Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Venflon, retningslinjer for anlæggelse - Sygeplejeinstruks (G)

 

Beskrivelse

Sygeplejersken må træffe beslutning om anlæggelse af venflon.
Social- og sundhedsassistenten må anlægge venflon efter aftale med sygeplejersken (delegeret opgave).

Venflon må udelukkende lægges på håndryggen.
Vena cephalica må ikke anvendes. Indikatorer og tærskelværdier

 

Målgruppe – modtagelse

Venflon må anlægges hos fastende patienter og patienter, som er i behandling med intravenøs medicin, blodtransfusion eller væsketerapi. Tilbydes som standard efter 6 timers tørste/faste, eller hvis patienten udtrykker behov for/ønsker herom.

Venflon må anlægges af sygeplejersker efter at have deltaget i praktisk undervisning, og efter at hendes praksis er godkendt af undervisningssygeplejersken eller en allerede godkendt kollega.

Venflon må anlægges af social- og sundhedsassistenter efter at have deltaget i teoretisk og praktisk undervisning, og efter at såvel hendes teori som hendes praksis er godkendt af undervisningssygeplejersken eller en allerede godkendt kollega.

Metode
 

Procedure
Retningslinje nr. 5.1.” Intravaskulære katetre” fra Infektionshygiejnisk Afsnit skal følges – se relation


Praktisk vejledning

Principper

 • • Venflon anlægges så perifert som muligt, dvs på håndryggen.

 • • Så vidt muligt anlægges venflon på venstre hånd hos patienter til operation.

 • • Venflon må aldrig anlægges på undersiden af underarmen (arteria radialis og arteria ulnaris kan beskadiges)

 • • Hvis det, efter 2. forsøg, ikke lykkes at anlægge venflon: Få en anden sygeplejerske til at forsøge. Herefter prøver læge, og som sidste valg kontaktes anæstesispl via Columna (hverdage mellem kl 7.30 22.00) eller pr tlf (øvrige tidspunkter). Ved akutbehov ringes der altid.

 

Stase

 • • Staseslangen strammes, så den staser, dvs > diastolisk blodtryk og < systolisk blodtryk.

 • • Husk serviet/tøj mellem staseslangen og patientens arm.

 

Fremkaldelse af vener

 • • Patienten pumper med hånden.

 • • Let bank på venen. Hvis venen ikke kommer frem: OBS om staseslangen er for stram/for løs.

 • • Patienten kan med fordel varme hånden op under dynen før anlæggelse, da venerne træder tydeligere frem, når hånden er lun/varm.

 

Stikketeknik

 • • Brug handsker, evt non touch teknik

 • • Huden svarende til plasterets størrelse desinficeres med mediswaps 2 gange – huden skal være helt tør mellem desinficeringerne, og før der stikkes.

 • • Gå gennem huden lige ved siden af venen, herefter fremad og sidelæns ind i venen.

 • • Troicart trækkes ca 1 cm tilbage.

 • • Venflon føres helt ind.

 • • Staseslangen løsnes.

 • • Steril intravenøs bandage påsættes.

 • • Drop kobles til.

 • • Venflon registreres i CCS under ”Invasive og noninvasive adgange”

 

Besværligheder

 • • Venen ruller: Prøv med mindre/mere stase, glat håndryggen ud, før du stikker.

 • • Venen perforerer: Stikketeknik? Stasen løsnet før venflon er på plads? Lad den mislykkede venflon sidde, hvis næste forsøg er i samme hånd – herved undgås hæmatomdannelse ved ny stase.

 • • Venen let forsvinder, når du stikker: Tålmodighed! Vent lidt, bank let på venen igen.

 

Ved seponering af venflon

 • • Indstiksstedet bandageres med steril forbinding. Skal forblive påsat i 24 timer efter seponering.

 • • Seponering af venflon registreres i CCS under ”Invasive og noninvasive adgange”.