Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patienter i Mave Tarmkirurgisk ambulatorium/skopien Hobro

 

I ambulatoriet hentes patienten i venteværelset og i skopien hentes patienten i venteværelset i kirurgisk ambulatorium.

 

Sygeplejersken sikrer sig:
 • • At patienten er i stand til at oplyse eget cpr.nummer

 • • Patienter, der ikke skønnes at kunne oplyse cpr.nummer, er ifølge med pårørende eller andre med et sikkert personligt kendskab til patienten.

 

Procedure ved patienter til endoskopi i evt. sedation:
 • • Der foretages identifikation af patienten: henviser til Patientidentifikation på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland

 • • Sikre, at patienten har forstået hvilken undersøgelse, der skal udføres og hvorfor

 • • Sikre, at patienten føler sig velinformeret

 • • Sikre, at patienten er korrekt forberedt, så denne kan samarbejde under undersøgelsen

 • • Sikre, at patienten kan komme hjem på forsvarlig vis

 • • Patienten oplyser om eventuelle allergier, herunder latex allergi

 • • Patienten oplyser, om denne har pacemaker

 • • Sygeplejersken og lægen foretager i samarbejde en vurdering af patientens ASA score for at sikre, at undersøgelsen kan udføres på forsvarlig vis

 • • Afklarer, om patienten tager blodfortyndende medicin

 • • Afklarer, om patienten er fastende til undersøgelsen, hvis dette er påkrævet

 • • Sikre, at patienten ikke har løse tænder

 • • Afklarer, om patienten er udrenset til undersøgelsen, hvis dette er påkrævet.

 

Procedure ved patienter til endoskopi i anæstesi:
 • • Der foretages identifikation af patienten: Henviser til Patientidentifikation på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland

 • • Der udfyldes operationsforløbsskema: Sikker kirurgi tjekliste

 • • Sikre, at patienten har forstået hvilken undersøgelse, der skal udføres og hvorfor

 • • Sikre, at patienten føler sig velinformeret

 • • Sikre, at patienten er korrekt forberedt

 • • Patienten oplyser om eventuelle allergier, herunder latex allergi

 • • Patienten oplyser, om denne har pacemaker

 • • Afklarer, om patienten er fastende til undersøgelsen, hvis dette er påkrævet

 • • Sikre, at patienten ikke har løse tænder

 • • Afklarer om patienten er udrenset til undersøgelsen, hvis dette er påkrævet.

 

Procedure ved patienter til ambulant besøg

 

Procedure ved patienter til forundersøgelse

 

Referencer

Patientidentifikation på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland.