Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ogilviessyndrom

 

Formål

Instruktion i diagnostik og behandling af ovenstående.

 

Definition af begreber

Ogilvies syndrom eller akut pseudoobstruktion af colon er en tilstand med akut indsættende progredierende dilatation af den proksimale colon uden mekanisk årsag.

Beskrivelse

Forekomst:

Ogilvies syndrom er sjældent.
Sectio er det hyppigst forekomne operative indgreb forud for Ogilvies syndrom.
Disponerende faktorer i øvrigt:

1.

Langvarigt fødselsforløb.

2.

Syntocinon.

3.

Blodtab med hypovolæmi, især hvis der kun er givet tynde væsker.

Ogilvies syndrom skal mistænkes hos en kvinde, som få dage efter sectio udvikler et svært meteoristisk abdomen og (som regel, men ikke altid) smerter. Kvinden bør følges tæt med CT-scanning af abdomen, også selv om der er flatus og afføring. Hurtig diagnose og kontrol er vigtig for at undgå perforation af coecum. Coecum kan perforere allerede 3.-4. postoperative dag med risiko for peritonitis.

Symptomer og fund:

1.

Symptomerne ligner symptomer ved mekanisk kolon-ileus:

 

a.

Tiltagende, diffuse abdominalsmerter.
Opdrevet abdomen.

 

b.

Ændret afførings- og flatusmønster, af og til vedvarende flatulering og afgang af fæces i hele forløbet, hvilket kan føre til, at tilstandens alvorlige karakter ikke erkendes klinisk. Intermitterende afførings- og flatusstop karakteristisk.

2.

Objektive fund:

 

a.

Meteoristisk abdomen.

 

b.

Vekslen mellem accentuerede tarmlyde og tyst abdomen.

 

c.

Senere i forløbet tiltagende ømhed i højre fossa.

 

d.

Ved coecumperforation udvikles peritoneal reaktion og svært påvirket almentilstand.
Coecumperforation ses oftest 3.-9. dagen i sygdomsforløbet.

Diagnose:

1.

Anamnese.

2.

Klinisk undersøgelse.

3.

CT-scanning abdomen:
Viser tarmdilatation involverende coecum og den proksimale colon, evt. hele colon.
Normalværdi for coecums diameter er <
9 cm, men der er stor individuel variation.
Værdier på coecums diameter mellem 10 og
12 cm kræver intens observation med oversigt over abdomen hver 12. time.
En patient med coecumdiameter på
9 cm, men med svære kliniske symptomer, kan være tæt på perforation.

4.

Colonindhældning/tarmpassage for at udelukke mekanisk obstruktion.
Afgøres efter abdominalkirurgisk tilsyn/konference.

Behandling:
Abdominalkirurgisk tilsyn ved mistanke eller påvist Ogilvies syndrom.
Herudover:

1.

Korrektion af elektrolytforstyrrelser.

2.

Ventrikelsonde.

3.

Neostigmin ( 2,5mg opløst i 100ml saltvand infunderet over 1 time ).
Ordineres af kirurg fra Abdominalkirurgisk Afdeling. Skal gives på intensivafd. da det kræver scoopovervågning på grund af lille bradycardirisiko.

4.

Koloskopisk dekompression af colon evt. gentaget.

5.

Ved fortsat behandlingssvigt laparotomi med anlæggelse af coecostomi.

Diagnosekoder:

O99.6

K56.6H

 

Referencer

Ugeskrift for Læger 163/22, 28. maj 2001, s. 3059-3068.