Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Angiografi – Generel information – Afsnit Syd

Sektionen for interventionel radiologi

 

Instruktion

De vaskulære undersøgelser der udføres på stue 8 og 9 er overvejende underekstremitetsangiografier samt en vis mængde undersøgelser af aorta, både thorakalt og abdominalt. Endvidere overekstremitets- og selektive intestinale angiografier. Der foretages ligeledes enkelte cerebrale angiografier.

 

Endvidere foretages invasive procedurer e.g. Perkutane Transluminale Angioplastikker (PTA) med og uden stentning, trombolyser, funktionelle undersøgelser af visse kargebeter, emboliseringer af blødende kar og vaskulære misdannelser, kontrol af patienter der har fået foretaget cerebral aneurysme coiling i Aarhus.

Endvidere foretages Perkutane Transhepatiske Cholangiografier (PTC) med tilhørende interventionelle procedurer

 

Inden patienten kommer til undersøgelse er henvisning set af en af afsnittets ansvarlige læger og indikationen er godkendt i samarbejde med den kliniske afdeling.

 

 

Forberedelse

 

Information

Det påhviler undersøgende læge at sikre sig at patienten er orienteret om proceduren, herunder mulige gener og risici. Dette bør fremgå af journalen.

 

Faste

Patienter er ikke fastende til arteriografier eller PTA indgreb.

 

Patienter skal være fastende til PTC indgreb.

Rasering

Der skal ikke foretages rasering i lyskerne. Ved behov kan området klippes med saks.

 

Præmedicinering/narkose

Der bruges ikke rutinemæssigt præmedicin. Det påhviler henvisende afdeling at vurdere om patienten har behov for beroligende forud for arteriografi. I givet fald anvendes Dormicum. Dosis ordineres af henvisende afdeling og gives til patienten en halv time før undersøgelse.

 

Hvis der er behov for narkose aftales det i forvejen mellem radiologisk afdeling, henvisende afdeling og anæstesien. Dette gælder specielt PTC.

 

Allergiske reaktioner

På stuen er der en akutbakke mhp. behandling af akutte allergiske reaktioner. I øvrigt henvises til afdelingens generelle instrukser for allergiske reaktioner og hjertestop

 

Det påhviler undersøgende læge at orientere patienten om undersøgelsen/indgrebet samt udspørge om eventuel allergi, astma/bronkit og eventuelle tidligere kontrastreaktioner.

 

Lokalanæstesi

Der anvendes Lidokain 1% injiceret omkring det område hvor der skal foretages punktur.

Se lokalanæstesi

 

Kontrast

Se kontrastvalg. Der anvendes som hovedregel Iomeron 250 mgI/ml.

 

Forprøver

Der skal foreligge serum creatinin jævnfør afdelingens retningslinjer. Hos patienter i AK behandling skal INR være ≤ 2. Se i øvrigt afsnit om arteriografi og nyrefunktion.

 

Undersøgelser/indgreb

Se de enkelte procedurer i denne instruktionsmappe:

 

Efterbehandling

Se særskilt instruktion om efterbehandling.

Efter afsluttet undersøgelse påhviler det undersøgende læge at udfærdige journalnotat der minimum indeholder: angivelse af lokal anæstestesi, art og mængde, punktursted, anvendt kateter, anvendt kontrast og mængde, redegørelse for eventuelle komplikationer, ordinationer i tiden efter undersøgelsen.

 

Er der foretaget PTA/stentning eller anden endovaskulær procedure, skal der foreligge en fyldig skriftlig dokumentation for dette som ved en operationsbeskrivelse.

 

Indstiksstedet kontrolleres efter indgrebet med henblik på hæmatom. Eventuelt hæmatom beskrives i journalen.

 

Dokumentation

Det påhviler undersøgende læge at udarbejde tilstrækkelig billeddokumentation til at sikre diagnoser og mulighed for diagnostik og behandlings planlægning.

Det er herunder lægens ansvar at sørge for korrekt sidemarkering af billedmaterialet.