Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Hånd- og uniformshygiejne

 

Problemstilling

Det skal sikres, at håndhygiejne udføres korrekt.

 

Målgruppe – modtagelse

Personale ansat inden for det præhospitale område i Region Nordjylland, der har patientkontakt, herunder læger på akutlægebilerne.

 

Formål

At reducere risikoen for, at patienter, pårørende, personale og leverandører pådrager sig infektioner.

 

Beskrivelse

Region Nordjyllands overordnede retningslinje for håndhygiejne, herunder særskilte retningslinjer for håndvask, hånddesinfektion og medicinske engangshandsker er ligeledes gældende for regionens læger der er ansat på akutlægebiler. Håndhygiejne

 

I forhold til det præhospitale område er der enkelte tilføjelser hertil i det vilkårene er anderledes:

Håndvask foretages i henhold til gældende regional vejledning efter afsluttede operative opgaver på hospitalerne, idet håndvask ikke er muligt præhospitalt. Præhospitalt bruges vaskeklude samt afspritning.

Handsker må ikke efterlades på skadesteder.

Præhospitalt personale kan anvende langærmet arbejdsdragt.

 

Kvalitetsovervågning

En hygiejnesygeplejerske kører med på akutlægebilerne en gang om året og laver en procesmåling af håndhygiejnen.

 

Referencer

Standard nr. 1.5.3, Den Nordjyske Kvalitetsmodel. Det præhospitale område, 1. version. Sept. 2016

 

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Om præhospital infektionshygiejne, Statens Serum Institut 2016: https://hygiejne.ssi.dk/NIRpraehospital