Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standard radioimmunterapi med Zevalin, Ytracis

 

 

Produkt

Ibritumomab + Tiuxetan + 90 Yttrium

 

Behandlingsindikation

Godkendt indikation

 • • 2-3 linie behandling af CD20 + follikulært B-celle non-Hodgkin lymfom

Fremtidige indikationer

 • • Konsolidering efter 1. linie terapi ved follikulært non-Hodgkin lymfom (NHL)

 • • Behandling af andre CD20-positive NHL (DLBCL, MCL)

 • • Adjuverende konditionering ved HDT

 

Patientudvælgelse

Follikulært NHL i avanceret stadie medinkluderende formodet transformation. Tidligere en eller flere behandlingslinier.

 • • Marvinfiltration < 25 %

 • • Trombocyttal > 150 x 109/l

 • • Leukocyttal > 1,5 x 109/l

Relative kontraindikationer

 • • Hypocellulær marv (<15 % cellularitet)

 • • Anamnese med mislykket stamcellehøst

 • • Tidligere Fludarabin-behandling (>3-4 serier)

 • • Trombocyttal 100-150 x 109/l

 • • Tidligere HDT-forløb

Kontraindikationer

 • • Allergi mod murine proteiner

 • • Graviditet og laktation

 

Behandlingsplan

Dag 1:Rituximab 250 mg/m²

Dag 8:Rituximab 250 mg/m² dag 8, efterfulgt af Zevalin 15 MBq/kg (11 MBq/kg ved relative kontraindikationer), maks. dosis 1200 MBq.

Behandlingen foregår ambulant i Hæmatologisk Dagafsnit.

Forsigtighedsregler fremgår af patientvejledning.

Yttrium 90 giver en ren beta-stråling uden risiko for pårørende og behandlere (lig baggrundsstråling).

 

Kontrol

Ugentlig laboratoriekontrol i 12 uger/klinisk hver 3. uge efter Zevalin-behandlingsdag (nadir 7-9 uger efter Z-dag).

 

Forløb

B-lymfocytfraktion nedsat i 6-9 mdr. Ingen øget infektionstendens i forhold til Rituximab-behandling. Derfor ikke indikation for antiviral profylakse.

T-lymfocytfraktion normal.

IgG- og IgA-niveau upåvirket.

IgM-niveau nedsat i ca. 6 måneder.

Hidtil ikke beskrevet øget incidens af sekundær AML eller MDS.