Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal - Håndtering af hjertestop - Sygeplejen

 

Der henvises til Aalborg Universitetshospitals hjertestopinstruks (se link)

 

Formål

  • • At afsnittets personale er velinformeret om arbejdsgangen ved og efter hjertestop.

  • • At personalet i afsnittet deltager i undervisning af basal genoplivning, samt dokumenterer deltagelsen.

  • • At personalet i afdelingen har formaliseret debriefing efter hjertestop

  • • At hjertestarter og hjertestopvogn rengøres og opfyldes efter hjertestop.

  • • At personalet kontrollerer og dokumenterer hjertestopvogn i logbog.

 

Definition af begreber

Basal genoplivning: hjertemassage og ventilation i forholdet 30:2, evt. DC-konvertering med hjertestarter

Avanceret genoplivning: Individuel medicinering, ventilation og DC-konvertering.

Beskrivelse

Undervisning i basal genoplivning af afdelingens personale:

Arrangeres flere gange årligt af superbrugerne i sengeafsnittet, men alle personer ansat i Neurologisk sengeafsnit skal deltage i undervisningen en gang årligt. Deltagelse i undervisningen dokumenteres af underviseren.

Liste med navne på deltagende medarbejdere er udarbejdet og ligger i logbog for hjertestop på personalestuen.

Forhånds undervisning af hjertestarter kan forgå via e-learning.

Undervisningen i Neurologisk sengeafsnit omfatter alarmering og kliniske handlinger i forbindelse med hjertestop.

 

Arbejdsgang ved Hjertestop:

Alarmering samt opstart af basal genoplivning – se under eksterne link i højre side.

Instruks for behandling af hjertestop (voksne).

 

Neurologisk sengeafsnit 6 sal:

Hjertestopvogn står i apparaturrum. På denne hænger der transportabelt iltflaske og sug.

Akutkasse er i medicinrum.

Rubens maske findes ved hver seng på observationsstue, samt i skab på alle de øvrige stuer. Ilt og sug findes på alle stuer og på hjertestops vognen.

Hjertestarteren i Neurologisk Afdeling er placeret midt på gangen på 6. sal.

 

Arbejdsgang efter hjertestop:

Efter hjertestop rengøres hjertevogn og opfyldes igen med nye utensilier og lignende.

Evt. rengøres og udskiftes ilt og sug på hjertestopvognen.

Der dokumenteres at den er opfyldt og efterset.

Se bilag: Tjekliste hjertestopvogn Neurologisk afdeling.

Hjertestarterpads udskiftes af Medicoteknisk afdeling og der skal altid ligge et ekstra sæt af disse CPR-D PADZ på hjertestops vognen. Nye pads kan rekvireres på afd. 103.

Nattevagten foretager ugentlig kontrol af hjertestopvogn. Her kontrolleres ilt og sug samt indhold på hjertestopvognen.

Hjertestarter kontrolleres én gang ugentligt af nattevagten, hvor der skal ses et grønt ”flueben” nederst i venstre hjørne.

Dokumentation foretages i skemaer på vognen.

Hvis akutkassen har været i brug udskiftes den af farmaceut førstkommende hverdag. I weekends kan der eventuelt bestilles en ny via apotekets vagthavende.

 

Debriefing:

Efter hjertestop i afsnittet samles personalet, specielt dem som har deltaget i hjertestoppet til en dialog om forløbet.

Hvad skete, hvordan håndterede vi forløbet, fungerede det optimalt eller er der noget vi kan gøre anderledes.

Hvordan har det involverede personale det efter opgaven er udført.? Se link vedr. kriseberedskab.

 

Referencer

PRI; Instruks for behandling af hjertestop (voksne)