Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HALO behandling

 

Beskrivelse

HALO-behandling er en lokal radiobølge-behandling, som varmer det væv op, den kommer i berøring med. Varmeudviklingen ødelægger det underliggende væv ned til en dybde på ½-1 mm. HALO-behandling foretages i AVA efter visitation ved JV/PE.

 

Indikationer

A:

Patienter med Barrett’s esophagus

 

1.

Vedvarende low grade (LG) dysplasi trods PPI behandling

 

2.

High grade (HG) dysplasi efter EMR/ESD

B:

Patienter med gastric antral vascularectasia (GAVE)- biopsiverificeret!

 

Speciel indikation efter individuel vurdering

A: Superficielt spredende cancer hos non-operable patienter.

 

Patienter med high grade dysplasi eller carcinom skal konfereres på ØGC MDT konference.

 

Forberedelse

Som til terapeutisk endoskopi.

Der er ikke indikation for BAC- test.

 

Fremgangsmåde

Halo 90/60/Ultra:

1.

Behandlingsområder skylles med mucomyst

2.

Der ableres med 2 x 15J under synets vejledning

3.

Områder oprenses for debris. Om nødvendigt rengøres HALO-90 proben

4.

Der ableres igen med 2 x 15J under synets vejledning

 

Halo 360:

1.

Behandlingsområder skylles med mucomyst

2.

Der nedlægges Eder Puestow guidewire.

3.

Over wiren nedføres HALO-360 express ballon. Der ableres under synets vejledning. Ballon og skop retraheres, og ablationsområder oprenses for debris med HALO-cap.

4.

Guidewiren genanlægges og ablation gentages på samme vis.

 

Observation og komplikationer:

Efter indgrebet kan man opleve smerter i hals, bryst og ved synkning, samt subfebrilia, men det vil ofte forsvinde i løbet af 3-4 dage. Der kan også være lettere synkebesvær. Ved mistanke om akutte komplikationer (stærke retrosternale smerter, blødning eller feber) skal pt. vurderes af bagvagten. Velbefindende patienter kan overnatte på patienthotellet.

 

Udskrivelse

Såfremt patienten spiser uden betydende dysfagi udskrives dagen efter.

 

Forholdsregler for patienten:

Minimum en uge før undersøgelsen skal man være i behandling med højdosis PPI. Efter behandlingen skal man fortsætte højdosis behandling i 4 uger, og man kan derefter gå ned til vanlig dosering, som bibeholdes til kontrolendoskopi.

Efter indgrebet må man kun indtage flydende det første døgn. Man kan derefter overgå til blød kost, som bør tages den følgende uge. Herefter er der ingen restriktioner. Som smertestillende medicin anvendes supp. eller brusetabl. Paracetamol, Kodeinmikstur 8mg/ml og evt. kvalmestillende midler i form af supp Primperan eller lignende.

 

Kontrolforløb

Opfølgning med endoskopi og biopsi efter følgende plan:

  • • 1 år hver 3. måned

  • • 2-3 år hver 6. måned

  • • 4-5 år hver 12. måned

Ved gen-behandling startes på ny opfølgningsperiode.