Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Opbevaring af lægemidler på Røntgenafdelingen

Udarbejdet ud fra standarderne i Regional samling DDKM – Medicinering: ”Politik for medicinering på sygehusene og i sektorerne i Region Nordjylland” og ”Medicinering - Opbevaring af lægemidler”.

Formål

Formålet er at sikre, at lægemidler opbevares korrekt, så patienterne sikres virksomme lægemidler. Derudover skal lægemidlerne sikres mod utilsigtet brug, misbrug og tyveri.

Beskrivelse

Opbevaring af afdelingens lægemidler

  • • Lægemidler/kontrastvæsker/akutbakker opbevares i aflåste skabe og/eller udenfor normal arbejdstid, i aflåste rum.

  • • Natriumklorid i.v. infusionsvæske opbevares udenfor normal arbejdstid, i et aflåst rum.

  • • Lægemidler opbevares i original emballage og som angivet på emballagen. Såfremt intet er angivet på emballagen, skal lægemidlet opbevares ved stuetemperatur (under 25 grader Celsius).

  • • Kontrastvæske skal ved intravaskulær brug være opvarmet til legemstemperatur (37,0 grader). Varmeskabet fyldes op efter behov med kontrastflasker. De kolde sættes bagerst og de varme forrest.

  • • Der føres dagligt temperaturkontrol i medicinskab i Ultralyd, CT varmeskab og medicinskab i depotet. Dette udføres af det daglige personale i UL, CT og rum 4 (Hobro).

  • • Ved medicinskabene/varmeskabet forefindes en liste over de personer, der er ansvarlige for medicinskabet.

  • • Der foretages 1 gang ultimo hver måned, en udløbskontrol af lægemidler.

  • • Ved udløb inden næste mdr. kontrol, fjernes lægemidlet fra skabet og returneres til apoteket. Efter hver månedlig kontrol, kvitteres der på sedlen ved medicinskabet med anført dato, initialer og præparatsnavn på evt. fjernet medicin.

  • • Der foretages tilsyn af medicinskab eller –rum hvert 2. år. Tilsynet foretages af Sygehusapoteket.

Referencer

Regional samling DDKM – Medicinering:

Politik for medicinering på sygehusene i Region Nordjylland

Medicinering – Opbevaring