Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi til patienter med brud på underekstremitet

Beskrivelse

Overordnet fremgangsmåde
 • • Patienten henvises til ergoterapien via elektronisk henvisning af Ortopædkirurgisk afdeling, Ortopædkirurgisk ambulatorium eller via Cetrea.

 • • Den ergoterapeutiske undersøgelse og intervention påbegyndes når henvisningen er modtaget.

 

Før patientkontakt
 • • Der læses i EPJ mhp. patientens tidligere funktionsevne, operative plan samt funktionsevne postoperativt.

 

Ergoterapeutisk undersøgelse

Formålet med den ergoterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand med udgangspunkt i ICF:

 • • Anamnese.

 • • Deltagelse og aktivitet.

 • • Omgivelsesfaktorer.

 • • Personlige faktorer.

 

Konklusion

Med baggrund i undersøgelsen vurderes der behov for:

 • • Ergoterapeutisk behandling.

 • • Udlevering og vejledning i brug af hjælpemidler.

 • • Information til patient, pårørende og hjemmepleje.

 
Ergoterapeutisk intervention

Formål:

 • • At vurdere patientens aktuelle funktionsniveau.

 • • At vurdere om patienten kan udskrives til eget hjem.

 • • At vurdere om patienten har behov for hjemmehjælp/genoptræning.

 • • At vurdere patientens nuværende hjælpemiddelbehov og evt. udlevere hjælpemidler eller sende anmodning til patientens hjemkommune.

 
Interventionen indeholder:
 • • Observation af patienten i aktivitet.

 • • Evt. udlevering og tilpasning af kørestol.

 • • Instruktion i brug af relevante hjælpemidler.

 • • Relevant tværfagligt samarbejde med plejepersonale, fysioterapeuter og kommune.

 • • Den ergoterapeutiske intervention dokumenteres i EPJ.

 

Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling
 • • Målet med den ergoterapeutiske intervention er, at patienten kan udskrives til egnet bolig med relevante hjælpemidler.

 • • Genoptræningsplan udfyldes hvis det er relevant.

 

 

Definition af begreber

Skade på underekstremitet:

Distal femur fraktur, patella fraktur, crusfraktur, tibiafraktur, fibulafraktur, malleolfraktur, calcaneusfraktur, operation i knæ, fod eller ankel, ankelbrud.
 

Anamnese: Information, patientens tidligere og nuværende helbredstilstand fortalt af patienten selv, eller af anden person.

 

 

Formål

At beskrive den ergoterapeutiske intervention i udskrivningsfasen for patienter indlagt med skade på underekstremitet med henblik på:

 • • At fremme kvaliteten af den ergoterapeutiske ydelse.

 • • At sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet.

 • • At ergoterapeuterne, som er tilknyttet Ortopædkirurgisk afsnit, kender indholdet i, rammerne og fremgangsmåden for den ergoterapeutiske intervention for patienter indlagt med skader på UE.