Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi til patienter med brud på underekstremitet

 1. 1. Formål

At beskrive den ergoterapeutiske intervention i forbindelse med behandling af patienter indlagt med brud på underekstremitet med henblik på:

 

 • • At fremme kvaliteten af den ergoterapeutiske ydelse

 • • At sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • At ergoterapeuter, som er tilknyttet ortopædkirurgisk afdeling, kender indholdet i, rammerne og fremgangsmåden for behandling af patienter indlagt med brud på underekstremitet.

 

 1. 2. Definition af begreber

Brud på underekstremitet:

Distal femur fraktur, patella fraktur, crusfraktur, tibiafraktur, fibulafraktur, malleolfraktur, calcaneusfraktur, operation i knæ, fod eller ankel, ankelbrud.
 

 1. 3. Beskrivelse

3.1 Overordnet beskrivelse

Ergoterapeuten indhenter information om patienten via Cetrea, EPJ og på dagens tavlemøde. Ergoterapeuten markerer på Cetrea, at den ergoterapeutiske intervention igangsættes.

Den ergoterapeutiske undersøgelse og intervention påbegyndes ved indlæggelse.

3.2 Før patientkontakt

Eventuel operationsbeskrivelse læses med henblik på operationstype og hvilke restriktioner, der eventuelt gælder

for patienten.

3.3 Ergoterapeutisk undersøgelse

3.3.1 Formål

Formålet med den ergoterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand med udgangspunkt i ICF: Anamnese, deltagelse og aktivitet, omgivelsesfaktorer og personlige faktorer med henblik på:

 

 • • At vurdere om patienten kan udskrives til eget hjem.

 • • At vurdere om patienten har behov for hjemmehjælp/genoptræning.

 • • At vurdere patientens nuværende hjælpemiddelbehov og eventuelt indstille og udlevere hjælpemidler eller sende anmodning til patientens hjemkommune.

 

3.3.2 Ergoterapeutisk intervention

Den ergoterapeutiske intervention indledes ved indlæggelse. Patientens almentilstand, tidligere og nuværende funktionsniveau afdækkes, herunder boligforhold, sociale forhold og beskæftigelsesgrad.

Målet med den ergoterapeutiske intervention er, at patienten kan udskrives til egnet bolig med relevante hjælpemidler.

Interventionen kan indeholde:
 • • Observation af patienten i aktivitet.

 • • Udlevering af hjælpemidler og eventuelt kørestol.

 • • Instruktion i brug af relevante hjælpemidler.

 • • Relevant tværfagligt samarbejde med plejepersonale, fysioterapeuter og kommune.

Afslutning

Den ergoterapeutiske intervention dokumenteres i EPJ. Genoptræningsplan udfyldes, hvis det er relevant.

 

Referencer

Michael R. Krogsgaard, Peter Rheinlænder, Anette Enemark Larsen. Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Munksgaard.