Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure omkring dødsfald

 

Formål

Tilstræbe en ens procedure når døden er indtrådt. Til de efterladte, den afdøde samt papirarbejde der er nødvendigt.

 

Definition af begreber

At den afdøde får en korrekt behandling. Der tages hånd om familien og lægen orienteres, samt journal og papirgangen håndteres korrekt.

 

Beskrivelse

Praktiske administrative opgaver
 1. 1. Ved dødens indtræden, noter klokkeslettet, kontakt vagthavende og informer om situationen. Lægen skal notere dødstidspunktet i journalen.

 2. 2. Lægen skal udfylde elektronisk dødsattest.

 3. 3. Ligblanketten udfyldes (punkt 5 skal udfyldes af læge). Der kan bruges stor label på punkt 1.

 4. 4. Begæring om sektion skrives af lægen, hvis de pårørende har givet tilladelse til sektion. Hvis der er nedlagt sektionsforbud, skal dette skrives på begæringen. Beslutningen om sektion skal tages indenfor 6 timer efter dødsfaldet.

 5. 5. Udskriv den afdøde i AS 400 eller i kontaktregistrering i Clinical Suite. Udfyld ligeledes blanketten ”Morsmelding til egen læge”. Det er nok med cpr-nummer og tidspunkt for mors, samt underskrift. Sekretæren sørger for at sende blanketten til egen læge.

 6. 6. Kun ægtefæller må tage den afdødes værdigenstande. Hvis der ikke findes en ægtefælle, noter værdigenstandene i ”Mors-bogen”, og aflever tingene i Informationen, herfra bliver de sendt til Skifteretten. Tøj, toilettaske, briller og lignende er ikke værdigenstande.

 7. 7. Dokumenter forløbet i Clinical Suite.

 8. 8. Afbestil planlagte undersøgelser og behandlinger (fx rtg-us.).

 9. 9. Journalen forbliver i afdelingen, og bliver afhentet af kapelmesteren/assistenten næste morgen.

 

Procedure omkring istandgørelse af afdøde
 • • ”Adgang forbudt” skilt sættes udenpå døren.

 • • Snavsetøjskurv.

 • • Rullebord med sort affaldspose og diverse hjælpemidler til personlig hygiejne.

 • • Rent patienttøj.

 • • Rent linned (lagner 3 stk. og 1 pudevår).

 • • Evt. ble/blåt stykke til at ligge under afdøde.

 • • Evt. skiftesæt.

 • • Mors/ værdibog til at notere afdødes værdier i.

 

Istandgørelse af afdøde
 • • Luk afdødes øjne.

 • • Soigner den afdøde.

 • • Sæt evt. tandprotese i munden.

 • • Seponer sonder, dræn, drop og andre slanger.

 • • Bind evt. kæben op med en stofble, fjern den inden pårørende ser afdøde.

 • • Giv patientskjorte på. Hvis familien ønsker, eller det var den afdødes ønske, om at blive klædt på i eget tøj, send dette tøj med den afdøde. Det er ikke hensigtsmæssigt, at give eget tøj på i afdelingen, da der kan udskilles kropssekret.

 • • Bundskift sengen ved behov.

 • • Hvis afdøde ligger på en luftskiftemadras må der ikke slukkes for madrassen. Afdøde bliver transporteret fra afdelingen på luftskiftemadrassen, og portøren kommer retur med madrassen. Vi pakker herefter madrassen sammen og afbestiller på sædvanlig vis.

 • • Læg lagen 2 under og fold ind over afdøde (skal senere bruges som løftestykke).

 • • Læg lagen 3 over afdøde og fold op på midten. Fold helt ud når afdøde køres fra afdelingen.

 • • Læg dynen med rent betræk over afdøde inden transport fra afdelingen.

 • • Påsæt lig-blanket / tå-seddel (husk stor label).

 • • Hvis afdøde skal beholde smykker på, skal dette noteres på seddel underskrevet af 2 stk. personale og pårørende og medsendes den afdøde.

 

Angående afdødes værdigenstande
 • • Værdigenstande og ejendele tælles op af 2 personer og noteres i mors/værdibogen, hvor der underskrives af 2 personer.

 • • Værdigenstande må kun udleveres til ægtefælle.

 • • Såfremt der ikke findes en ægtefælle, skal værdigenstandene afleveres i informationen og disse værdier vil senere blive udleveret via Skifteretten.

 • • Øvrige ejendele må udleveres til pårørende.

 

Omsorg for pårørende
 • • Kontakt pårørende ved dødsfald.

 • • Tilbyde de pårørende kaffe eller te.

 • • Tilbyde dem at låne telefon.

 • • Udlevere Aalborg Sygehus´ pjece ”Til pårørende ved dødsfald”.

 • • Aftal om de pårørende ønsker at være med til at gøre afdøde i stand.

 • • Det er altid en læge, der skal spørge de pårørende om evt. sektion. De pårørende skal give besked 6 timer efter dødsfald.

 

Transport af afdøde til kapel
 • • Liget skal være synet, lægen skal skrive på ligblanket.

 • • Portør bestilles til transport af den afdøde. Den afdøde kan transporteres til 6-timers-stuen efter at lægen har udfyldt ”dødsformodningen”, hvis ”dødsbekræftelsen” er udfyldt, kan den afdøde transporteres direkte til kapellet.

 • • Check at den afdøde er i pæn stand inden kørsel fra afdelingen.