Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indledning og fortsættelse af anti-VEGA behandling af AMD

Formål

At patienter med neovaskulær AMD får tilstrækkelig rettidig behandling

 

Behandlingskriterier

Inklusionskriterier:

1. Subfoveal karnydannelse (beliggende indenfor 750 my fra centrum) påvist med OCT-angiografi og/eller fluorescein-indocyaningrønt angiografi samt lækage vurderet med OCT og/eller med fluorescein-angiografi

2. Dokumenteret vækst i den subretinale nydannelse af kar

3. Hæmoragier og eller eksudater

4. Serøs afløsning og eller intraretinalt ødem

5. Visus ≥20 ETDRS (0,05)

6. Subjektivt eller objektivt synstab indenfor de sidste 6 måneder

 

Behandlingsserie med anti-VEGF må kun startes efter konferering med speciallæge

 

Eksklusionskriterier:

• Dominerende præg af subfoveal fibrose og /eller atrofi af RPE i fovea

• Relativ kontraindikation er vaskulært (kardielt/cerebralt) insult <3 måneder.

 

Standardbehandling:

Eylea®-behandling: 3 månedlige injektioner hver 4. uge efterfulgt af 5 injektioner med 7-8 ugers interval.

Efter 8. injektion overgås til treat and extend.

 

Kontrolregime:

Tidspunkter

 • • 4-5 uger efter 3. injektion og

 • • 4-5 uger efter 8. injektion samt i øvrigt,

 • • når patienten har symptomer, der påkalder undersøgelse.

 

Kontrolbesøgene omfatter

 • • ETDRS visus

 • • OCT scanning af retina med farvefundusfoto

 • • OCT-angiografi

 • • Øjentryk efter behov

 • • Spaltelampeundersøgelse efter behov

 • • Fluorescein/ICG-angiografi efter behov

 • • Samtale med læge

 

Afvigelser fra standardbehandling:

 

Ved planlagt eller ekstraordinært kontrolbesøg:

Hvis der er klinisk forværring, skal diagnosen revideres. (Er der tale om polypoidal neovaskularisation, RAP eller en helt anden type chorioretinal lidelse? Er der opstået komplicerende sygdom i form af katarakt eller andet?).

 

Hvis resultatet bliver, at det drejer sig om AMD, hvor fortsat behandling med Eylea® er udsigtsløs, skal der skiftes til anden behandling (PDT, Lucentis®, Ozurdex®).

Hvis videre behandling vurderes at være udsigtsløs, overgår patienten til observation hos praktiserende øjenlæge eller (kun i særlige tilfælde) i Øjenambulatoriet.

 

 

Treat and extend:

Ved kontrolbesøget 4-5 uger efter 8. injektion overgås til ”treat and extend”:

 • • Fortsat behandling: Hvis den kliniske kontrol viser, at behandlingen har haft effekt, dvs. hvis ødemet er helt eller delvist forsvundet, gives der fortsat Eylea®-injektoner, men med individuelt tilpassede intervaller, hvor størrelsen af choroidal patologi og graden af retinalt ødem afgør, om intervallerne skal forlænges eller afkortes med typisk 1-2 uger fra gang til gang. Maksimalt 3 mdr. mellem kontrolbesøgene.

 • • Kontrolregime: Der gennemføres som minimum visus-bestemmelse og macula-OCT under hvert besøg.

 • • Seponeringskriterier:

 • Dominerende præg af subfoveal fibrose og/eller pigmentepithelatrofi i fovea

 • Kronisk behandlingsrefraktært intraretinalt ødem (”tubuli”) og serøs afløsning, som er relateret til noget andet end subretinal neovaskularisation, f.eks. fibrose.

 • Synsstyrke <0,1/35 ETDRS bokstaver med mindre væsentlige grunde taler for at fortsætte injektionerne

 • Manglende behandlingsrespons på både ranibizumab og aflibercept

 • Ingen tegn på aktivitet 6 måneder efter sidste injektion

 • • Afslutning til praktiserende øjenlæge: Når behandlingen seponeres, overgår patienten til fortsat observation hos praktiserende øjenlæge.

 

Skiftekriterier:

Non-responders til Eylea® kan evt. forsøges skiftet til Lucentis®-behandling. Non-responders er patienter, der trods mindst 6 injektioner enten oplever fortsat synstab eller uændret/stigende væskemængde intra- eller subretinalt. Ved skift til Lucentis® gives 3 månedlige injektioner og kontrol 1 måned derefter. Derefter stillingtagen til det videre forløb – som hovedregel treat and extend.

I ekstraordinære situationer kan man overveje at behandle med Ozurdex® eller med fotodynamisk terapi.

 

 

HUSK!

HVER gang du ordinerer intravitreal behandling:

 • • Tjek om patienten har blefaritis og behandl dette inden injektion.

 • • Informer om risici og skriv dette i journalen inklusiv at patienten accepterer behandlingen

 

Referencer

RADS dokumenter vedrørende øjensygdomme
 

Relaterede instrukser:
Patientforløb AMD

Intravitreal injektion
 

Patientinformation:
Indsprøjtning af væksthæmmer i øjet