Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabeteshjælpemidler og procedurer

Beskrivelse

Diabetikere kan få hjælp til dækning af udgifter til nåle og testudstyr samt til specielle insulinpenne i forbindelse med deres diabetesbehandling. Der er tale om hjælpemidler.

Ansøgning om bevilling af hjælpemidler skal sammen med samtykkeerklæring fra patienten sendes til primærkommunen. For patienter med tilknytning til Aalborg Sygehus sker ansøgning via afsnittets socialrådgiver

Personalets opgave

Henvisning sendes til afsnittets socialrådgiver. Af henvisningen skal der fremgå :

  • • Er patienten i diætbehandling alene, i tablet- eller i insulinbehandling

  • • Ved tabletbehandling, skal der i journalen foreligge lægelig vurdering af, hvor vidt patienten selv skal måle blodsukker efter udskrivelse

  • • Ved behov for flergangspen, skal det af henvisningen fremgå, hvilken pentype der er behov for samt, den specifikke årsag til, at engangspen ikke kan anvendes

 

Kopi af ansøgning tilgår henholdsvis patientens lægejournal og tilsendes patient på folkeregisteradressen.

Diætbehandlede diabetikere

Har ikke mulighed for at få bevilling på nåle og testudstyr til blodsukkermålinger. Målingerne foretages med jævne mellemrum ved egen læge. Alternativt må patienten selv betale for remedierne.

Insulinbehandlede diabetikere

Kan få bevilling, svarende til behovet, på nåle til insulinpen, nåle til fingerprikker, fingerprikker, teststrimler til måleapparat.

Til måleapparatet ydes der 50% tilskud via bestemmelserne om hjælpemidler.

Tabletbehandling kombineret med GLP-1

Skal følge tilskudsreglerne for insulinbehandlede diabetikere, jævnfør ovenstående.

Flergangspenne

Patienter med stikkeangst, nedsat kraft i hænder, motoriske vanskeligheder eller nedsat hukommelse kan have stor gavn af en flergangspen. Læge eller diabetessygeplejerske vurderer det eventuel behov for flergangspen.

Diabetessygeplejerske kan kontaktes for yderlig information.

Såfremt flergangspen ordineres, skal der sendes separat ansøgning herom til primærkommunen.

Anskaffelsespris ligger i størrelsen Kr. 880,- og op til Kr. 1.350,-

Måleapparat med taleenhed

Ved blindhed eller svært nedsat syn, kan patient ikke benytte de almindelige måleapparater. Måleapparat med taleenhed kan være relevant. Pris ved anskaffelse er i alt ca. kr. 3.-3.500,-. Efter lægelig henvisning oplærer bioanalytikerne patienterne i brugen af apparatet.

 

Kommunen kan, ved skriftlig ansøgning med tilhørende begrundelse, yde hjælp til anskaffelse af remediet som hjælpemiddel. Ved at benytte bestemmelserne om et synskorrigerende hjælpemiddel, dækker Kommunen den fulde betaling, og patienten friholdes for egen andelen på de ellers 50%.

Retsgrundlag

Servicelovens § 112 jævnfør §§ 9.1. og 9.2. i Socialministeriets bekendtgørelse nr.1247 af 13. november 2017 samt SM-afgørelse nr.115-13.