Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epilepsi - Observation af patienter med epileptiske anfald i Neurologisk Afdeling

 

Formål

Retningslinjer for personale på sengeafsnit i Neurologisk Afdeling ved observation af patienter for epilepsianfald.

 

Beskrivelse

 

Formålet med indlæggelse er overordnet:

 

  1. 1. Sikre ca. 1 døgns anfaldsfrihed før udskrivelse. Det er en lægelig afgørelse (stuegangsgående eller vagthavende) om patienten kan udskrives tidligere eller senere end 1 døgns observeret anfaldsfrihed.

  2. 2. Observation af hvorledes anfald starter (præ-iktale fase), udvikler sig (iktale fase) og afsluttes (post-iktale fase). Det er afgørende at plejepersonalet udviser omhu med denne observation og videregiver disse beskrivelser til det lægelige personale som led i nærmere karakterisering af anfald, herunder om der kan være tale om non-epileptiske anfald.

 

 

Alle patienter med epilepsi skal have flad hovedpude (vuggebund).

 

Den optimale overvågningsmetode er 24 timers videoregistrering.

Da dette ikke er til rådighed, må observationen varetages af personalet, fortrinsvis på observationsstuen. Kan dette ikke lade sig gøre grundet andre patienter med et efter lægelig vurdering større behov for placering på observationsstuen, må patienten undtagelsesvist placeres på en gangplads

 

Ved modtagelsen af patienten på afdelingen skal det mellem indlæggende neurolog og modtagende plejepersonale aftales, hvad der er specielt vigtigt ved observationen, herunder omfanget af observationen.

 

Ved stuegang tages stilling til det fortsatte observationsniveau (observationsstue, almindelig sengestue, udskrivelse).

 

Generaliserede krampeanfald:

Tilkald hjælp så der så vidt mulig er 2 personaler til stede.

Såfremt det vurderes at der ikke er tale om ”pseudo-anfald”, behandles det generaliserede krampeanfald kun hvis anfaldet varer mere end 2-3 minutter, idet de fleste anfald spontant er ophørt inden da.

Almindelig førstehjælp:

Beskyt patienten hoved og krop mod kontakt til hårde/skarpe genstande i forbindelse med krampeaktiviteten (f.eks. dyne eller pude mellem sengegærde og hoved). Forsøg ikke at fastholde patienten eller at åbne munden.

Efter krampeanfaldet: læg patienten i sideleje og skab frie luftveje, så evt. sekret fra mund og svælg kan løbe ud fra luftvejene.

Orienter FV og drøft hvad der videre skal ske.

 

Anfald med påvirket bevidsthed (kompleks partielle anfald):

En detaljeret anfaldsbeskrivelse er vigtig. Især om patienten efterfølgende kan huske hvad der er sket under anfald (under anfaldet kan man eksempelvis bede patienten huske tallet ”7” og/eller farven ”rød”, efter anfald spørger man patienten om hvad det var han skulle huske).

Neurologisk FV orienteres og tager stilling til om anfaldet skal forsøges brudt med i.v. Stesolid.

 

Referencer

Referenceprogram for epilepsi