Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rehabilitering FBE Øjenområdet

Rehabilitering af svagsynede og blinde voksne

Medicinsk-optiske hjælpemidler

Synstruede og svagsynede børn og unge

Formål

At sikre:

  • • Patienter med behov for synsrehabilitering identificeres og tilbydes en relevant og velkoordineret rehabiliteringsindsats

  • • Patienterne kender og accepterer planerne for rehabiliteringsforløbet

Definition af begreber

Synsrehabilitering er at lære patienter og pårørende at bruge den resterende synsevne optimalt. Det kan være med optiske hjælpemidler, synskonsulentbistand mv. Herudover at bidrage til en bedre forståelse af baggrunden for funktionsnedsættelsen med henblik på bedst mulig udnyttelse af resterende ressourcer.

ISHD: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD), Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV,

tlf.nr. 97 64 70 00

Anmeldelse af børn med svagtsynethed: Læger er pligtige til at spørge forældre/værge til børn og unge under 18 år med konstateret eller mistænkt synsnedsættelse til under 6/18 eller andet synstruende handicap om de ønsker indmeldelse til Synsregistret. Tilmeldingsblanket findes ved at google synsregistret, tilmelding.

Medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse: En arbitrært udvalgt gruppe af øjenlidelser, hvor lovgivningen hjemler offentlig finansiering af de relevante optiske hjælpemidler. Hertil hører f.eks. uregelmæssig hornhinde, aniridi, kolobom, albinisme, følger efter skader og operation, smertende hornhindesår, stærkt skæmmende øjenlidelser etc. Listen ændres med mellemrum.

Genoptræning: Genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven defineres som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient/borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræning efter henvisning fra sygehus foregår i henhold til Sundhedsloven. Genoptræning efter henvisning fra praksissektoren foregår efter Serviceloven.

ADL: Activities of Daily Living, en undersøgelse af hvor selvhjulpne folk er.

Beskrivelse

Alle voksne med behov for synsrehabilitering kan henvises til rehabilitering.

Det drejer sig om:

  • • Alle med visus under eller lig 6/18 på det bedste øje

  • • Alle med hemianopsi

  • • Alle med synsfelter mindre 20 grader koncentrisk eller tilsvarende alvorlige synsfeltsdefekter

  • • Ved synsstyrke 6/15 kan der også henvises, hvis sygdommen er fremadskridende

I Region Nordjylland foregår denne rehabilitering via Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD), Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV på vegne af de enkelte kommuner.

Der sendes en henvisning til ISHD, hvori der skal fremgå oplysninger om synsstyrke for begge øjne, synsfelt, diagnose og relevante bemærkninger om problemer med erhverv og ADL. Eventuelt kan henvisningen bestå i en kopi af et journalnotat under forudsætning af, at notatet indeholder de samme oplysninger og omtaler en aftale med patienten om henvisning til ISHD.

Hvis der er sket store akutte ændringer i visus, f.eks. blindhed, kan patienten henvises akut ved at ringe til ISHD på tlf.nr. 97 64 70 00

Herudover kan specielle patientgrupper henvises til vurdering for behov for hjælpemidler i henhold til lovgivning om medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse medicinsk-optiske hjælpemidler i henhold til serviceloven § 13 stk. 1, bilag 2. Denne lovgivning findes opdateret på Kennedy Centret hjemmeside - Briller og kontaktlinser med foto. Dette drejer sig f. eks. om ptosebriller, proteser, kosmetiske kontaktlinser, filterbriller og anden specialoptik.

Alle læger kan og bør henvise til ISHD og til Synsregistret.

Herudover kan patienter hjælpes med at blive registreret i

Referencer

Der henvises i øvrigt til den sociale lovgivning, hvortil der findes opdaterede henvisninger på Social – og Indenrigsministeriets hjemmeside

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

Registrering

Det registreres i journalen at der er henvist til henholdsvis ISHD og Synsregistret. Alle fremadrettede journalnotater skal sendes i kopi til Synsregistret fremadrettet.