Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Menisk sutureringskirurgi

 

Formål

Lægefaglig beskrivelse af kirurgisk behandling af menisklæsioner.

Patientgruppe: Patienter med diagnosticeret menisklæsion.

Beskrivelse

Fremgangsmåde

Diagnosekode: DS83.2.

Operationskode: KNGD21.

 

Generelt
Meniskens rolle er overførsel og fordeling af kompressionstryk, chokabsorption og stabilisering samt medvirkning til knæledsproprioception. Fjernelse eller partiel resektion medfører øget risiko for udvikling af slidgigt.

 

Indikation
Overvej primært at tilbyde ikke-kirurgisk behandling til patienter med knæsmerter og ledlinjeømhed, hvis der ikke er nedsat bevægelighed.

  • • Meniskbeskadigelse med betydende kliniske symptomer i form af smerter svarende til den beskadigede menisk, eventuelt med aflåsninger af knæet.

  • • Menisklæsioner hvor det er teknisk mulighed for menisksutur, hvor chancen for indheling er god.

Her tages patientens alder, symptom varighed, kropsvægt, knæet stilstand, komorbiditet, patientens krav til knæets funktionsniveau og evne til at følge behandlingsanbefalinger

 

Initiale undersøgelser
Klinisk vurdering hvor fokale ledlinjesmerter og rotationssmerter er karakteristiske for menisklæsion. Ved usikre kliniske fund udredes med MR-skanning med henblik på sikker diagnostik inden artroskopisk behandling.
Ved mistanke om artrose, hvor diagnosen ikke kan stilles klinisk, er det relevant med røntgenundersøgelse af knæ i to planer.

 

 

Operationsmetode

Operationen udføres som hovedregel ambulant og artroskopisk. Leddet gennemgås systematisk og efterses for alle former for patologi, inklusive en dynamisk undersøgelse af leddet. Ved påvisning af behandlingskrævende menisklæsioner, der egner sig til suturering gennemføres dette oftest ved all-inside teknik.
Forinden foretages opfriskning af læsionen med rasper og man kan overveje inforation med henblik på at frigøre vækstfaktorer i leddet.

 

 

Postoperative forløb
Patienten må støtte fuldt på benet. Orienteres om indgrebet og medgives et optræningsprogram til de første 2 uger. Der tages stilling til om patienten skal følge restriktivt eller accelereret genoptræning forløb.

Som udgangspunkt er der ikke behov for suturfjernelse, da der anvendes selvopløselig sutur.

 

Acceleret genoptræningsforløb ved menisk-reinsertion

Der kan progredieres med færrest mulige restriktioner, hvis træningen kan foregå uden smerte og hævelse.

Der må ikke foregå rotationsbevægelser de første 6 uger. Hugsiddende og knæliggende stillinger bør undgås de første 6 uger.
3-6 måneder efter operationen må kontakt-/konkurrencesport genoptages, hvis det kan foregå uden smerte og hævelse.

 

Restriktiv genoptræningsforløb ved meniskreinsertion

0-14 dage postoperativt:
Knæet er låst i 0 grader i Don Joy skinne de første 14 dage med fuld belastning.

14 dage postoperativt:
Don Joy seponeres og patient må bevæge 0-90 grader med fuld belastning. Må ikke lave styrketræning med anden vægt end patientens krop. Der må ikke foregå rotationsbevægelser.

8 uger postoperativt:
Må bevæge over 90 grader uden belastning. Må starte cykling.

3-6 måneder efter operationen:
Må starte kontakt-/konkurrencesport

 

Ambulant kontrol
Alene afhængig af anden form for patologi. Opfølgende kontrol i Idrætsklinikken med henblik på at sikre meniskheling og tilfredsstillende funktionsfremgang, samtidig vurderes knæet med henblik på eventuelt behov for fysioterapi.
 

 

Ansvar
Speciallæger og fysioterapeuter i idrætsfagområdet.