Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Børneanæstesiologisk bagvagt i Region Nordjylland

Formål1

Hvilke opgaver løses af børneanæstesiologisk bagvagt1

Børneanæstesi/intensiv terapi1

Inter- og intrahospital transport1

Anæstesifunktion2

Intensiv funktion2

Transportfunktion2

Neonatale2

Større børn3

Ansvar3

Drift af ordningen3

Apparaturansvar3

Medicinansvar3

Dokumentation3

Terapi-instrukser3

Uddannelse3

Formål

Nærværende instruks beskriver hvordan vi i fremtiden vil tilsikre centralisering af aktiviteterne intensiv terapi til børn < 15 år samt akut anæstesi til børn < 6 år indenfor Region Nordjylland.

Hvilke opgaver løses af børneanæstesiologisk bagvagt

Børneanæstesi/intensiv terapi

Med henblik på yderligere regional centralisering af anæstesi og intensiv terapi til børn kontaktes børneanæstesiologisk bagvagt:

 • • Behov for anæstesi til børn < 2 år samt ved anæstesi til større kirurgi/ASA > 3 (børn < Ved 10 år)

 • • Ved akut anæstesi til børn < 6 år i vagttid, dvs. fra 15:00-08:00 samt i weekends og på søgne/helligdage – gældende for alle sygehuse i regionen

 • • Ved modtagelse af kritisk syge/traumatiserede børn i skade/modtagelse ved Aalborg Sygehus Syd, Hjørring eller Thisted

 • • Ved behov for indlæggelse af kritisk syge børn på anden ITA end 103

Inter- og intrahospital transport

For logistik – se bilag

Ordningen varetager alle akutte inter- og intrahospitale transporter af kritisk syge børn. Disse børn transporteres af børnetransportholdet uanset genese til sygdomstilstanden såfremt der er tale om svær almen påvirkning og/eller instabilitet af respirationen og/eller kredsløbet. Sådanne transporter omfatter altså kun børn der transporteres med henblik på efterfølgende ophold på intensiv afdeling. Børneanæstesiologisk bagvagt tager i hvert tilfælde stilling til hvorvidt barnet under de givne omstændigheder er transportabelt, hvorfor endelig aftale med anden afdeling bør afvente konference med denne.

Undtaget herfra er ABCD-stabile nyfødte og enkelte ABCD-stabile større børn, f.eks. brandsår. Ledsagepersonalet kan afhængig af den kliniske situation bestå af

 • • børneanæstesiologisk bagvagt og neonatal sygeplejerske fra neonatalafdeling 112-13, intensiv sygeplejerske fra børneintensiv afdeling 103 eller O-anæstesi sygeplejerske (ved transport direkte fra FAM, ASS)

 • • Neonatalsygeplejerske, intensiv sygeplejerske eller O-anæstesisygeplejerske alene (ABCD-stabile børn)

Transportudstyr anvendes rutinemæssigt som følger

 • • Neonatal transporter: kuvøse, medicin og andet udstyr placeret på neonatal afdeling 113 anvendes rutinemæssigt

 • • Transport af større børn op til ca. 5-6 år: specialbygget børneseng samt vogn med medicin og andet udstyr placeret på intensiv afdeling 103 anvendes rutinemæssigt

 • • Transport af børn mellem 6-15 år: Der anvendes almindelig ambulance med båre. Monitoreringsudstyr, respirator fra Anæstesiologisk Afdeling Nord ((h)juletræ) og vogn med medicin samt andet udstyr fra intensiv afdeling 103 anvendes rutinemæssigt

Ovenstående opgaver løses på alle sygehuse indenfor regionens grænser med følgende tilføjelser:

 • • Interhospitale transporter ud af regionen

 • • I enkeltstående tilfælde kan transportopgaver ved anmodning løses for sygehuse/afdelinger udenfor regionen

Anæstesifunktion

Hverdage mellem 0800-1530

I henhold til gældende samarbejdsaftale mellem Klinik Anæstesi og Klinik KBU planlægges følgende procedurer med deltagelse af børneanæstesiologisk bagvagt

 • • Anæstesi med instrumentering af luftvej til børn < 2 år

 • • Anæstesi til børn (0 – 10 år) og større kirurgi uanset ASA score – større kirurgi defineret som knivtid > 2 timer

 • • Anæstesi til børn (0–10 år) og ASA > 3

Vagttid – hverdage 1530-0800, weekends og søgne-helligdage

Ved behov for akut kirurgi til børn < 6 år. Så vidt muligt foretages det kirurgiske indgreb på ASN, dog overholdende det overordnede princip, at barnet opereres på den matrikel hvor det modtages, og at det kirurgiske indgreb ikke forsinkes.

