Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Menisk sutureringskirurgi

 

Formål

Lægefaglig beskrivelse af kirurgisk behandling af menisklæsioner.

Patientgruppe: Patienter med diagnosticeret menisklæsion.

Definition af begreber

Ingen.

 

Beskrivelse

Fremgangsmåde

Diagnosekode: DS83.2.

Operationskode: KNGD21.

 

Generelt
Meniskens rolle er overførsel og fordeling af kompressionstryk, chokabsorption og stabilisering samt medvirkning til knæledsproprioception. Fjernelse eller partiel resektion medfører øget risiko for udvikling af slidgigt.

 

Indikation
Meniskbeskadigelse med betydende kliniske symptomer i form af smerter svarende til den beskadigede menisk, eventuelt med aflåsninger af knæet. Menisklæsioner hvor der ikke er teknisk mulighed for menisksutur, eller hvor chancen for indheling er ekstrem lav.

 

Initiale undersøgelser
Klinisk vurdering hvor fokale ledlinjesmerter og rotationssmerter er karakteristiske for menisklæsion,(udadrotation mediale menisk,indadrotation laterale menisk).
Ved usikre kliniske fund udredes med MR-skanning med henblik på sikker diagnostik inden artroskopisk behandling. Ved alder > 40 år er røntgenundersøgelse af knæ i to planer relevant, gerne stående, let flekteret med henblik på vurdering af ossøse forhold, eventuelt artrosetegn.

 

Operationsmetode
Operationen udføres som hovedregel ambulant og artroskopisk. Artroskopet indføres via en antero-lateral adgang. Leddet gennemgås systematisk og efterses for alle former for patologi, inklusiv en dynamisk undersøgelse af leddet. Ved påvisning af resektionskrævende læsioner, gennemføres dette ved en trianguleringsteknik med stansetænger, eventuel suppleret med artroskopikniv og shaver. Alle afklippede fragmenter sikres fjernet fra leddet, eventuelt ved udskylning.

 

Postoperative forløb
Postoperativt anlægges en sugende bandage samt testudo. Patienten må støtte. Orienteres om indgrebet og medgives et optræningsprogram.

14. dag fjernes eventuel sutur hos egen læge, og knæet vurderes med henblik på eventuelt behov for fysioterapi.
 

Ambulant kontrol
Alene afhængig af anden form for patologi.  
 

Dokumentation

Ikke relevant. 
 

Ansvar

Speciallæger på idrætsfagområdet.  

 

 

Referencer

Ingen.