Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anmodning om tilsyn til fysio- og/eller ergoterapi på Aalborg Universitetshospital

 

Undtaget fra nedenstående beskrevne praksis er:

 • • Patienter der ønskes henvist til specialiseret genoptræning

 • • Patienter hvor der med det kliniske speciale er indgået aftale om anden henvisningspraksis (fx selvvisitering)

 

Formål

Formålet med instruksen er at beskrive proceduren for henvisning af patienter til fysio- og/eller ergoterapeutisk tilsyn med henblik på

 • • at sikre, at sundhedspersonalet, herunder fysio- og ergoterapeuter på Aalborg Universitetshospital, kender proceduren for henvisning til fysio- og/eller ergoterapi

 • • at sikre, at den elektroniske henvisningsprocedure gøres enkel og fremmende for et sammenhængende forløb for patienten
   

Beskrivelse af målgruppen

Instruksen retter sig imod læger og sygeplejersker fra kliniske specialer og ambulatorier, som anmoder om tilsyn til fysio- og/eller ergoterapeutisk undersøgelse og behandling af patienter på Aalborg Universitetshospital.

 

Procedure for anmodning om tilsyn til fysio- og/eller ergoterapi

Når en patient ud fra en lægefaglig vurdering har behov for fysio- og/eller ergoterapi, noteres dette i journalen.

Lægen eller den sundhedsfaglige person, som har fået uddelegeret kompetencen til at rekvirere tilsyn, udfylder og fremsender en anmodning om tilsyn i NordEPJ til henholdsvis fysio- og ergoterapi, indlagt eller ambulant, lydende på "Fysioterapi" / "Ergoterapi". Tilsynet vil tilgå det team, der varetager behandlingen på det aktuelle afdeling/ ambulatorium.

Hvis der i boksen ”Information” er angivet ønske om angivelse af specifikke oplysninger i forbindelse med tilsynet udfyldes disse.

 

Fysio- og/eller ergoterapeuten vil herefter i dialog med det kliniske speciales personale sammensætte behandlingen ud fra den enkelte patients behov.

Der er således tale om en bred henvisning, som betyder, at der i et patientforløb kun skal fremsendes én anmodning om tilsyn

 

Hvis lægen i forbindelse med henvisningen ønsker at ordinere en specifik fysio- og/eller ergoterapeutisk behandling, noteres dette i journalen, og tilsynet kan da lyde på f.eks. ”Fysioterapi inklusiv C-PAP” eller ”Ergoterapi inklusiv vurdering af patientens synkefunktion”.

 

Ønsker en læge en specifik behandling gennemført på en allerede henvist patient, ordineres dette i journalen, og ordinationen formidles via personlig kontakt, pr. telefon eller via NordEPJ.

 

Når fysio- og/eller ergoterapi er blevet afsluttet i et patientforløb, skal der udfyldes og fremsendes en ny anmodning om tilsyn, såfremt patienten igen har behov for fysio- og/eller ergoterapi.

 

Ved henvisning af patienter, hvor den fysio- og/eller ergoterapeutiske behandling og det samlede forløb på forhånd er aftalt med det kliniske speciale, skal der udfyldes og fremsendes en anmodning om tilsyn på henholdsvis fysio- og/eller ergoterapi ved forløbets start. Denne anmodninger at betragte som en lægefaglig rekvisition af den samlede behandling til patienten både under indlæggelse og ambulant.

Ved anmodning om akut tilsyn:

Hvis tilsynet er akut, skrives AKUT i rubrikken ”ønsket tidspunkt”.

Desuden tages telefonisk eller fysisk kontakt direkte til de fysio- eller ergoterapeuter, som er tilknyttet afdelingen.

Alternativt kan der

 • • på Aalborg Matriklerne ringes til sekretæren i afsnit A på nr. 97664210

 • • i Farsø ringes til assistent Lene Graversen på nr. 53488.

 • • i Thisted: 51041

Weekend: der tages kontakt til de fysio- eller ergoterapeuter, som er i vagt.

Hvis man er i tvivl om nummeret på vagttelefonen, kan der på Aalborg matriklerne ringes til informationen, som videregiver beskeden.
 

Genoptræning efter udskrivning

Med henvisningen til ergoterapi og/eller fysioterapi uddelegeres samtidigt kompetencen til at vurdere patientens behov for genoptræning efter udskrivelse og ved behov udarbejdelse af genoptræningsplan (GOP) sammen med patienten, jf. Sundhedslovens § 140 til ergoterapeuten og/eller fysioterapeuten (1-3).

Ansvarlig læge vil blive anført som læge i genoptræningsplanen.
 

Referencer

 1. 1. Sundhedsloven, 2007

 2. 2. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr. 1088 af 06/10/2014

 3. 3. Vejledning om træning i kommuner og regioner, 9759 af 08/10/2014