Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Condylomata acuminata

 

Definition af begreber

Synonymer: Kondylomer, kønsvorter

HPV: Human Papilloma Virus.

 

Beskrivelse

Ætiologi/espidemiologi:

Kondylomer er den kliniske manifestation af infektion med visse typer af HPV. HPV overføres ved seksuel kontakt. Kan overføres fra hud og slimhinder til hud/slimhinder. Infektionen er oftest universel til stede i hud og slimhinder i genitalia. Den beskyttende effekt af fx kondom er derfor begrænset, da overførsel af virus let kan forekomme fra/til ikke-kondombeskyttede områder.
Tiden fra infektion til forekomsten af kondylomer er oftest nogle få måneder. Inkubationstiden kan dog være adskillige år. Diagnosen stilles oftest i 20-30 års alderen.
Patientens immunfunktion spiller formodentlig en rolle for udviklingen af kondylomer og for omfanget af forandringerne. Tobaksrygning, der nedsætter den lokale immunitet i hud/slimhinder i genitalsfæren kan derfor spille en rolle for infektionens manifestationer. Dog næppe så udtalt som ved præ-cankroser i vulva/vagina.

Klinikken/diagnosen:

Den kliniske diagnose er oftest klar. Multiple, hvidlige, fligede, blomkålsagtige eksofytiske læsioner er det typiske billede. Lokaliseret til hud/slimhinder i vulva, vagina, cervix uteri, perineum og peri-analt. Biopsitagning er som regel ikke indiceret. Ved mere fladeformede læsioner bør der biopteres, da fladeformede kondylomer kan være associerede til prækankroser.
Hyppigste lokalisation er huden i vulva, men øvrige nævnte lokalisationer bør inspiceres omhyggeligt. Anvendes kolposkopi af hud og slimhinder vil man i de fleste tilfælde finde typiske tegn på HPV-infektion i områderne ved siden af kondylomerne.

Behandling:

Behandlingen retter sig i de fleste tilfælde mod kondylomelementerne og ikke mod HPV-infektionen (manglende effektive behandlingsmuligheder).
Behandlingen er primært lokal, medicinsk behandling.

 1. 1. Podophyllotoksin (Condyline®, Wartec ®):
  Virker anti-mitotiske. Anvendes ved påføring på de enkelte elementer og påføres af patienten selv. Kan anvendes på slimhinder (fx distalt i vagina). Påføres 2 gange dagligt i 3 dage. Efter 4 dages pause gentages behandlingen i 3 dage etc.
  Behandlingen fortsættes til elementerne er svundet eller i op til 4 uger. Er kontraindiceret under graviditet.

 2. 2. Imiquimod (Aldara®):
  Virker anti-virale ved frigivelse af cytokiner lokalt. Påføres af patienten selv. Påføres 3 gange ugentligt (ved sengetid) og fortsættes til synlige elementer er forsvundet, dog højst i 16 uger. Bør ikke anvendes under graviditet.

 3. 3. Verrutop
  Indeholder salpetersyre, eddikesyre, oxalsyre, mælkesyre, kobberforbindelse, zinknitrat.
  Verrutop trænger dybt ned i condyloma-vævet uden at passere basalmembranen. Verrutop er kun til klinikbrug.

 

Patienter bør have gennemført medicinsk behandling forskriftsmæssigt før eventuel kirurgisk behandling. Er dette ikke tilfældet, når patienten kommer til vurdering, skal medicinsk behandling opstartes, og patienten skal revurderes efter endt medicinsk behandling før eventuel kirurgisk behandling.

 
Kirurgisk behandling:

De kirurgiske behandlingsmetoder er lokalt ablative metoder: Kryoterapi, elektro-kirurgi og kirurgisk excision.

Metoderne er nogenlunde ligeværdige (se nedenfor).

 

Hvis laserbehandling vurderes mere velegnet end ovennævnte kirurgiske behandlinger, kan patienten henvises til Gynækologisk afdeling, AUH.
 

Behandlingseffektivitet:

Lokal medicinsk behandling (Podophyllotoxin, 5-FU, Imiquimod):

Clearnace:

60-90&

Recidiv:

25-50%

Kirurgisk ablativ behandling:

 

Clearance:

70-95%

 

Recidiv:

25-50%

 

Patientinformation/kontrol:

Som det fremgår af behandlingseffekten, er risikoen for ufuldstændig clearance af kondylomerne og risikoen for recidiv relativ stor. Det er vigtigt at informere patienten om disse forhold. Det er vigtigt, at patienten forstår, at relativ hurtig genopblussen af kondylomerne ikke er betinget af mangelfuld behandling, men skyldes fortsat tilstedeværelse af HPV-infektionen.
Er det ikke muligt at fjerne alle kondylomer ved kirurgi, skal behandlingen følges op af postoperativ medicinsk behandling.
Kontrollen bør generelt foregå hos egen læge.

 

Koder

DA630 condyloma accuminatum