Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forbindingsskift og skylning af hæmodialysekateter

 

 

Forberedelse1

Lav en startbakke1

Procedure2

Ved dialysepause og opstart på fistel2

Retningslinjer til hjemmesygeplejen2

Standardpræparater til Dialysekateterlås instilleret i dialysekatetre2

 

Forberedelse

 • BEMÆRK: Urutineret personale anvender steril teknik. Rutineret personale anvender non touch teknik

 • TIP: Patienter med fastvokset permanent kateter behøver ikke at have forbinding, hverken på huden eller omkring kateterbenene. Jf. Hæmodialyseopstart på fastvokset permanent kateter klik her

Lav en startbakke

 • BEMÆRK: Startbakken laves umiddelbart før brug (MAX 1 time før)

 • BEMÆRK: Fyldes sprøjterne ikke umiddelbart inden brug påsættes prop.

 • • Afsprit hænderne.

 • • Bakke med sterilt afdækningsstykke over.

 • • 2 stk sterile 5 ml sprøjter.

 • • 2 stk sterile 10 ml sprøjter og 1 optrækningskanyle.

 • • (2 stk sterile 2 ml sprøjter og 1 optrækningskanyle) – KUN ved anden dialysekateterlås end Citraflow.

 • • 2 pakker sterile kompresser.

 • • 1 pakke shuntservietter (evt. jugularisbakke).

 • • 1 stk sterilt Tegaderm I.V.

 • • 1 sterilt afdækningsstykke lægges over bakken.

Følgende lægges oven på det sterile afdækningsstykke

 • • Flaske med Klorhexidinsprit 0,5 % og hætteglas med 50 ml isotonisk NaCL.

 • • Plaster f.eks. Micropore.

 • • Injektionsserviet.

 • • Handsker efter valgt procedure.

 • • Dialysekateterlås valgt efter ordination (for præparater og instilleringsvolumen Jf. afsnit herom).

 • • Evt. tubegaze til ”strømpe omkring benene”.

Procedure

Patienten lejres vandret (mindske risiko for luft ved uheld)

 • • Afvask eller afsprit hænderne.

 • • Engangshandsker tages på.

 • • Forbinding fjernes fra kateterbenene.

 • • Forbindingen omkring indstikstedet fjernes, og huden observeres.

 • • Fjern handsker, afvask og afsprit hænderne.

 • • Sterilt afdækningsstykke lægges under kateterbenene.

 • • 8 kompresser gennemvædes med Klorhexidinsprit 0,5 % og 1 holdes tør.

 • • Handsker efter valgt procedure tages på.

 • • Huden omkring indstiksstedet afvaskes med Klorhexidinsprit 0,5 % inde fra og ud med steril teknik.

 • • Huden skal lufttørre, inden shuntserviet og Tegaderm påsættes

 • • Begge kateterben desinficeres med Klorhexidinsprit 0,5 %

 • • Prop fjernes, studsen desinficeres med Klorhexidinsprit 0,5 % og sprøjte påsættes.

Ét kateterben ad gangen.

 • • Der aspireres 2,5 ml blod / dialysekateterlås fra hvert kateterben i hver sin sprøjte.

Sprøjterne fjernes og 10 ml sprøjte påsættes en ad gangen.

 • • Hvert kateterben gennemskylles med 10 ml NaCl.

 • • Sprøjterne med valgt dialysekateterlås og korrekt instilleringsvolumen, påsættes kateterstudserne en ad gangen og sprøjtes langsomt ind (tæl til 10). (For præparater og instilleringsvolumen Jf. afsnit herom).

 • • Der sættes en prop på hvert kateterben.

 • • Tør kompres lægges om kateterbenene.

 • • Der sættes evt. en ”tubegaze strømpe omkring benene” samt evt. Opsite.

Ved dialysepause og opstart på fistel

Når patienten starter op på sin fistel eller holder dialysepause og katetret ikke anvendes til dialyse, skal det kun skylles og forbindingen skiftes x 1 ugentligt.

Retningslinjer til hjemmesygeplejen

Udskriftversion af retningslinjer til hjemmesygeplejen ligger som et bilag i dette dokument.

Standardpræparater til dialysekateterlås instilleret i dialysekatetre

Præparaterne er nævnt efter anvendelseshyppighed, startende øverst med mest brugte.

 

 • • CitraFlow 46,7%, (standard i dialysekatetre). Dobbeltpakning med 2 stk. 5 ml sprøjter forfyldt med 3 ml Citrat 46,7%.

Instilleringsvolumen: Præcist svarende til lumen på kateterbenene – INGEN tillæg

 

 • • TauroLock Hep 500 (gamle standard i dialysekatetre). Hætteglas á 10 ml.

Instilleringsvolumen: Lumen på kateterbenene + 0,2 ml.

 

 • • Taurolock m. Urokinase 25.000 IU. Glasampul m. Taurolock á 5 ml. blandes i hætteglasset m. Urokinase tørstoffet.

Instilleringsvolumen: Lumen på kateterbenene + 0,2 ml.

 

 • • Heparin 5000 IE / ml. Hætteglas á 5 ml.

Instilleringsvolumen: Lumen på kateterbenene + 0,2 ml.

 

 • • Urokinase/Syner-kinase (Jf. instruks klik her) )(lægeordineret ved katetre med funktionsproblemer). Instilleringsvolumen: Lumen på kateterbenene + 0,2 ml.

 

 • • Actilyse (Alteplase) (Jf. instruks klik her) (lægeordineret ved katetre med funktionsproblemer). Hætteglas á 2 ml.

Instilleringsvolumen: Lumen på kateterbenene + 0,2 ml.

 

 • • TauroLock (alternativ til TauroLock Hep 500 hvis pt ikke tåler Heparin). Glasampul á 5 ml.

Instilleringsvolumen: Lumen på kateterbenene + 0,2 ml.

 

 • • ”Antibiotic lock” (Jf. instruks klik her) (lokal antibiotisk behandling af en infektion i et dialysekateter med fx Vancomycin, Gentamicin – lægeordineret).

Instilleringsvolumen: Lumen på kateterbenene + 0,2 ml.