Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Priming af CPS-sæt med Maquet “Benedict” slangesæt

Formål

Sikker og aseptisk fyldning af CPS-sæt.

Definition af begreber

CPS: Cardiopulmonary Support; et system, der forbedrer hjertets pumpefunktion.

Oxygenator: En komponent, der ilter blodet og fjerner CO2.

Priming: At fylde fx et slangesæt med sterilt væske og gøre det lufttomt, før det bruges på en patient.

Beskrivelse

Kort beskrivelse af udstyr og arbejdsgang i forbindelse med priming af CPS-sæt.

Udstyr

 • • 1 stk. Maquet “Benedict” CPS-sæt

 • • Stor trykpose

 • • 1000 ml Ringer-acetat

 • • 3 stk. peaner

 • • Gel/creme

 • • 2-3 stk. 3-vejshane m/hale

Priming af set-up

 • • Sæt primingvæsken i trykposen.

 • • Pak CPS-sættet ud.

 • • Konnekt to 3-vejshaner hhv. lige efter pumpehoved (fjern “temperaturproppen”) og lige før oxygenator. Disse kan bruges senere til evt. CVVHD på TIA.

 • • Evt. en tredje 3-vejshane m/hale kan konnektes på lueren lige efter oxygenator (giver mulighed for at tage arterielle blodprøver direkte fra oxygenatoren).

 • • Sæt en pean på hver side af 3-vejshanen på veneslangen (priming indlet), samt på arterieslangen umiddelbart efter oxygenatoren.

 • • Konnekt infusionssættet til primingvæsken og fyld slangen, og derefter konnekt den til 3-vejshanen.

 • • Fjern den gule luer-prop på oxygenatorens udluftningsventil øverst på veneinletsiden.

 • • Prime systemet ved at først fylde veneslangen op til den sterile slangepose og sæt pean på. Fjern så peanen på den anden side af 3-vejshanen og fjern luerproppen på toppen af oxygenatorens arterieside, og lad pumpehovedet og oxygenatoren blive langsomt fyldt med primingvæsken. Når væsken kommer ud fra oxygenatorens åben luer, luk den ved at sætte proppen på igen. Tag pean fra arterieslangen og fyld den op til den sterile pose og sæt pean på. Brug tryk i trykposen efter behov, men husk, at mere tryk giver mere turbulens og flere (mikro)bobler. Bank oxyen let og fjern luftboblerne, hvis du kan se nogen af dem samle sig på toppen af oxy.

 • • Konnekt iltslangen.

 • • Monter pumpehoved + flowmåler (husk gel/creme). Nulstil flowmåler.

 • • Slangerne rækkes sterilt over til kirurgen (ingen bestemt rækkefølge, men vær opmærksom, at der samles rigtigt!). Fyld slangerne op én ad gangen ved at løsne peanen mens kirurgen kobler slangerne på arteriekanyle og venekateter.

 • • Luk 3-vejshanen ved primingslangen.

 • • Hvis systemet kobles til patienten først senere, kan kirurgen evt. koble arterie- og veneslangen sammen med en steril 3/8 konnektor, så at det er muligt at cirkulere systemet igennem.