Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

IVF – Insemination, medieskift og pronuclei scoring

Formål

At sikre insemination, medieskifte ved IVF og pronuclei scoring sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Definition af begreber

IVF: In Vitro Fertilisering

Pn: pronuclei

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Det efterstræbes at aspirationen påbegyndes 36 timer efter at ægløsningssprøjten (hCG) er taget. Denne ordineres til patienterne i overensstemmelse hermed.

Inseminationen i forbindelse med IVF (tilsætning af sperm-suspensionen til ova) foretages klokken 12.30 +/- 15 min for alle IVF-ægudtagninger.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensiler

Panasonic incubator

Nikon mikroskop TE2000-S

ESCO flowbænk

Nikon mikroskop SMZ1500

Miri (ESCO inkibator)

Pipette (10-100 μl)

Sterile pipettespidser

Handling pipette

EmbryoSlide

Fremgangsmåde

Inseminationen; procedure

Inseminering for alle IVF-æg foretages klokken 12.30 +/– 15 min.

 

Insemination udføres på følgende måde:

 • • Den oprensede spermsuspension (se evt. forskriften "Modtagelse og gradientcentrifugering af sædprøve til IVF") tages ud af Panasonic incubator 2. CPR-nr. og navn på sædglasset kontrolleres og glasset sættes i ESCO flowbænk.

 • • Aspirationsbakkerne med samme CPR-nr. og navn som spermsuspensionen tages ud af Panasonic incubator og stilles i ESCO flowbænk.

 • • Med en pipette flyttes oocytter til hul 2, med mindre hul 2 allerede er brugt.

 • • Med en pipette tilsættes 50 µl af spermsuspensionen (svarende til 150.000 sædceller) til hver brønd indeholdende de aspirerede oocytter. Sørg for at pipettespidsen kommer helt ned under den overlejrede olie.

 • • Efter tilsætning af spermsuspensionen, kontrolleres under Nikon TE2000-Seller under Nikon mikroskop SMZ 1500, at der er levende sædceller i brøndene.

 • • Bakkerne stilles herefter tilbage i Miri incubator.

 • • På dyrkningsskemaet noteres initialer, samt tidspunkt for insemination. Dette føres også i formatex.

Medieskift og pronuclei scoring; procedure

18-22 timer efter insemination skal oocytterne skylles, pn scores og overføres til EmbryoSlide.

Under mikroskop Nikon SMZ1500, skiftes medie på følgende måde:

 • • Med en pipette flyttes oocytterne fra inseminationshullet til brønd 3, hvor de skylles fri for celler.

 • • Overfør oocytterne til brønd 4, hvor de skylles et par gange.

 • • Det er meget vigtigt, at skylning af oocytterne foregår hurtigt, således at temperatur og pH holdes så konstant som muligt.

vha. Mikroskop Nikon TE2000S kigges efter pronuclei:

 • • Zygoterne findes på forstørrelse x4, og pronuclei scores på forstørrelse x20 eller x40

 • • Resultatet noteres i dyrkningsskemaet.

 • • Hvis der ses 3 (eller flere) pronuclei i en zygote, skal der noteres et "%" på dyrkningsskemaet i feltet "Oplagt(X) + Vitri(V)". Zygoten må ikke bruges.

 • • Efter scoring overføres oocytter til EmbryoSlide og loades i Embryoskopet.

 • • Noter initialer og tidspunkt for skift på dyrkningsskemaet.