurgiske patienter

Rutinemæssige præoperative undersøgelser for stationære kæbekirurgiske patienter

(Suppleres ved behov efter konkret vurdering):

 

Præoperativ undersøgelse

Kæbeosteotomier,

svære ansigts-traumer og andre større indgreb

Øvrige

Type inkl. screentest for irregulære antistoffer

Ja

Ikke rutinemæssigt

÷ irregulære antistoffer

BAC-test ved opstået behov for blod

 

+ irregulære antistoffer

BF-test + reservering af blod (normalt 2 portioner)

 

Væsketal: Hgb, K, Na, Creatinin på diabetes mellitus (DM) patienter og patienter i diuretikabehandling.

Hgb.

Ikke rutinemæssigt

Røntgen af thorax

Ikke rutinemæssigt

Ikke rutinemæssigt

EKG: Hjertesygdom og DM

Ikke rutinemæssigt

Ikke rutinemæssigt

Faste-BS (glucose) på alle DM-ptt. tages på operationsdagen kl. 6.30 mhp. GIK-drop (se Anæstesisektors vejledning).

Der bestilles endokrinologisk tilsyn postoperativt på operationsdagen.

Postoperativ BS hver 4. time.

BS (glucose)

BS (glucose)

Stixing præoperativt på DM-patienter

Urinstix for glukose og ketonstoffer

Urinstix for glukose og ketonstoffer

 

Aftalt 21. september 2006 mellem Per Lambert, Anæstesiafdelingen og Bjarne Neumann-Jensen, Kæbekirurgisk Afdeling.