Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes insipidus (DI)

Årsag:

 • • Central diabetes insipidus: Manglende/nedsat ADH produktion fra neurohypofysen.

 • • Primær: Idiopatisk eller familiær.

 • • Sekundær: Påvirkning af hypothalamus/hypofyse området, f.eks. tumor.

 • • Nefrogen diabetes insipidus: Manglende effekt af ADH på nyrerne.

Diff.: Psykogen polydipsi.

Symptomer:

Polyuri og polydipsi, også nattetid, uden diabetes mellitus, evt. kvalme og opkastning og dehydrering. Na>150 mmol/l, U-osm < P-osm.

Udredning:

 1. 1. Friskladt morgenurin med U-osm/l >800 hos større børn udelukker DI.

 2. 2. Urinmassefylde >1010 uden protein eller glukose udelukker DI

 3. 3. Na >150 nmol/l og P-osm/l >300 med normal K, carbamid, kreatinin, BS, taler for DI.

 4. 4. Registrering af døgnets væskeindtag og diurese i hjemmet, evt. under indlæggelse.

 5. 5. Døgn diurese >1,5 l/m2 og væskeindtag >2 l/m2 taler for DI.

 6. 6. Fastende om morgenen: P-osm/l med samtidig U-osm/l.

Diagnose:

P-osm/l >300 mod samtidig U-osm/l <300 er ens betydende med diagnosen DI.

Ved suspekte kliniske symptomer, samt P-osm/l, mellem 280-300 og U-osm/l <600 fortsættes udredningen med tørsteprøve under indlæggelse.

Tørsteprøve: (Kan være farlig, især for spædbørn)

Obs: ingen mad eller drikke under testen.

 1. 1. Hos større børn kan testen starte ved 18-tiden efter aftensmad og vare til kl. 08.00 den følgende morgen, men afsluttes tidligere ved tørst/vægttab.

 2. 2. Børn <3 år samt større børn med massiv polyuri (>4 l/døgn) skal testen starte om morgenen med udeladelse af morgenmaden med tørsteperiode ca. 6-8 timer, max 4-6 timer hos mindre børn.

Procedure: Anlæggelse af venflon (gerne aftenen før)

 • • Ved opstart: U-osm, P-osm, P-vasopression (ADH), væsketal.

 • • Under testen noteres for hver urinportion klokkeslæt, volumen og sendes til U-osm.

 • • Vægt og BT hver 2. time.

 • • Testen afbrydes, hvis barnet føler tørst, samt ved vægttab >5%.

 • • Ved afslutning gentages: U-osm, P-osm, P-vasopressin (ADH), væsketal

 

Tid kl.

Diurese

U-osmolalitet

P-Osmolalitet + væsketal

P-Vasopressin

Vægt, BT, tørst

Start

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

Afslutning

 

X

X

X

X

 

Hvis testen tyder på diabetes insipidus fortsættes ved tørsteprøvens ophør med Minirintest, for at skelne mellem central og nefrogen diabetes insipidus.

Minirintest:

 • • Der gives Minirin 20 µg intranasalt (1 pust á 10 µg i hvert næsebor) (børn < 2 år 10 µg intranasalt)

 • • Opsamling af diurese hver time i separate portioner i 4 timer med notering af volumen og klokkeslæt. Altid U-osm på hver portion der kvitteres.

 • • 2 timer efter Minurin: U-osm og P-osm samt væsketal (bedst med spoturin).

 • • Må spise ”tørre” madvarer, f.eks. kiks, men først drikke efter afslutning af testen, med mindre det ikke kan lade sig gøre, og efter aftale med kontaktlæge.

Tolkning af tørsteprøven:

 

 

P-vasopressin (ADH)

P-osmolalitet

U-osmolalitet

Normal

1,9 ± 0,2

283 ± 1 mosm/kg

1056 ± 47 mosm/kg

Partiel diabetes insipidus

2,0 ± 1,8

298 ± 9 mosm/kg

511 ± 117 mosm/kg

Komplet diabetes insipidus

1,3 ± 0,8

312 ± 15 mosm/kg

150 ± 70 mosm/kg

 

Forhøjede værdier af Vasopressin ved lav plasma og urin osmolalitet tyder på nefrogen diabetes insipidus, hvor der er nedsat /manglende effekt af Minirin på nyrernes koncentrationsevne.

Ved central diabetes insipidus videreudredning med MR skanning af hypothal/hypofyseområdet, samt videreudredning af de øvrige hypofyseakser med multistimulationstest.

Behandling af central diabetes insipidus er substitutionsbehandling med Minurin næsespray og/eller tabletter.

Referencer:

Ranke MB, Czernichow P, Diagnostiscs of endocrine Function in Children and Adolescents. Karger, 2003,212-223.