Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Extra corporal membran oxygenering (ECMO)

Generelt

ECMO blev etableret på Rigshospitalet I 1995, og man modtager her børn fra hele Danmark.

Indikationer

Svær, men reversibel lunge- eller hjertesvigt, med en arteriel ilttension <8 kPa trods intensiv respiratorbehandling og ingen forventning om betydelig bedring indenfor de første timer. Det typiske barn er et barn med meconiumaspirationssyndrom (MAS).
Til vurdering af behov for ECMO kan oxygeneringsindex (OI) anvendes:

  OI:

 

(MAP: mean airway pressure)

Ved OI>300 er der absolut behov for ECMO, men barnet skal gerne overflyttes betydeligt før.

Kontraindikationer

  1. 1. Fødselsvægt <2000 g

  2. 2. Gestationsalder <35 uger

  3. 3. Respiratorbehandling >7 døgn

  4. 4. IVH >grad I

  5. 5. Udtalt blødningstendens

  6. 6. Alvorlig uhelbredelig sygdom eller misdannelse.

Praksis

Ved forventelig behov for ECMO konfereres på et tidligt tidspunkt med bagvagten på Neonatalklinikken, Rigshospitalet. Tlf. 35 45 13 27/28

Transport

Helikoptortransport med militærets helikoptor koordineres via AMK. Neonatalklinikken kan i nogen udstrækning tilbyde at afhente børn med helikopter. Der betales for læge- og sygeplejersketimer.