Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adrenalinpakker – Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen - Hobro

Beskrivelse

Adrenalin må være i afdelingen uden at være på køl i højst ½ år, efter det er udleveret fra Sygehusapoteket. Derfor er det Sygehusapotekets mærke, hvornår medicinen er modtaget i afdelingen, der skal regnes med, når det skal sendes retur til Sygehusapoteket. Dette dog kun hvis medicinens holdbarhed er længere end ½ år. Er den kortere, vil det være medicinens holdbarhed, vi skal rette os efter.

I logbogen er der 5 kolonner, der skal udfyldes - Præparat, Dato, Rap-nummer, Udløb og Initialer:

  • • Præparat: Adrenalin

  • • Dato: Hvilken dato er pakken lavet

  • • Rap-nummer: Kaldes også nogle steder batchnummer. På adrenalin hedder det rap-nummer. Skal skrives på for, at vi kan spore medicinen i tilfælde af, der problemer med medicin efter indgift, eller det bliver kaldt retur fra apoteket. Så skal vi kunne finde det. Det står på hver enkel ampul og på kassen.

  • • Udløb: ½ år fra udleveringsdato, eller hvis medicinens udløb er kortere denne dato.

  • • Initialer: Den, der pakker adrenalinen, skriver under med initialer i logbogen.

Der er i hver pakke en 1-ml sprøjte, en rød optrækskanyle, en sprit-swaps. Det er den der pakker adrenalinpakken, der har til opgave, at sikre sig at udløbsdatoen på utensilierne ikke udløber, inden pakkens udløbsdato.

Alle der medtager adrenalinpakker fra medicinrummet er ansvarlige for at tjekke udløbsdato, og i tilfælde af udløbsdatoen er nær, at pakke ny adrenalinpakke.

Logbøgerne ligger i medicinrummet, sammen med adrenalinpakkerne.

Definition af begreber

Der bliver i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen pakket 2 adrenalinpakker til akut brug ved anafylaktisk shock, enten i forhold til reaktion på intravenøs medicin eller af anden årsag. Det kunne være madallergi. Adrenalinpakken medbringes altid i forbindelse med intravenøs indgift af Antibiotika. Der er derfor lavet 2 logbøger, en til pakke 1 og en til pakke 2 (SE BILAG).

Formål

At sikre der bliver korrekt registreret, hvilke adrenalinampuller, der bliver brugt i akutpakkerne.

At sikre at udløbsdatoen for medicin ikke er overskredet, når det bruges i en akut situation.

Referencer

Medicinering – opbevaring af lægemidler – Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin