Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Parenteral ernæring, Hjerte- Lungekirurgisk Afdeling.

 

Information

Klargøring af produktet

Opsætning, indgiftshastighed og nedtagning

Observation / bivirkninger

 

Begrebsafklaring

Parenteral ernæring er intravenøs tilførsel af makroernæringsbestanddele; Proteiner (aminosyrer), fedt (lipider) og kulhydrater. Mikro-bestanddele, herunder elektrolytter, vitaminer og sporstoffer, kan tilføres separat.

Indikation

Parenteral ernæring ordineres som hel eller delvis ernæring til patienter, som ikke kan ernæres tilstrækkelig enteralt, enten via energi- og proteinberiget kost, specielle målrettede diæter, eller i form af sondeernæring. Parenteral ernæring kan også gives som ernæring på fastedage ved patienter med hyppige fasteperioder.

Parenteral ernæring anvendes i kortere / længere perioder eller livslangt. Årsagerne hertil kan være gastroentestinal dysfunktion, fx: Korttarmssyndrom, gastroentestinale fistler eller traumer og svære ventrikeltømningsproblemer. Andre årsager; kranietraumer, tab af appetit, tidlig mæthedsfølelse, madens smag og lugt, kvalme og opkastning, mavesmerter, andre smerter, obstipation, gener fra mund, svælg og spiserør, sociale og psykiske årsager. Årsagerne kan være blivende eller forbigående.

Opret ernæringsproblem i Clinical.

Kontraindikation

Inden opstart af parenteral ernæring tages blodprøvepakken ”ernæringsterapi opstart”

 

Opstartes total parenteral ernæring hos patienter som gennem længere tid (min. en uge) har indtaget under ¼ af det daglige behov, skal man være opmærksom på refeeding syndrome. Disse patienter kræver langsom opstart af ernæring. En konkret plan for opstart af parenteral ernæring skal fremgå af journalen.

Vejledning for langsom opstart:

1. døgn: 50 -75 % af patientens behov dækkes med parenteral ernæring.

2. døgn: 75 % af patientens behov dækkes med parenteral ernæring.

3. døgn: 100 % af patientens behov dækkes med parenteral ernæring.

 

Referenceområde/anbefalinger

Patientens energibehov beregnes. Parenteral ernæring ordineres på baggrund af en grundig sygepleje- og lægefaglig vurdering af de samlede årsager til utilstrækkelig indtagelse eller optagelse af næring. Kostregistrering og vurdering af patientens muligheder for at indtage og optage tilstrækkelig ernæring pr. os eller via sonde, danner sammen med energibehovet og patientens totale situation baggrund for vurderingen af doseringen.

 

Valg af præparat og dosering

Lægen ordinerer præparatnavn, dosering og indgiftsmåde. Dosering angives i KJ. Tilsætning af vitaminer, mineraler og sporstoffer udføres på sygehus apoteket, hvis parenteralernæring gives i mere end 2 døgn. Parenteral ernæring findes til central eller perifer administration.

 

Følgende typer standard parenteral ernæring kan bestilles:

 

N9E til central venekateter: 1000 ml, 4477 KJ, 57 g protein

N4E til perifer venekateter: 1000 ml, 2929 KJ, 25,3 g protein

 

 

Tilsætning af vitaminer, mineraler og sporstoffer.

Tilsætninger anbefales ved manglende indtagelse eller optagelse af daglig vitaminpille. Det anbefales at tilsætte vitaminer, mineraler og sporstoffer ved mere end 2 dages behandling med total parenteral ernæring. Da sygehusapoteket kan håndtere produkterne under helt aseptiske forhold, anbefales det at sygehusapoteket tilsætter vitaminer, mineraler og sporstoffer til produktet.

 

Bestilling

Præparater uden tilsætning bestilles som øvrige lægemidler.

Blandede produkter kan bestilles til den konkrete patient på sygehus apoteket alle hverdage inden kl. 11.00, til levering samme dag. Produkterne leveres herefter i kølekasse, og skal straks lægges i køleskab på afdelingen. Produkter tilsat vitaminer/mineraler har 6 dages holdbarhed i køleskab.

 

Forberedelse af og information til patienten

IV-adgang

På grund af den høje osmolaritet må parenteral ernæring til central brug kun anvendes i centralt anlagt katheter, herunder CVK, tunneleret kateter ”Hickmann”, port adgang ”Port a Kath” eller ”Picc-line katheter”.

Parenteral ernæring til perifer brug kan administreres via perifer venflon eller Midline. De perifere produkter kan også anvendes til central administration.

