Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thorakoskopi

 

Ring til patologerne, hvis der skal sendes frys på lokalnummer 65300. Opgiv patientens navn og CPR-nummer

OBS at Patologerne får besked, hvis der skal sendes frys efter kl 15.00

 

 

Formål:

At diagnosticere eller behandle en lungesygdom

 

 

Brug ”lungetårnet” fra vores sterile depot. Tårnet sprittes og fyldes op efter brug.

 

Vigtige afsnit

Nøglepunkter

Lejring:

I henhold til given procedure for lejring i 90 graders sideleje.

Sidelejring med knækleje.

Narkosebøjlen

 

Øverste arm

Sættes langt op mod hovedenden af hensyn til optikken.

Lejres lavt af hensyn til optikken

Desinfektion:

 

H:\Torso thorax.jpg

 

 

Klorhexidinsprit 0,5% x 2

Desinfektion af operationsfelt

TV-OP’s sterile depot:

 

 • • Lungetårn indeholdende:

 • • Thorakoskopikasse

 • • Lungeinstrumenter

 • • Zimmerklemmer

 • • Håndtag til lampe

 • • 30° optik

 • • Kasse med Fehlings tænger

 • • Optisk biopsitang

 

 

 

Pakkes ikke op

Er i skopi-kassen

Obs. hvilken stue.

 

Oftest

Pakkes ikke op

 

 

 

 

Fælles sterile depot:

 

 • • Stort grundsæt

 • • Hjertesug

 • • Diatermihåndtag

Indhold i stort grundsæt

 

 

På stuen:

 

 • • Topaz slangesæt + canister

 • • 

  20 ml sprøjte x 2

 • • Lyserød- og brun kanyle

 • • Forlængerslange

 • • Hvid prop

 • • Antidug

 • • 20 ml sprøjte

 • • Kameraledning

 • • Marcain 2,5mg/ml eller 5mg/ml

 • • Lang diatermikniv + røghætte

 • • Thoraxdræn størrelse 28 x 1

 • • ”Idioter”

 • • Kompresser

 • • Sterilt pakket, varmt sterilt vand

 • • Pose til kamera

 • • Porte

 

 • • Stablerhåndtag og magasiner

 

 

 

 

 

 

Til intercostalblokade

 

 

 

 

 

Altid 40 ml. Stryke afhænger af pt`s vægt

Skuffe på diatermirack

 

 

 

Tætteprøve

 

Spørg kirurg, der bruges ofte flere forskellige

 

 

Suturer:

 

 • • Novosyn 0

 • • Premicron 0

 • • Novosyn 2-0 lange klippet

 • • Hudclips

Muskelfascie

Dræn

Ligaturer

oftest

Forbinding:

 

 

Forbindinger på TV-OP

 

Revideret 14/5-2020