Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtomhed (Tourniquet) - anlæggelse og anvendelse af apparatur

 

Formål

Anlægges for at hindre blødning under indgrebet.

Definition af begreber

Ingen.

Beskrivelse

Ansvar

Det er den assisterende operationssygeplejerskes ansvar, at instruksen overholdes Det er afdelingssygeplejerskens ansvar, at instruksen implementeres og vedligeholdes.

Fremstilling

  • • Manchet i passende størrelse

  • • Stockinet

  • • Tourniquet apparat

  • • Eventuelt sterilt elastikbind og manchet

Procedure

Der anlægges et lag stockinet under manchetten, der passer til ekstremiteten, hvor blodtomheden anlægges, svarende til ca. 1 cm bredere end manchetten. For meget overlap kan øge trykket og bevirke folder på det underliggende væv. Man skal sikre, at stockinet ligger glat under manchetten.

Ved anvendelse af sterile manchetter lægges 2 omgange sterilt elastikbind.

Manchetten skal have en overlapning på ca. 5-10 cm og anlægges, så der ikke kommer kinker på slangen. Manchetten skal ligge tæt omkring ekstremiteten, så man kan få en enkelt eller to fingre ind under den, inden den pustes op.

Apparatet indstilles på det af lægen angivne tryk, man skal sikre sig, at manchetten under hele proceduren holder det fastlagte tryk. Apparat og manchet tilsluttes umiddelbart inden manchetten pustes op

Nøjagtigt tidspunkt for anlæggelse af blodtomheden meddeles til anæstesipersonale og kirurg, og tidspunktet skrives på operationssygeplejejournal.

En time efter anlæggelse orienteres kirurg om dette, det samme gøres efter 1½time.

Hvis der er brug for blodtomhed yderligere, skal man overveje 15 minutters reperfusion før videre kirurgi.

Hvis der trods anlagt tourniquet er blødning i operationsfeltet, startes der forfra med kontrol af manchet og apparat inden genanlæggelse af blodtomheden, evt. med anvendelse af højere tryk.

Hvis placeringen af manchetten ønskes ændret, afbrydes trykket, manchetten placeres på ny, og trykket tilsluttes på ny efter aftale med kirurg. Skub aldrig en manchet med tryk op eller ned på ekstremiteten.

Har blodtomheden været anlagt i mere en 1½ time og der fortsat er brug for blodtomt felt, afbrydes trykket, der holdes 15 minutters pause og blodtomheden kan på ny tilsluttes

Når blodtomheden afbrydes, gøres dette på apparatet, og slangen frakobles manchetten. Dette gøres af OP gulvpersonale. Trykket skal hæves hurtigt og på en gang, så man ikke får stase på grund af tryk lavere end patientens arterielle tryk og højere end patientens venøse tryk.

Postoperativ lejring

Ved længerevarende blodtomhed kan man eventuelt anlægge elastikbind på hele ekstremiteten, som kan fjernes efter 24 timer, dette vurderes af kirurgen.

Elevation af ekstremitet i sengen.

Referencer

United States. Food and Drug Administration. Safe use of pneumatic tourniquet cuffs. In: FDA patient safety news [video series online]. No. 62. 2007 Apr [cited 2007 Apr2]. Available from Internet: