Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ekstensorsene læsioner i zone 4 -9

Formål

Angiver retningslinjer for diagnostik og behandling af patienter med ekstensorsene læsioner proksimalt for grundleddene.

Definition af begreber

Instruksen omfatter behandling og diagnostik af akutte læsioner på håndens og underarmens strækkesener. Non-traumatiske rupturer kræver som regel andre behandlingsstrategier i form af senetranspositioner eller brug af senetransplantater. Samme gælder læsioner i muskulaturen, proksimalt for senerne.

Strækkesenernes forløb inddeles i zoner i henhold til nedenstående:

 

http://pri.rn.dk/pri/O/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=c0ef95891b244099002577ab003af3f3&name=topic1_img0001.jpeg

DIP: Distale interfalangealled

PIP: Proksimale interfalangealled

MCP: Metacarpofalangealled

Beskrivelse

Zone 4 (over phalanx proksimalis)

Åbne læsioner, der som regel kun engagerer den centrale del af ekstensormekanismen. De laterale bånd er oftest intakte. Hvis PIP-leddet kan ekstenderes, kan konservativ behandling overvejes. Ved mindre læsioner tilrådes tidlig mobilisering for at undgå adhærencer. Konservativ behandling af lidt større seneskader indebærer immobilisering af PIP-leddet i ekstension 3 uger. I øvrige tilfælde syes senen med en ikke-resorberbar 4-0 sutur. 5 ugers immobilisering i ekstension.

Zone 5 (over MCP-leddene)

Som regel åbne læsioner, der bør betragtes som bidsår til andet er bevist. Eftersom læsionen opstår med MCP-leddet flekteret, findes seneskaden proksimalt for hudsåret, men distalt for connexus intertendineus. Senelæsionen er ofte partiel og kan behandles konservativt. Det væsentlige er at forebygge en septisk artrit i MCP-leddet, hvis ledkapslen er penetreret. Leddet må gennemskylles og eksploreres, hvis der er tale om et bid – husk antibiotika. Hvis de sagittale bånd er delte, skal de syes, for at forhindre lateral migration af ekstensorsenen.

Lukkede læsioner af de sagittale bånd

< 2 ugers anamnese: 6 ugers immobilisering med MCP-leddet i næsten fuld ekstension.

> 2 ugers anamnese: Operativ centralisering af ekstensorsenen. 4 ugers immobilisering.

Zone 6 (dorsale hånd)

Der kan være relativ velbevaret ekstension af MCP-leddet, hvis senelæsionen er proksimalt for connexus intertendineus. På dette niveau har senerne en diameter, som tillader samme suturteknik som ved fleksorsenelæsioner. Der kan således anvendes en Kessler-sutur som kernesutur.

Zone 7 (over håndleddet)

Masseoverskæringer forekommer ofte i dette område. Ekstensorretinaklet må oftest deles partielt for at skabe overblik over læsionen og sikre plads til sutureringen. Retinaklet lukkes uden stramning. Adækvat genoptræning er vigtig for at undgå adhærencedannelse. Reetableringen af retinaklet er nødvendig for at undgå bowstring af senerne. Suturteknik som i zone 6.

Zone 8+9 (underarmen)

Ofte multiple senelæsioner, der kræver gode anatomiske kundskaber for at kunne identificere de samhørende sener. Suturteknik som i zone 6. Det er svært at opnå en sufficient trækstyrke efter suturering af muskulaturen. Senetransplantater kan forsøges fastgjort til epimysiet og indflettes i muskelbugen (Pulvertaft bølge-teknik). Man må imidlertid ofte anvende sene/muskel-transfereringer sekundært.

EPL - læsioner

Ekstensor pollicis longus senen har i det meste af sit forløb en diameter, der tillader reparation med en kernesutur.

Postoperativ behandling efter læsioner i zone 5 – 9

Primær immobilisering i en gipsskinne. Henvisning til ergoterapien med henblik på specialiseret genoptræning i henhold til gældende instruks for dette.

Ergoterapeutisk efterbehandling

Se i Ergoterapiens PRI-instrukser:

  • • Ergoterapi til patienter med ekstensorsenelæsioner i zone IV til IX

  • • Ergoterapi til patienter med ekstensorsenelæsion i tommelfingeren

Referencer

Newport ML. Extensor Tendon Injuries in the Hand. J Am Acad Orthop Surg 1997;5:59-66.

Rockwell WB, Butler PN, Byrne BA. Extensor Tendon: Anatomy, Injury, and Reconstruction. Plast. Reconstr. Surg. 2000;106: 1592-1603.