Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Extra corporal membran oxygenering (ECMO)

Generelt

ECMO blev etableret på Rigshospitalet I 1995, og man modtager her børn fra hele Danmark.

Indikationer

Svær, men reversibel lunge- eller hjertesvigt, med en arteriel ilttension <8 kPa trods intensiv respiratorbehandling og ingen forventning om betydelig bedring indenfor de første timer. Det typiske barn er et barn med meconiumaspirationssyndrom (MAS). Til vurdering af behov for ECMO kan oxygeneringsindex (OI) anvendes:

 

Oxygeneringsindex (OI):

OI er blot ét af mange biokemiske kriterier. OI været anvendt i en del studier og anvendes fortsat som vejledende parameter for graden af hypoxæmisk respiratorisk svigt, både for neonatale (2,3) og PICU patienter (4).

 

OI = MAP (cm H2O) x FiO2 (%) / postduktal PaO2 (kPa) x 7,5

 

Faktoren 7,5 skyldes at PaO2 mange steder måles i mmHg (1 kPa = 7,5 mmHg). I denne vejledning bruges den internationale enhed for OI (cm H2O / mmHg). I formlen oven for omregnes kPA (som er den enhed vi får ud på A-gas) automatisk til mmHg.

 

MAP (Mean Airway Pressure) måles i enheden cm H2O

 

Hvis patienten er i HFO/HFV er MAP = PEEP trykket i cm H2O

 

FIO2= Fraktion af ilt i inspirationsluften (i %)

PaO2 = Ilt partial tryk på arteriel blodprøve på barnet (kPa), evt. transcutan værdi.

 

Traditionelt har man i mange centre brugt den tommelfingerregel, at OI over 40 i mere end tre timer regnes for absolut indikation (>80 % risiko for at dø). OI over 26 svarer til 50 % risiko for at dø. Der er dog ingen studier, der har påvist en præcis forudsigelse af mortalitet eller en klart defineret grænse for hvornår ECMO behandling bør startes. Man kan dog arbitrært inddele graden af hypoxæmisk respiratorisk svigt i følgende grupper(5):

 

 

Oxygeneringsindexs, baseret på mmHg eller kPa

 

Cm H2O/mmHg (internat.)

Cm H2O / kPa (DK)

Grad af resp. svigt

OI < 15

OI <112,5

Mildt

OI >15-25<:

OI >112,5-187,5<

Moderat

OI >25-40<:

OI >187,5-300<

Svært

OI > 40:

OI > 300

Meget svært

ECMO overvejes typisk i neonatale og pædiatriske patienter, når OI er > 25 , og der er typisk ECMO indikation, når OI er > 35-40 cm H2O/mmHg (263-300 cm H2O/kPa i DK). Udviklingen over tid og patientens øvrige kliniske tilstand spiller dog en afgørende rolle. Flere undersøgelser tyder på, at jo længere man venter med at kanylere og opstarte ECMO behandling, jo dårligere er prognosen. Dette hænger formentlig sammen med, at patienten når at blive derangeret og overhydreret, og organer som hjerne, lunger og nyrer når at blive skadet af for aggressiv konventionel behandling. Da ECMO behandling gennem tiden er blevet væsentlig mere sikker, er fokus internationalt primært på:

 

 

 

Kontraindikationer

  1. 1. Fødselsvægt <2000 g

  2. 2. Gestationsalder <33 uger

  3. 3. Respiratorbehandling >7 døgn

  4. 4. IVH >grad I

  5. 5. Udtalt blødningstendens

  6. 6. Alvorlig uhelbredelig sygdom eller misdannelse

 

Praksis

Ved forventelig behov for ECMO konfereres på et tidligt tidspunkt med bagvagten på Neonatalklinikken, Rigshospitalet. Tlf. 35 45 13 27/28

Rigshospitalets vejledninger

https://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html

søg: ECMO vejledning Neonatalafdelingen 0-2 år

 

Transport

Helikoptortransport med militærets helikopter koordineres via AMK. Neonatalklinikken kan i nogen udstrækning tilbyde at afhente børn med helikopter, hvis vi er forhindrede i selv at transportere. Der betales for læge- og sygeplejersketimer.