Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inhalationsterapi med antibiotika

Baggrund

Behandling med inhalation af antibiotika kan være indiceret ved luftvejsinfektioner med multiresistente bakterier eller ved patienter med kroniske forandringer i luftvejene.

Der vil typisk være tale om patienter på intensiv afdeling og/eller patienter med svær bronkieektasi. Herudover anvendes behandlingen også hyppigt til cystisk fibrose patienter der varetages af et af de 2 danske CF centre.

Denne instruks gælder kun for behandling af akutte luftvejsinfektioner for ovennævnte grupper af patienter.

 

For at sikre terapeutisk effekt bør behandlingsvarighed i reglen være af minimum 7-10 døgns varighed.

I forbindelse med planlægning af inhalationsbehandling af multiresistente bakterier bør klinisk mikrobiologisk afdeling kontaktes med henblik på optimalt præparatvalg.

Til P. aeruginosa bør så vidt muligt anvendes kombinationsbehandling; det kan ske ved at supplere med et andet aktivt antibiotikum i.v.

 

For udvidet information om de enkelte lægemidler og deres bivirkninger henvises til http://pro.medicin.dk/.

Colistin (Colistimethatnatrium)

Dispenseringsform:

  1. a) Pulver til opløsning til brug i nebulisator.

Tilberedning af inhalationsvæske: Opløses i sterilt vand eller en blanding af sterilt vand og sterilt isotonisk saltvand (1:1). Mængden af væske afhænger af den anvendte nebulisator. Forudgående dosering med et bronkiedilaterende middel anbefales.

Voksne og børn > 2 år. 1-2 mill. IE 2-3 gange dgl.

 

  1. b) Inhalationspulver i kapsel til Turbospin® inhalator. Denne formulering anvendes dog primært som led i langtidsbehandling, og omtales derfor ikke nærmere i denne instruks.

Aztreonam

Dispenseringsform:

  1. a) Findes som pulver og solvens til opløsning til nebulisator.

Bronkodilation før inhalation anbefales. Korttidsvirkende bronkodilatorer kan tages fra 15 minutter til 4 timer før hver dosis. Langtidsvirkende bronkodilatorer kan tages fra 30 minutter til 12 timer før hver dosis.

Voksne. 75 mg 3 gange dagligt. Inhaleres ved hjælp af speciel nebulisator (Altera®).

Tobramycin

Dispenseringsform:

  1. a) Færdigblandet inhalationsvæske til nebulisator. Voksne og børn > 6 år: 300 mg 2 gange dagligt.

Doseringsintervallet bør være ca. 12 timer og ikke under 6 timer.

 

  1. b) Inhalationspulver i kapsel til Podhaler® inhalator. Denne formulering anvendes dog primært som led i langtidsbehandling, og omtales derfor ikke nærmere i denne instruks.

Gentamicin

Der findes ikke kommercielt tilgængelige færdige opløsninger til brug i nebulisator, hvorfor de øvrige alternativer bør foretrækkes når det er muligt.

Afdelingen kan selv fremstille inhalationsvæske ved at fortynde gentamicin injektionsvæske uden konserveringsmiddel i 4 ml sterilt isotonisk saltvand til en koncentration på 20 mg/mL.

 

Voksne: I litteraturen er anvendt dosering på 80 mg 3 gange dagligt. Der bør initialt gives 40 mg som testdosis (obs bronkospasme).

Øvrige antibiotika

Andre antibiotika, herunder azithromycin, ciprofloxacin, ceftazidim og meropenem, har også været anvendt på patienter. Erfaringen er størst for patienter med cystisk fibrose. Det anbefales at konsultere cystisk fibrose center (Århus Universitetshospital eller Rigshospitalet) ved specifikt behov for anvendelse af disse antibiotika.

Referencer

  1. 1. Adair CC et al. Eradication of endotracheal tube biofilm by nebulised gentamicin. Intensive Care Med 2002; 28: 426-431.

 

  1. 2. Palmer LB et al. Aerosolized antibiotics in mechanically ventilated patients: Delivery and response. Critical Care Med 1998; 26: 31-39.

 

  1. 3. Dansk lægemiddel Information. Tilgængeligt fra: http://pro.medicin.dk/