Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Leverbiopsi

Formål

Udhentning af levervæv til histologisk undersøgelse.

Indikationer

Uafklarede parenkymatøse leverlidelser.(Akut/kronisk).

  1. 1. Fokale forandringer (+ UL-vejledning!)

  2. 2. Monitorering af behandlingseffekt ved kroniske leverlidelser.

Kontraindikationer

  1. 1. Øget blødningsrisiko (se "Forprøver"). Ved INR 1,5-2,5 kan dog udføres biopsi a.m. Biopty ved røntgenafdelingen.

  2. 2. Infektion i indstiksområdet.

  3. 3. Ekinokokcyste.

  4. 4. Manglende kooperation hos patienten.

Relative kontraindikationer

  1. 5. Ascites (middelsvær eller svær). Ultralydvejledt biopsi a.m. Biopty kan benyttes.

  2. 6. Manglende eller usikker leverdæmpning. Ultralydvejledt biopsi a.m. Biopty kan benyttes.

  3. 7. Obstruktiv icterus af over 2 ugers varighed, her foretrækkes også ultralydsvejledt biopsi.

Laboratorieforprøver

Se instruks Forprøver

Foretages biopsi a.m. Menghini, accepteres, at BAC-test er taget, men den behøver ikke være sendt. Hvis proceduren foretages af Røntgenafdelingen, skal der være dokumentation, enten ved at prøven er registreret i Labka, eller der er ”rød slip” i journalen.

Antitrombotisk behandling

Ved enhver form for antitrombotisk behandling skal der tages stilling til om denne skal pauseres i forbindelse med leverbiopsien. Leverbiopsi betragtes som et høj-risikoindgreb.

For patienter i behandling med K-vitaminantagonister og nye orale antikoagulatia henvises venligst til DSTH’s brigding applikation.

For patienter i magnyl og clopidogrel må pauseringen besluttes ud fra nedenstående skema:

 

cid:image001.png@01D04F7F.D8361BD0

 

Rekvirering af leverbiopsi a.m. Menghini

Bestilles i Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium, lokal 26202.

Ultralydsvejledt leverbiopsi (a.m. BIOPTY, 1,2 mm)

Bestilles og foretages af Røntgenafdelingen Aalborg sygehus, afsnit Syd.

I øvrigt samme præ- og postbioptiske regime – se dog. Forprøver.

Patienten skal køres i seng til røntgenafdelingen. Sygeplejeledsagelse ikke nødvendigt.

Præbioptisk regime

Patienten skal være fastende fra kl. 24.00.

Præmedicinering: Som oftest unødvendigt. Såfremt patienten forekommer meget nervøs ved undersøgelsen gives der 5-10 mg Stesolid rektalt i form af rektiole.

Børn og unge under 18 år, skal sædvanligvis i generel anæstesi – disse tilfælde skal altid aftales direkte på overlægeniveau mellem os og Røntgenafdelingen. Heri indgår aftale med anæstesien, (A) inkl. i hvilket rum det skal foregå.

Biopsiteknik (a.m. MENGHINI)

Selve leverbiopsiteknikken skal indlæres under supervision.

Før man foretager leverbiopsien a.m. Menghini under supervision, skal afdelingens undervisningsfilm om perkutan leverbiopsi a.m. Menghini være set.

Hvis 1. indstik i leveren ikke giver væv, bør tilkaldes rutineret kollega - alternativt kan rekvireres biopsi a.m. Biopty

Postbioptisk regime

Patienten skal være sengeliggende i mindst 5 timer.

Puls og BT kontrolleres før biopsitagningen samt hvert kvarter i 2 timer efter biopsien. Hvis værdierne er stabile, da kontrol hver 1/2 time i de efterfølgende 2 timer. Herefter kontrol hver time, til der ialt er gået 6 timer efter leverbiopsitagningen. Hvis der har været nogen som helst problemer, skal patienten tilses af læge før tilladelse til e.l.-regime (abdominalundersøgelse med henblik på defense/flankedæmpning).

Patienten må først spise 2 timer efter leverbiopsien, såfremt vedkommende er upåvirket med stabile værdier.

Patienten vurderes af sygeplejerske efter 5 timers observation, må herefter stå op og observeres i yderligere 1 time og kan ved ukompliceret forløb herefter udskrives til hjemmet, såfremt der er en anden voksen person tilstede i hjemmet til næste dags morgen, og at hjemmet ligger i en maksimal kørselsafstand på 30 minutter fra Aalborg sygehus.

I alle andre tilfælde indlægges patienten på Medicinsk Gastroenterologisk afdeling 9Ø og kan ved ukompliceret forløb udskrives 24 timer efter, at biopsien er foretaget. Patienter, der har fået foretaget biopsi fra fokal proces, bør altid være indlagt i 24 timer efter biopsien.

Komplikationer

De fleste patienter har et ukompliceret efterforløb.

5-50% har lette smerter ved indstiksstedet samt smerter i epigastriet/højre skulderregion. Kun 10-20% har smerter, der kræver analgetika i form af 1 g Paracetamol.

Umiddelbart efter biopsitagningen ses hos enkelte patienter bradykardi og fald i BT, der er tegn på vasovagalt anfald. BT-faldet er således ikke udtryk for intraperitoneal blødning.

Alvorlige komplikationer

Intraperitoneale blødninger - sædvanligvis inden for de første 6 timer efter leverbiopsien.

Galdeperitonitis.

Pneumothorax.

Hyppighed: 1 ud af hver 300 leverbiopsier.