Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smertefulde kontraktioner i fødslens latensperiode


Fødende med lang latensperiode kan have smertefulde kontraktioner, der kan forstyrre nattesøvnen og give uro hos kvinden. Kvinden synes, hun er i fødsel, og vi vurderer, at hun ikke er i fødsel, da der ikke er påvirkning af collum og orificium.

Såfremt almindelige råd som bad og hvile ikke har effekt, kan der gives:
1. Lille cocktail

 • • Ventoline 0,25 mg intramuskulært
  Panodil
  1 g
  Zonoct 10 mg

Kvinden kan gå hjem efter 30 min.s observation.
2. Stor cocktail

 • • Ventoline 0,25 mg intramuskulært
  Morfin 10 mg i.m.
  Zonoct 10 mg

Kvinden skal være indlagt 3-4 timer.

Forudsætning:

 • • Kvinden er 37 uger + 0 dage eller mere.

 • • Fosterskøn normalt vurderet ved klinisk undersøgelse eller ultralyd.

 • • Normal kardiotokografi.

 • • Kvinden afebril. Ingen tegn på infektion.


Indikation:

 • • Smertefulde kontraktioner i latensperioden.

 • • ”Minprostinkontraktioner, ”Minprostolkontraktioner”

Der skal køres 30 minutters kardiotokografi inden den medicinske behandling.

 

Scorekort

CTG-klassifikation, OBS: Maks. 5 veer på 10 min.

CTG-klassifikation*

Under fødsel

Basislinje

Variabilitet

Decelerationer

(>15 slag/min. og >15 sek.)

Normal CTG

(CTG på vanlig indikation)

110-150 slag/min.

5-10 slag/min.

Uniforme tidlige

Accelerationer

>15 slag/min. og > 15 sek.

Variable med varighed

<60 sek. og slagtab < 60 slag (ukompliceret, normal)

Afvigende CTG

Én afvigende faktor:

(Fortsæt CTG, overvej at konferere)

100-110 slag/min.

< 5 slag/min

uden accelerationer i

> 40 min men < 60 min

 

>25 slag/min

Variable med varighed < 60 sek. og slagtab > 60 slag

(ukompliceret, afvigende)

150-170 slag/min.

Kortvarig bradykardi 80-100 slag i 3-10 min.

eller <80 slag i 2-3 min

Patologisk CTG

Én patologisk faktor:

(konferer, oftest skalp-pH eller forløsning)

To eller flere afvigende faktorer = patologisk

150-170 slag/min og nedsat variabilitet

< 5 slag/min. uden accelerationer i 60 min

Variable med varighed > 60 sek. (kompliceret)

>170 slag/min

Sinusoidalt mønster

Uniforme sene

Bestående bradykardi 80-100 slag i > 10 min eller <80 slag i > 3 min

Præterminal (ofte umiddelbar forløsning)

Fuldstændigt fravær af variabilitet med eller uden decelerationer eller bradykardi

*Antenatal CTG: Bør som hovedregel ikke udvise decelerationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scorekort

CTG-vurdering – 9 checkpunkter

 

Risikovurdering

Basislinje

Decelerationer

Høj risiko

-eks. Graviditas prolongata, IUGR, mindre liv, grønt vand, andet

Lav risiko

Hjertes grundrytme

>15 slag/min > 15 min

Variabilitet

Udsving i hjertefrekvensen omkring basislinjen – vurderes i vepause:

Normal: 5-25

Nedsat: <5

Øget > 25

Uniforme decelerationer

Vurderes i forhold til veen:

Tidlige (start før veens max)

Sene (start efter veens max)

Teknisk tilfredsstillende kurve?

Ordentlig monitorering af FHR og veaktivitet

Hvis ikke: Ekstern skiftes til intern

Variable decelerationer

Vurderes ej i relation til veen:

Ukomplicerede, normal:
Varighed <60 sek. og slagtab <60

Ukomplicerede, afvigende:

Varighed <60 sek og slagtab >60

Komplicerede

Varighed >60 sek.

Hvem undersøges?

Mors puls tælles og registreres

Accelerationer
>15 slag/min > 15 sek.

Veaktivitet

-Regelmæssighed

-Mønster

-Hyppighed

(obs. Hyperstimulation: Max. 5 veer per 10 min.)

Samlet vurdering af CTG-kurven

Normal

Afvigende

Patologisk

Præterminal

Scorekortet er en del af Projekt Sikre Fødsler, Danske Regioner. Version 1