Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ERCP

 

Formål

At sikre korrekt arbejdsgang i forbindelse med ERCP.

 

Definition af begreber

ERCP = endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi

MRCP = magnetisk resonanskolangiopankreatikografi

EUS = endoskopisk ultralydskanning

PTC = perkutan transhepatisk kolangiografi

 

Beskrivelse

ERCP er en kombineret endoskopisk og røntgenologisk undersøgelse af galdeveje og bugspytkirtel. Undersøgelsen er primært terapeutisk, idet diagnostiske procedurer er afløst af MRCP eller EUS.

Undersøgelsen kan foretages i både stationært som ambulant regi.

Ved ønske om ERCP fremsendes elektronisk henvisning via WebPAS til Kirurgisk Afdeling eller henvisning til sekretærerne på Kirurgisk Sekretariat.

Henvisninger visiteres samme hverdag de modtages og henvisende afdeling modtager herefter besked om undersøgelsestidspunkt.

I de sjældne tilfælde, hvor der findes behov for akut behandling kan man konferere med bagvagten på Kirurgisk Afdeling, men patienten vil kun blive visiteret såfremt der er fremsendt henvisning i WebPAS.

ERCP foretages i Røntgenafdelingen, stue lys1. Baggrunden herfor er ønsket om en optimal billedkvalitet og som grundlag for kvalitet i behandlingen. ERCP med mobil C-bue kan udføres hvis man peroperativt finder indikation for ERCP i samme seance.

 

Indikation for ERCP

Proceduren har først og fremmest et behandlingsmæssigt formål – hvis det er tvivlsomt om der er behov for terapi udføres først MRCP.

Primære indikationer er:

 • • cholangitis – se tabel med diagnostiske kriterier nedenfor

 • • galdestenspankreatit ledsaget af:

 • • cholangitis

 • • galdevejsdilatation og vedvarende okklusiv biokemi (3 døgn)

 • • fjernelse af sten fra de dybe galdeveje

 • • galdelækage efter laparoskopisk kolecystektomi eller lever/galdevejskirurgi (altid ERCP i GA)

 • • anlæggelse af stent i galdeveje (bla. malign sygdom)

 • • oprensning eller skift af tilstoppede stents

 • • bioptering/børstebiopsi ved mistanke om malign lidelse

Patienter med afløbshindring, hvor ERCP er mislykket, overvejes (afhængig af forholdene) fornyet ERCP efter nogle dage eller henvisning til PTC.

 

Kontraindikationer

 • • recent AMI (< 3 mdr.)

 • • oesophagusdivertikler (relativ)

 • • hæmoglobin < 5,0 mmol/l, trombocytter < 40 x 109/l, APTT > 60 s, INR > 1,50

(såfremt der skal gøres papillotomi)

 

Forberedelse

Patienten modtager skriftlig patientvejledning med beskrivelse af proceduren og angivelse af mulige komplikationer.

Forprøver: Se profil i Labka – forhøjet INR (grundet kolestase) skal korrigeres med K-vitamin før undersøgelsen til minimum 1,5 hvis der er indikation for papillotomi.

Faste: Fra midnat, men patienten må få sin morgenmedicin med et glas vand.

Undersøgelse udføres normalt i dyb sedation uden anæstesi.

 

Procedure

Til patienter med arteriosklerotisk hjertelidelse og patienter over 60 år gives ilt på næsekateter (2 l/min.).

Der overvåges med puls, BT og ilt-saturation. Sedation samt analgesi i henhold til foreliggende instruks.

Duodenoskopet påsmøres eksplorationscreme og føres frem til papilla vateri i duodenums andet stykke. Såfremt der a priori skønnes behov for papillotomi kanyleres primært med kort guidewire og papillotom, som også benyttes til kontrastundersøgelsen. Ved tidligere papillotomi kanyleres oftest med ballonkateter og guidewire.

Generelt anvendes ufortyndet kontrast (Omnipaque 120 mg/ml), men ved dilateret galdevej og mulighed for sten eventuelt fortyndet 50% med NaCl isotonicum. Der udføres herefter relevant terapi: Papillotomi, stenfjernelse, stent etc.

Ved oplysning om tidligere reaktion ved kontrastundersøgelse kan anvendes non-ionisk kontrast og altid anæstesiovervågning (steroid og antihistamin).

 

Medikamenter som anvendes ved ERCP

Dormicumdosis 0,5 mg – 7 mg

Rapifendosis 0,25 mg – 1,0 mg

Buscopan dosis 20 mg i.v. – evt. gentaget (max 60 mg) (CAVE: iskæmisk hjertesygdom)

Glucoagondosis 0,5 mg (CAVE: iskæmisk hjertesygdom)

 

ANTIBIOTIKA: Gives forud for ERCP ved mistanke om eller tegn på kolangit eller pseudocyster og til klapopererede samt immunosupprimerede patienter. Behandlingen følges op efter ERCP i tilfælde, hvor der ikke er aflastet en galdestase og ved pancreas-pseudocyste:

 • • Penicillin 2 MIE i.v. (evt. x 3 dagligt). (Ved allergi brug Keflin 1 g i.v., evt. x 4 dagligt).

 • • Gentamycin 120 mg i.v. (evt. fortsat iht. instruks).

 

Forholdsregler efter undersøgelsen

Patienterne må ikke indtage føde og drikke i op til en time efter undersøgelsen.

Hvis der er givet Dormicum skal patienterne i reglen forblive på afdelingen mindst en time efter undersøgelsen, og de må ikke føre bil eller betjene farlige maskiner på undersøgesesdagen.

Ved smerter og mistanke om komplicerende pancreatitis (ca. 3-5 %) indlægges patienten til observation og primært pancreatitis blodprøver.

 

Beskrivelse af undersøgelsesresultat

Beskrivelse indføres i journal som ved andre endoskopisk procedurer. Digitale data lagres i PACS og kan ses i EasyWiz – der laves ikke røntgenbeskrivelse. Operatøren beskriver papilla vateri, intra- og ekstrahepatiske galdeveje. Beskrivelse af undersøgelsen medsendes patienten såfremt denne kommer fra andet sygehus.

 

Cholangitis

Diagnostiske kriterier for cholangitis (Tokyoretningslinjer)

 

A. Klinisk

1. Anamnese om galdevejssygdom

2. Feber og/eller kulderystelser

3. Ikterus

4. Smerter i øvre abdomen

B. Laboratorietal

5. Tegn på inflammatorisk respons

(CPR eller leukocytforhøjelse)

6. Abnorme levertal (BASF, ALAT, G-GGT)

C. Billeddiagnostik

7. Galdevejsdilatation eller tegn på en årsag

(striktur, choledochussten, stent osv.)

Sikker diagnose

To eller flere punkter i A + begge punkter i B og punkt C

 

 

Referencer