Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

IVF – Insemination, medieskift og pronuclei scoring

Formål

At sikre insemination og medieskifte ved IVF, samt pronuclei scoring sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Definition af begreber

IVF: In Vitro Fertilisering

PN: Pronuclei

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Det efterstræbes, at aspirationen påbegyndes 36 timer efter at ægløsningssprøjten (hCG) er taget. Denne ordineres til patienterne i overensstemmelse hermed.

Inseminationen i forbindelse med IVF (tilsætning af sperm-suspensionen til ova) foretages klokken 12.30 +/- 15 min for alle IVF-ægudtagninger.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensiler

CO2 inkubator (Panasonic eller Eppendorf)

Nikon mikroskop TE2000-S

ESCO flowbænk

Nikon mikroskop SMZ1500

Miri (ESCO inkubator)

Pipette (10-100 µl)

Sterile pipettespidser

Handling pipette

EmbryoSlide

Fremgangsmåde

Inseminationen; procedure

Inseminering for alle IVF-æg foretages klokken 12.30 +/– 15 min.

 

Inseminationen udføres på følgende måde:

 1. 1. Den oprensede spermsuspension (se evt. forskriften "Modtagelse og gradientcentrifugering af sædprøve til IVF") tages ud af CO2 inkubatoren. CPR-nummer og navn på sædglasset kontrolleres og glasset sættes i ESCO flowbænken.

 2. 2. Aspirationsbakkerne med samme CPR-nummer og navn, som spermsuspensionen tages ud af CO2 inkubatoren og stilles i ESCO flowbænken.

 3. 3. Med en pipette flyttes oocytter til brønd 2, med mindre brønd 2 allerede er brugt.

 4. 4. Med en pipette tilsættes 50 µl af spermsuspensionen (svarende til 150.000 sædceller) til hver brønd indeholdende de aspirerede oocytter. Sørg for at pipettespidsen kommer helt ned under den overlejrede olie.

 5. 5. Efter tilsætning af spermsuspensionen, kontrolleres under Nikon TE2000-Seller under Nikon mikroskop SMZ 1500, at der er levende sædceller i brøndene.

 6. 6. Bakkerne stilles herefter tilbage i Miri inkubatoren.

 7. 7. På dyrkningsskemaet noteres initialer, samt tidspunkt for insemination. Dette føres også i formatex.

Medieskift og pronuclei scoring; procedure

18-22 timer efter insemination skal oocytterne skylles, PN scores og overføres til EmbryoSlide.

Under mikroskop Nikon SMZ1500, skiftes medie på følgende måde:

 1. 8. Med en pipette flyttes oocytterne fra inseminationshullet til brønd 3, hvor de skylles fri for celler.

 1. 9. Overfør oocytterne til brønd 4, hvor de skylles et par gange.

 2. 10. Det er meget vigtigt, at skylning af oocytterne foregår hurtigt, således at temperatur og pH holdes så konstant som muligt.

Vha. Mikroskop Nikon TE2000S kigges efter PN:

 1. 11. Zygoterne findes på forstørrelse x4, og PN scores på forstørrelse x20 eller x40

 1. 12. Resultatet noteres i dyrkningsskemaet.

 2. 13. Hvis der ses 3 (eller flere) PN i en zygot, skal der noteres et "%" på dyrkningsskemaet i feltet "Oplagt(X) + Vitri(V)". Zygoten må ikke bruges.

 3. 14. Efter scoring overføres oocytter til embryoslides og loades i embryoskopet.

 4. 15. Noter initialer og tidspunkt for skift på dyrkningsskemaet.