Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rutinemæssige præoperative undersøgelser for stationære kæbekirurgiske patienter

(Suppleres ved behov efter konkret vurdering):

 

Præoperativ undersøgelse

 

Kæbeosteotomier

 

Svære ansigtstraumer og andre større indgreb

Øvrige

Type inkl. screentest for irregulære antistoffer

Ikke rutinemæssigt

Ja

Ikke rutinemæssigt

÷ irregulære antistoffer

 

BAC-test ved opstået behov for blod

 

+ irregulære antistoffer

 

BF-test + reservering af blod (normalt 2 portioner)

 

Væsketal: Ved diabetes mellitus (DM) eller diuretika-behandling: Hgb, Na, S-kalium og S-Kreatinin <3 døgn gammel

 

Hgb

Ikke rutinemæssigt

Faste-BS (glucose) på alle DM-ptt. tages på operationsdagen kl. 6.30 mhp. GIK-drop (link: Anæstesisektors vejledning).

Postoperativ BS hver 4. time. Endokrinologisk Afdeling kontaktes ved behov.

BS (glucose)

BS (glucose)

BS (glucose)

Stixing præoperativt på DM-patienter

Urinstix for glukose og ketonstoffer

Urinstix for glukose og ketonstoffer

Urinstix for glukose og ketonstoffer

EKG: Ved hypertensio arterialis eller kendt hjertesygdom uanset alder.

Ikke rutinemæssigt

Ikke rutinemæssigt

Ikke rutinemæssigt

Røntgen thorax

Ikke rutinemæssigt

Ikke rutinemæssigt

Ikke rutinemæssigt