Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fingerfraktur 1. til 5. finger og ergoterapi

 

Beskrivelse

Patienten henvises fra kirurgisk ambulatorium til ergoterapien, når lægen vurderer, at genoptræningen kan påbegyndes.

Når henvisningen er modtaget, orienterer ergoterapeuten sig i EPJ. Det undersøges, om der er specifikke hensyn eller restriktioner. Derudover vurderes frakturens art og risiko for komplikationer.

Henvises patienter fra andre sygehuse, er det vigtigt at have modtaget en genoptræningsplan, inden træningen starter, så ergoterapeuten har de nødvendige oplysninger inden interventionsstart. Sekretæren opretter patienten i systemet.

Ved første besøg i ergoterapien har patienten oftest fået fjernet K–tråde, suturer samt seponeret skinne. I enkelte tilfælde er det nødvendigt at starte optræningen tidligere i forløbet. Hvis frakturen er fikseret stabilt med osteosyntesemateriale, kan man begynde træningen få dage efter indgrebet (aftales med operatøren). Her fjernes gipsen under træning, og behandlingen består i ødembehandling, aktiv ubelastet ledbevægelighed af led, der ikke er fikseret, forebygge kontraktur samt generel instruktion i at bruge hånden.

Hvis genoptræningen opstartes, inden suturerne er fjernet, varetager ergoterapeuten fjernelse af disse i henhold til ordinationen.

Terapeuten skal være meget opmærksom på, om frakturen er vurderet som klinisk eller radiologisk helet. Ved klinisk heling er frakturens heling ikke dokumenteret ved røntgenbilleder, og terapeuten skal derfor sikre sig, at frakturen tåler passive øvelser og belastning via lægekontrol.

 

Ergoterapeuten skaber sig et overblik over patientens situation og får et overblik over aktivitetsproblematikker i forhold til hjem, arbejde og fritid.

 

 

Der undersøges for følgende

  • • Sår.

  • • Ødem, trofik, sensibilitet, hudtemperatur og sved vurderes.

  • • Smerter i hvile og arbejde kan vurderes ud fra NRS-skala.

  • • Ledbevægelighed.

  • • Evt. kraft.

  • • ADL og aktivitetsproblematikker afklares.

  • • Det er vigtigt at undersøge hele hånden, da der ofte findes stivhed/ømhed af håndled og andre fingre på grund af gipsperioden

 

Der konkluderes på undersøgelserne og med baggrund heri vurderes den videre intervention og vejledning, og GOP udarbejdes eventuelt.

Forløbene kan variere meget og kan være alt fra en enkel instruktion til specialiserede forløb.

 

 

Den ergoterapeutiske behandling/træning sigter mod, at patienten hurtigst muligt opnår bevægelighed i den afficerede hånd således, at denne kan medinddrages i almindelige daglige aktiviteter. På sigt skal patienten også opnå styrke således, at ADL, arbejde og fritidsinteresser kan udføres med naturlig brug af begge hænder og med færrest mulige smerter.

 

Behandlingen indeholder

Information til patienten om skaden, om den ergoterapeutiske behandling og genoptræningsforløbet, samt vigtigheden af, at patienten inddrager den skadede hånd i daglige aktiviteter og træner hjemme. Det er vigtigt, at patienten forstår, at det er via et samarbejde, genoptræningen lykkedes.

 

 

Træningen/behandlingen kan indeholde

• Ødemprofylakse.

• Arvævsbehandling.

• Sensibilitetstræning.

• Ledbevægelighedstræning.

• Wave-flex

• Krafttræning.

• Udlevering af fingerortoser.

 

ADL træning. Det er af afgørende betydning, at hånden bruges og inddrages hurtigst muligt og så naturligt som muligt i ADL aktiviteter. Der kan derfor trænes via de ADL aktiviteter, som ergoterapiens lokaler muliggør, og som patienterne finder meningsfulde. ADL aktiviteter kan også bruges psykologisk til ængstelige patienter, da man herved viser dem, at de ofte kan.

Der kan udlånes hjælpemidler.

 

De første uger trænes som udgangspunkt med aktive øvelser uden belastning, eksempelvis caddi-program, led-for-led øvelser, fleksion/ekstensions øvelse i en rullende bevægelse. Gradvist påbegyndes styrketræning. Aktive belastende øvelser kan eksempelvis trænes med genoptræningsredskaber såsom: Dr. Winckler, putty, power grib, digiflex, thera band bolde, solitaire med trænings klemmer, ekstensions bræt til fingre, ekstensions kuglespil, E-link med cylindergreb og waveflex CPM maskine.

Passive øvelser kan iværksættes, hvis der ikke er kontraindikationer. Dog tidligst 6 uger postoperativt.

Det er vigtigt at gøre patienten opmærksom på, at fingeren i de daglige aktiviteter skal følge med i et naturligt greb. Ligeledes instrueres der i, hvordan finger, hånd og arm skal bruges i det daglige.

 

Løbende vurderes det, om patienten kan overgå til almen genoptræning. Her udarbejdes almen genoptræningsplan.

Ved ukomplicerede forløb afsluttes patienten af ergoterapeuten med en slutstatus i journalen.

Ved behov afsluttes patienten med en lægekontrol, hvor en læge med speciale indenfor håndkirurgi tilser patienten.

 

Registrering

Hvis der foreligger en specialiseret genoptræningsplan

Zz0175y; specialiseret genoptræning

Skal følgende koder benyttes:

1.træningsbesøg:

AWG1: startkode på specialiseret ambulant genoptræning

ZZ5049; Ergoterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BLNR; Aktivitetstræning af fysisk funktion

De følgende træningsbesøg:

BLNR; Aktivitetstræning af fysisk funktion

Afsluttende træningsbesøg:

ZZ5049; Ergoterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BLNR; Aktivitetstræning af fysisk funktion

AWX21; Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning.

 

Følgende koder må bruges udover:

BMFF0; Ødembehandling og ødemprofylakse.

BLP; Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet.

BTNB; Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer.

BVD; Generelle pædagogiske interventioner.

BVA; Kommunikation.

BNPA; Sårbehandling.

BLNJ; Apparaturbehandling.

BTP; Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførsel

ZZ0175x: almen genoptræning

 

 

 

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk patient journal

GOP: Genoptræningsplan

Klinisk ophelet: Lægens vurdering på baggrund af klinisk undersøgelse af patienten

Radiologisk ophelet: Lægens vurdering på baggrund af røntgen

DIP: distale interphalangalled, yderled

PIP: proximale interphalangalled, mellemled

MCP metacarpo interphalangalled, grundled

IP: interphalangalled, 1. fingers yderled

MP: metacarpophalangalled, 1. fingers grundled

Fingerfraktur: brud på fingerknoglerne 1-5 finger, proximalt, mediale– eller/og distale phalanx

NRS score: Numeriskrangskala til klassificering af smerte

ADL: almindelig daglig livsførsel

Wave-flex: CPM apparat der passivt flekterer og ekstenderer fingrene

 

 

Formål

At alle ergoterapeuter, der arbejder med håndkirurgiske patienter, kender proceduren for behandling og genoptræning af patienter, der har pådraget sig en eller flere fingerfrakturer

 

 

Referencer

Michael R Krogsgaard, Peter Rheinlænder, Anette Enemark Larsen: Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. 1. udgave, 1. oplag. Munksgaard Danmark, København 2009.

Dekkers, M : Ergoterapeutisk undersøgelse. 1. udgave 1995

Runnquist K, Cederlund R, Sollermann C: Handens rehabilitering, volum 1, Studenterlitteratur 1992