Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Calprotectin i faeces

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Bestilling1

Forsendelse1

Prøvemateriale1

Referenceområde2

Svarafgivelse2

Tolkning2

Indikation2

Kontraindikation2

Referencer2

Formål

Ved inflammatoriske tarmsygdomme stiger Calprotectin-niveauet kraftigt i fæces. Undersøgelse af Calprotectin i fæces kan derfor med fordel anvendes i udredning af patienter med længerevarende diaré. F-calprotectin har stor diagnostisk værdi sammen med de kliniske diagnostiske kriterier for funktionel tarmsygdom og kan adskille patienter med funktionel tarmsygdom fra patienter med organisk tarmsygdom med næsten 100 % sikkerhed.

Definition af begreber

Calprotectin: Et protein som normalt findes i lav koncentration i blod, urin og afføring.

CIBD: Chronic Inflammatory Bowel Disease / kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Beskrivelse

Bestilling

Analysen rekvireres i LABKA som CALPRO/F-Calprotectin.

 

Forsendelse

Prøven sendes i boblekuvert godkendt til indsendelse af biologisk materiale til Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring, Bispensgade 37, 9800 Hjørring. Kuverten kan sendes som almindelig post

 

Patienter som skal indsende prøver skal have udleveret en adresseret og frankeret boblekuvert, som indeholder fæcesglas med opsamlingsske i låget, patientvejledning samt beskyttelsesmateriale. Husk prøvetagningsblanket.

 

Prøvemateriale

Fæces opsamles i fæcesglas med ske og brunt låg. Glasset fyldes til nederste streg/pil.

Der bruges 1-5 gram fæces (på størrelse med en ært).

Glasset mærkes med stregkode.

 

Referenceområde

Voksne og børn over 4 år: <50 mg/kg

 

Svarafgivelse

Analysen udføres 2-3 gange om ugen.

Analysesvar kan ses i Labka.

 

Tolkning

F-Calprotectin på >200 mg/kg fæces tyder stærkt på en inflammatorisk tarmsygdom.

Se også punktet ”Formål”.

 

 

Indikation

 • • Mistanke om Crohn/colitis
  Ved nyhenviste patienter hvor symptomerne giver mistanke om CIBD.

 • • Mistanke om opblussen af Crohn/colitis
  Ved patienter med allerede diagnosticeret tarmsygdom og med atypiske symptomer på mulig opblussen.

 • • Monitorering efter anti-TNF induktion
  Ved patienter med CIBD efter induktionsbehandling (efter 3. Remicade-/2. Humiradosis), eller i forbindelse med en planlagt pause.
  Prøven tages 1 og 8 uger efter 3. introduktionsdosis eller sidste vedligeholdelsesdosis Remicade samt 1 uge efter sidste dosis Humira.
  Ved F-Calprotectin >200 mg/kg skal patienten som hovedregel sættes i vedligeholdelsesbehandling

 

Kontraindikation

 • • Patienter som under alle omstændigheder skal sigmo- eller koloskoperes.

 

Referencer

Tibble JA et al.: Use of surrogate markers of inflammation and Rome criteria to distinguish organic from nonorganic intestinal disease. Gastroenterolol 123,450-460 (2002)

Tibble JA et al.: A simple method for assessing intestinal inflammation in Crohn’s disease. Gut 47, 506-513 (2000)

Konikoff MR and Denson LA: Role of fecal calprotectin as a biomarker of intestinal inflammation in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 12(6), 524-34 (2006)