Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udrykning med ECC-team (hypotermiholdet)

Formål

Det er vigtigt, at der ikke sker fejl i tilfælde, hvor afdelingen indvilliger i at udsende et ECC team til et andet sted. Derfor disse klare retningslinier for hvem, der beslutter hvad, og hvem der arrangerer hvad.

Definition af begreber

Rekvirenten er næsten altid en læge fra et andet sygehus, som beder om et godt råd, overflytning eller om assistance på det andet sygehus. Som hovedregel foretager vi kun udrykning til et sygehus, ikke til et skadested.

 

Modtager af opkaldet vil normalt være bagvagten, men kan også være en anden læge fra afd T. I visse tilfælde er det sygehusets omstilling, der modtager et opkald, uden at den, der ringer, ved andet, end at de har akut brug for hypotermiholdet. Det er endda muligt, at de ikke bruger benævnelsen hypotermiholdet, men fx hjertelungemaskine- eller ECMO-holdet. Omstillingen bør sende henvendelsen videre til bagvagten på afd. T.

 

Udrykningsholdet består normalt af bagvagten + vagthavende perfusionist, men kan udvides med en person,fx i undervisningsøjemed.

 

Vagtcentralen er regionens vagt central, AMK, som disponerer over alle ambulancer i regionen. Der sidder sundhedsfagligt personale der sammen med bl.a. personale fra Falck. Vagtcentralen er fysisk placeret tæt på Aalborg Universitetshospital. De har retningslinjer for at planlægge transport af hypotermiholdet, med brug af køretøjer og fly, som det bedst egner sig til den enkelte situation. De vil ofte planlægge i et samarbejde med forsvarets redningscentral, JRCC, og måske med politiet.

 

JRCC står for: joint rescue coordination centre. Det er flyvevåbnets og søværnets fælles redningscentral, som rent fysisk er placeret i Aarhus, men fra 2018 formentligt flyttes til Karup.

 

Telefonnumre

Vagtcentralen

70 23 75 14

JRCC

72 85 04 50 72 85 03 81 22 46 41 41

Bagvagten afd. T

97 66 46 81

Politiet

114 (112 i hastende tilfælde)

Rekvirenten

Tlf. nr. og navn fremskaffer modtagende læge altid ved opkaldet

 

Procedure ved udrykning

Bagvagten tager imod opkaldet og sørger for at få relevant viden om tilfældet, inklusiv afdeling, sygehus, navn og telefonnummer på rekvirenten og navn og alder på patienten.

Bagvagten giver gerne gode råd til behandlingen indtil, vi er fremme. Dette kan også være et råd om at flytte patienten til en operationsstue og tilkalde OP personale og bioanalytiker. De skal ligeledes sørge for et modtagehold ved sygehusets ambulanceindgang, så ECC teamet kan finde patienten.

Bagvagten informerer straks AMK vagtcentralen på telefon 70 23 75 14 om, at hypotermiholdet skal af sted, og hvortil. Bagvagten informerer herefter straks vagthavende perfusionist, som måske skal komme hjemmefra. Evt. beder bagvagten omstillingen om at tilkalde perfusionisten.

Bagvagten informerer forvagten, som snarest informerer bagbagvagten, så denne bliver klar over, at bagvagten og perfusionisten er borte. Bagvagten begiver sig sammen med perfusionisten til ambulancemodtagelsen medbringende udrykningsudstyret på vogn. Bliv her til ambulancen er der. Ved tvivlstilfælde kontaktes AMK.

Al planlægning af transporten foretages af AMK vagtcentralen i samarbejde med Falck og myndighederne. Foretag ikke selv opkald til fx flyvevåbnet, men lad de professionelle planlægge turen.

 

Perfusionisten medbringer udrykningsudstyret til ambulancemodtagelsen. Det tilbageblivende vagtpersonale indkalder efter behov anden læge og perfusionist.

 

Under udrykning vil der ofte være mulighed for at tale i telefon med rekvirenten. I tilfælde af helikoptertransport kan besætningen hjælpe med at ringe op, så man via et headset kan tale på samme måde som i en mobiltelefon.

Det er et krav både i ambulancer og i fly, at al udrustning surres fast, og personalet skal benytte siddepladser og sikkerhedsseler.

Ofte vil Falck eller flyvevåbnet spørge til, om patienten skal med tilbage. Dette vil kun sjældent være tilfældet og ofte først efter flere timers behandling på det rekvirerende sygehus.

 

Under behandling på rekvirerende sygehus bør afd. T og vagtcentralen i Region Nordjylland informeres om situationen af udrykningsholdet, når behandlingen tillader dette.

 

Efter behandlingen skal holdet tilbage til Aalborg. Hvis patienten skal med, sørger vagtcentralen for ambulance, og i visse tilfælde en følgevogn, hvis der er yderligere personale med, f.eks. anæstesilæge. Det kan være nødvendigt med 2 udrykningskøretøjer, hvor begge stopper op i tilfælde af alvorlige problemer under transporten. Hvis patienten ikke skal med, er det muligt, at vagtcentralen beder holdet om selv at rekvirere en stor taxa afhængig af forholdene, men dette aftales i de enkelte tilfælde. I første omgang betaler Aalborg Universitetshospital for taxaen, hvis ikke andet er arrangeret.