Intensiv funktion

Ved modtagelse af kritisk syge børn på ASS foretages primær anæstesiologisk vurdering af speciallæge fra relevante anæstesiafsnit. Børneanæstesiologisk bagvagt tilkaldes på telefon (976)62910, denne overtager herefter det anæstesiologiske ansvar, herunder visitation til intensiv terapi. Hvis barnet forbliver indlagt i intensiv regi ASS varetages planlægning af terapi/stuegang i samarbejde med NOTIA speciallæge.

Transportfunktion

For logistik – se bilag

Neonatale

Vagthavende neonatolog (personsøger 304) kontaktes, og denne aktiverer transportholdet:

 • • På hverdage mellem 0800-1500 varetages transportfunktionen af sygeplejerske og læge fra neonatalafdelingen. Orientering og konference om barnets tilstand tilgår neonatalvagten

 • • På hverdage mellem 1500-0800, weekends og helligdage varetages transportfunktionen af børneanæstesiologisk bagvagt (mobiltlf. (976)62910). Vagthavende neonatolog kontakter denne, som i samarbejde med ansvarshavende sygeplejerske beslutter hvorvidt transporten kan varetages med sygeplejeledsagelse alene.

Større børn

Børneanæstesiologisk bagvagt (telefon (976)62910) kontaktes og denne aktiverer transporthold. Orientering og konference om barnets tilstand tilgår børneanæstesiologisk bagvagt.

Ansvar

Drift af ordningen

Børneanæstesiologisk bagvagt er administrativt/organisatorisk tilknyttet Klinik KBU, Anæstesiologisk Afdeling Nord. Dette betyder, at administrative opgaver og lægefaglige beskrivelser (i samarbejde med pædiatrisk afdeling) og den øvrige daglige ledelse varetages af den specialeansvarlige overlæge i samarbejde med ledende overlæge og relevante afsnitsledende sygeplejersker. Registreringen af transportaktiviteten vil tilgå aktiviteten på afsnit 103.

Det praktiske personalekoordinerende ansvar for sygeplejestaben, som er tilknyttet ordningen, varetages af de afsnitsledende sygeplejersker ved hhv. neonatalafdeling og børneintensiv afdeling, som også varetager ansvaret for plejemæssige procedurebeskrivelser (i samarbejde med pædiatrisk afdeling) tilknyttet transportfunktionen.

Koordinering af Pædiatrisk afdelings og Anæstesiafdelingens indsats er uændret i en styregruppe, der mødes ad hoc.

Apparaturansvar

 • • Neonatal afdeling 112-113 har ansvar for transportkuvøser med påhæftet udstyr

 • • Intensiv Afdeling 103 har ansvar for børneseng med påhæftet udstyr

 • • Falck samt Neonatal Afdeling 113 har ansvar for specialambulancen og udstyr med fast placering her

Medicinansvar

 • • Neonatal afdeling 112-113 har ansvar for medicin og andet udstyr der har fast placering i kuvøsen

 • • Intensiv Afdeling 103 har ansvar for medicin og andet udstyr med fast placering i special-kuffert til transport af kritisk syge børn

Dokumentation

Data fra transporter registreres i ambulancetransportjournalsystemet Amphi.

Terapi-instrukser

Behandlings- og plejeprotokoller udfærdiges i samarbejde mellem Anæstesiologisk Afdeling Nord og Pædiatrisk afdeling.

Uddannelse

De deltagende afdelinger er hver især indenfor eget afdelingsniveau ansvarlig for uddannelsesniveauet for det deltagende personale – herunder for vedligeholdelse af nødvendige færdigheder.