Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Crus- og femumarvsøm i generel anæstesi, spinalanæstesi eller epi-spinal anæstesi

Fremstilling i forrummet ved spinal eller epi-spinal

Kommoden med vanligt udstyr inkl. bairhuggertæppe.

Medicin optrukket efter anæstesilægens ordination. Se PRI-dokument: ”Standardanæstesi

Spinalsæt og epiduralsæt på rullebord.

Intellivue sættes på holder på dropstativet.

Iltbrille klargøres med lang ilttilledningsslange.

Væske klargøres.

Evt. A-tryksæt klargøres.

Overvej kateter á demeure.

Fremstilling på operationsstuen ved GA

Vanlig afprøvning af anæstesiapparatet.

Dropstativ med væskevarmer.

Bairhugger samt tæppet placeres mest hensigtsmæssigt.

Kommoden med vanligt udstyr.

Medicin optrukket efter anæstesilægens ordination.

Væske klargøres.

Evt. arterie-tryksæt klargøres.

Røntgenforklæde.

Overvej kateter á demeure.

Modtagelse af patienten

Identifikation sker sammen med op-personalet. Se PRI-dokument: ”Sikker kirurgi”.

Patienten monitoreres. Se PRI-dokument ”Monitorering ved anæstesi

Der anlægges 2 venflons og tilsluttes væske samt evt. arteriekanyle.

Anæstesi og lejring

Patienten skal lejres på ekstensionslejet ved femurfraktur.

Ved crusfraktur lejres patienten på almindelig leje.

Ved spinal anlægges spinalblokaden enten i sengen eller operationslejet afhængig af frakturen.

Ved epi-spinal får patienten først anlagt epiduralkateter, og derefter anlægges spinalblokaden af anæstesilægen. Dette gøres enten i sengen eller på operationslejet afhængig af frakturen.

Ved GA bedøves og intuberes patienten enten i sengen eller på lejet afhængig af frakturen.

I samarbejde med op-personale og portører forflyttes patienten til operationslejet hvis patienten er bedøvet i sengen. Anæstetisten er ansvarlig for tube og drop, hvorfor det er ham/hende der giver accept til forflytning.

Bairhuggertæppet lægges på patienten og tændes først når afdækning er påsat.

Afslutning

Når operationen er slut, vækkes patienten på lejet og køres på opvågningen med nasal ilt.

Har patienten epiduralkateter, opstartes smertebehandlingen på opvågningen.