Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for MR superbruger

 

Afdeling:

Billeddiagnostisk afdeling.
 

Stilling:

MR superbruger.
 

Ansættes af:

Afdelingsledelsen.
 

Refererer til:

Afdelingsledelsen.
 

 

Ansvar og kompetence:

Stillingen er omfattet af funktionsbeskrivelsen for basisradiografer/sygeplejersker.

 

MR superbrugeren forestår i samarbejde med radiologerne og applikationsradiografen implementeringen af nyt MR apparatur i afdelingen. Herunder sikre at apparaturet har korrekt indstillede programmer og billedkvalitet i forhold til afdelingens protokoller og krav.

 

MR superbrugeren er medansvarlig for den daglige drift i MR, og vedkommende er ligeledes ansvarlig for, at de tildelte ressourcer udnyttes optimalt.

 

MR superbrugeren underviser kolleger i MR scanninger, samt medvirker ved vejledning af radiografstuderende og læger under uddannelse.

 

I samarbejde med radiologerne og applikationsradiografen har MR superbrugeren ansvar for at videreudvikle og iværksætte nye undersøgelser, samt at vedligeholde allerede eksisterende MR protokoller.

 

MR superbrugeren er ansvarlig for visitation og prioritering af MR henvisninger på afdelingen. Hvis behov for radiologisk bistand, har MR superbrugeren ansvar for at kontakte MR radiolog i Hjørring.

Visitationsfunktionen skal også varetages i ferieperioder, så er der flere MR superbrugere skal man sikre, at der max er 1 uges overlap på ferien.

 

MR superbrugeren skal holde sig orienteret om kurser og videreuddannelse inden for specialet og derigennem løbende efteruddanne sig og holde sig ajour om udviklingen.

 

 

Kvalifikationer:

 

MR superbrugeren er uddannet radiograf/røntgensygeplejerske og har gennemført efteruddannelse i MR scanning, Basisdelen.

 

MR superbrugeren har interesse i og evner for formidling.