Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thorakoskopi

Operationskode: KGAA31

 

Ring til patologerne, hvis der skal sendes frys på lokalnummer 65300. Opgiv patientens navn og CPR-nummer

OBS at Patologerne får besked, hvis der skal sendes frys efter kl 16.00

 

 

Formål:

At diagnosticere eller behandle en lungesygdom

 

 

Brug ”lungetårnet” fra vores sterile depot. Tårnet sprittes og fyldes op efter brug.

 

Vigtige afsnit

Nøglepunkter

Lejring:

I henhold til given procedure for lejring i 90 graders sideleje.

Sidelejring med knækleje.

Narkosebøjlen

 

Øverste arm

Sættes langt op mod hovedenden af hensyn til optikken.

Lejres lavt af hensyn til optikken

Desinfektion:

 

H:\Torso thorax.jpg

 

 

Klorhexidinsprit 0,5% x 2

Desinfektion af operationsfelt

TV-OP’s sterile depot:

 

 • • Lungetårn indeholdende:

 • • Thorakoskopikasse

 • • Lungeinstrumenter

 • • Zimmerklemmer

 • • Håndtag til lampe

 • • 30° optik

 • • Kasse med Fehlings tænger

 • • Optisk biopsitang

 

 

 

Pakkes ikke op

Er i skopi-kassen

Obs. hvilken stue.

 

Oftest

Pakkes ikke op

 

 

 

 

Fælles sterile depot:

 

 • • Stort grundsæt

 • • Hjertesug

 • • Diatermihåndtag

Indhold i stort grundsæt

 

 

På stuen:

 

 • • Topaz slangesæt + canister

 • • 

  20 ml sprøjte x 2

 • • Lyserød- og brun kanyle

 • • Forlængerslange

 • • Hvid prop, evt

 • • Antidug

 • • 20 ml sprøjte

 • • Kameraledning

 • • Marcain 2,5mg/ml eller 5mg/ml

 • • Lang diatermikniv + røghætte

 • • Thoraxdræn størrelse 28 x 1

 • • ”Idioter”

 • • Kompresser

 • • Pose til kamera

Porte

 

 • • Stablerhåndtag og magasiner

 • • Sterilt pakket, varmt sterilt vand

 

 

 

 

 

 

Til intercostalblokade

 

Ikke, hvis diatermihylster bruges

 

Ikke, hvis diatermihylster bruges

 

Altid 40 ml. Styrke afhænger af pt`s vægt

Skuffe på diatermirack

 

 

 

Spørg kirurg, der bruges ofte flere forskellige

 

 

Tætteprøve

 

Suturer:

 

 • • Vicryl 0 på CTX nål

 • • Vicryl 2-0 5/8 nål

 • • Premicron 0

 • • Evt Novosyn 2-0 lange klippet

 • • Hudclips

Muskelfascie

Fascie i porthul

Dræn

Ligaturer/Vesseloops

oftest

Forbinding:

 

 

Forbindinger på TV-OP

Revideret 13/10-2022