Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Asparaginase

 

Klassifikation1

Indikation1

Virkningsmekanisme1

Resistensudvikling1

Administration og dosering1

Kontraindikationer1

Bivirkninger1

Referencer2

 

Klassifikation

Enzym.

 

Indikation

Behandling af akut lymfatisk leukæmi.

 

Virkningsmekanisme

Hæmmer kræftcellers proteinsyntese.

Asparaginase nedbryder aminosyren asparagin, som er nødvendig for kræftcellernes vækst.

 

Resistensudvikling

Dannelse af antistoffer mod asparaginase eller øget dannelse i kroppen af aminosyren asparagin.

 

Administration og dosering

Dosis i henhold til kurskema.

Testdosis 1000 IE gives intradermalt før første infusion. ”Akut bakke” tages med på stuen. Patienten observeres for bivirkninger i 1 time.

Såfremt testdosis tolereres, gives den ordinerede dosis intravenøst som en infusion over mindst 1 time.

Såfremt der går over 1 uge mellem 2 infusioner af asparaginase, skal der forud for den næste infusion gives ny testdosis intradermalt.

 

Kontraindikationer

Pancreatitis og graviditet.

 

Bivirkninger

Hududslæt, nældefeber (urticaria) og anafylaktisk shock.

Feber, kulderystelser, kvalme og opkastning.

Påvirkning af levertal (stigning i bilirubin, basisk fosfatase) oftest forbigående.

Øget blødningsrisiko og øget tromboserisiko (stigende INR, faldende fibrinogen, faktor IX og XI, AT3, protein C og protein S samt plasminogen).

Pancreatitis (stigende amylase).

Neurologiske bivirkninger i form af lethargia, konfusion, agitation, hallucinationer og/eller coma.

 

Referencer

  1. 1. Cancer Chemotherapy Drug Manual 2007, Edward Chu & Vincent T. DeVita, Jones and Bartlett Publishers 2007