 

Information

Medicinsk fremstillet ernæring kan helt eller delvis for en given periode afhjælpe ernæringsproblemet og dermed give bedre mulighed for at kroppen kan respondere godt på den øvrige behandling. Patienten skal om muligt, fortsat spise/ have sondeernæring. Indløbshastigheden over minimum 10-12 timer er vigtig, og der ikke må reguleres på droppet så det løber hurtigere ind. Patienten informeres desuden om vigtigheden af overholdelse af den sterile teknik. Dagligt tilsyn af forbindingen, som skal være intakt.

Blodprøvetagning; Parenteral ernæring må gerne løbe samtidigt. Gives parenteral ernæring i perifer venflon benyttes modsatte arm til blodprøvetagning.

 

Procedure/håndtering af præparat

Klargøring af produktet

Blanding af produkt i 3-kammer pose.

Svejsningerne mellem kamrene åbnes ved at man lægger posen på bordet og ruller fra toppen af posen og frem, mens man presser ned mod bordet. Se desuden vejledning i kassen.

Efter blanding er produktet holdbart i 24 timer ved stuetemperatur og 7 dage i køleskabet. Er blandingen blandet på apoteket og opbevaret i køleskab, skal det tages ud af køleskab ca. 2 timer før det opsættes hos patienten.

 

Opsætning, indgiftshastighed og nedtagning

Parenteral ernæring opsættes med nyt iv-infusionssæt. Der kan anvendes infusionspumpe.

Infusionen klargøres og opsættes ved steril teknik, med usterile handsker og dobbelt afspritning. Berøring af kateterspids undgås til alle tider foruden med spritswaps. Gennemskylning af iv-adgangen med 10 ml isotonisk Nacl for central adgang og 5 ml isotonisk Nacl for perifer adgang.

Infusionen gives over minimum 10-12 timer, men kan gives i op til max. 24 timer. Hurtigere indløbshastighed kan give gener i form af kvalme og hedeture. Generne fra for hurtig indløbshastighed forsvinder oftest i løbet af 15–30 minutter, hvis infusionshastigheden nedsættes. Infusionshastigheden nedsættes frem for at stoppe infusionen.

Ved nedtagning anvendes igen handsker. Det centrale kateter af sprittes to gange, gennemskylles med 10 ml Nacl.

 

Infusionshastighed: max 1,8 ml/kg/time (afhænger af patientens almene tilstand).

 

Parenteral ernæring kan løbe sammen med antibiotika, hvis det gives i hvert sit løb i et central vene kateter.

 

Parenteral ernæring kan stoppes kortvarigt, men ikke frakobles under infusion pga. infektionsrisiko.

 

 

Observationer/bivirkninger

I.v- adgang observeres i henhold til infektionshygiejnisk afdelings retningslinier.

Temperatur måles dagligt.

Forhøjet blodsukker kan forekomme. Blodsukker kontrol efter 1 døgn ved ikke diabetikere.

Ved diabetikere måles blodsukker måles hver 3 time, mens der gives parenteral ernæring. Blodsukker reguleres med insulin efter ordination af læge/endokrinolog.

Monitorering og opfølgning

Vejning og vurdering mhp. patienternes ernæringstilstand gøres dagligt af den plejeansvarlige sygeplejerske og patientens ernæringsplan tilrettes dagligt, så patientens energi og proteinbehov dækkes. Patientens skal dagligt følge afdelingens ernærings instruks og kvalitetsmål i forhold god ernæringspraksis.

Kontrol af infektionstal, væsketal, levertal, INR, magnesium og fosfat 2 gange om ugen.

 

Referencer 

Nardo P., Dupertuis Y.M., Jetzer J., Kossovsky M.P., Darmon P., Pichard C. Clinical relevance of parenteral nutrition prescription and administration in 200 hospitalized patients: A quality control study. [Journal: Article] Clinical Nutrition. 27(6)(pp 858-864), 2008. Date of Publication: December 2008.

 

Messing B. Joly F. Guidelines for management of home parenteral support in adult chronic intestinal failure patients. Gastroenterology 2006; Feb. 130 p 43-51

 

Mirtallo J, Canada T, Johnson D, Kumpf V, Petersen C, Sacks G, Seres D, Guenter P, Task Force for the Revision of Safe Practices for Parenteral Nutrition administration. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2004 Nov-Dec; 28(6):S65-70.

 

Wengler A et al. Monitoring of patients on home parenteral nutrition (HPN) in Europe: a questionnaire based study on monitoring practice in 42 centres. Clin Nutr. 2006 Aug; 25(4):693-700.

 

http://pro.medicin.dk/medicin/praeparater/5953 29.04.2015