Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af henvisninger til Urogynækologi

 

Formål

At sikre en ensartet visitation

Definition af begreber

HVF er den elektroniske henvisning, hvor diagnoser, visitator, tider osv. registreres.

Beskrivelse

Henvisning modtaget af lægesekretær i Gyn. amb. via EDI-postkassen fra Hjørring.

Henvisning registreres til 0471 (urogyn) og diagnose og visitator påføres HVF.
Henv. datostemples, hvis den kommer med snail-mail.
Henv. lægges til visitation hos urogynækologiske læger

Henvisninger visiteres dagligt af hensyn til krav fra regionen – pt. skal kende dato og sted for behandling/undersøgelse senest 8 hverdage efter vi har modtaget henvisning.

Lægevisitation:

  • • Patienter med urin/ afførringsinkontinens, hyppig vandladning, natlig vandladning visiteres til kontinenssygeplejerske

  • • Patienter med inkontinens + anden symptomgivende urogynækologisk sygdom visiteres til urogyn.læge.

  • • Patienter, hvor cystoskopi skønnes relevant -> direkte til cystoskopi med/uden gynækologiske undersøgelse

  • • Patienter med prolaps gener visiteres til urogyn. læge.

  • • Patienter med ikke urogynækologisk lidelse viderevisiteres til relevant afdeling (almen gynækologi/urologi/kirurgi – andet)

Kontinenssygepl.visitation:

  • • Henvisninger modtages fra visiterende overlæge/afdelingslæge mhp. indkaldelse til kontinenssygeplejerske.

  • • Henvisninger gennemgås og sikre at afsatte tid er relevant i forhold til besøgets formål.

  • • Med indkaldelsen sendes relevante skema ( Væske-vandladnings-skema, spøreskema, vagifem-brev)

  • • Ved recidiv indhentes evt. tidligere notater fra andre steder.

Sekretær:

Henvisningerne returneres til sekretær, der booker pt. i henhold til ønske fra visiteringen og tilretter visitator, hvis den er ændret og pt. tilsendes relevant brev med angivelse af tid og sted for undersøgelse.

 

Referencer

Ingen