Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udfyldning af WebPAS henvisning

Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

 

Definition af begreber

Planlagt: alm. venteliste, elektiv

Akut: uopsættelig, bruges også ved indlagte patienter der skal have lavet undersøgelsen inden for

24 timer (noter dette på henvisningen)

Andet: Denne rubrik skal ALDRIG vælges

 

Sådan udfyldes WebPAS-henvisning

 

Henvisende afd.: Pt´s stamafdeling (Hvis ikke denne er rigtig, kan det være svært for det fotograferende personale at finde pt. Fx skal der ikke stå Medicinsk skadestue, hvis pt. ikke er i modtagelsen)

 

CPR.: Pt´s CPR, navn og adresse kommer automatisk på henvisningen

 

Henvisningstype: Vælg undersøgelsestype på listen (UL, MR, CT osv.)

 

Modtagende afdeling: Hjr billeddiag.omr 8003027

 

Prioritering: Akut eller planlagt

 

Ønsket us.: Præcis angivelse af ønsket undersøgelse samt relevant side angivelse

 

Henvisningsårsag: Henvisningsårsag og evt. sideangivelse

 

Problemstilling inkl. primære diagnose: Relevante anamnestiske oplysninger - bl.a.

  • • Tidligere relevante undersøgelser og behandlinger, især operative

  • • Allergi

  • • Medicin – f.eks. metformin hos diabetikere

  • • Relevante forundersøgelser

  • • f.eks. rectoscopi før colonrøntgen

 

Patienten forventes at være: ambulant eller indlagt

 

Transportmåde: gående/siddende/liggende

 

Allergisk reaktion: oplys hvis pt. tidligere har haft allergisk reaktion på medicin/kontrast

 

Relevante laboratorietal:

  • • P-crea samt eGFR forud for i.v. kontrastindgift

  • • Koagulationsstatus (APTT, INR, Thrombocytter, Hæmoglobin) og BAC-test før histologiske biopsier

  • • Koagulationsstatus (APTT, INR, Thrombocytter, Hæmoglobin) før drænager

 

Diabetes: Hvis ja, angiv hvilken medicin pt. behandles med

 

Rekv. læge (kode): 4-cifret kode (alm. brugernavn)

 

Kontaktperson vedr. denne henv.: Angiv hvem der kan kontaktes ved spørgsmål og på hvilket tlf. nummer

 

 

 

HUSK at kontakte Billeddiagnostisk afdeling ved akutte undersøgelser på tlf. 40340