Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af kirurgisk patient

 

Formål

At sikre en koordineret overflytning gennem:

  • • Samarbejdet mellem patient og pårørende og de respektive afsnit/afdelinger.

  • • Tilrettelæggelse mellem overflyttende og modtagende afsnit.

  • • Formidling af relevant information.

  • • Patient og pårørendes oplevelse af samarbejde mellem afsnittene.

  • • Forebyggelse af utilsigtede hændelser i forbindelse med overflytning.

  • • Opretholdelse af kontinuitet i behandling, pleje, udredning og rehabilitering.

 

Definition af begreber

Behandlingsplan: Tværfagligt samarbejdsredskab til brug for aftaler mellem patient og det sundhedsfaglige personale i behandlingsenheden om den påtænkte behandling. Behandlingsplanen er en del af grundlaget for informeret samtykke til behandlingen.

Behandlingsplanen skal danne grundlag for det undersøgelses-, behandlings- og plejeprogram, der tilbydes i afdelingen, og skal løbende revideres, hvis dette bliver aktuelt. Behandlingsplaner er samlebegreb for udrednings- behandlings- og plejeplaner.

Den samlede behandlingsplan kan forefindes i EPJ.

Sygeplejestatus: Patientens helbredssituation og forhold der påvirker den aktuelle sygepleje fra første kontakt og løbende under plejeforløbet. (Reference: VIPS-boken. Om en forskningsbaserad modell for dokumentation.

 

Beskrivelse

Actioncard (se bilag) er gældende i Klinik Kirurgi og afsnit 404, Sygehus Vendsyssel, og benyttes i forbindelse med følgende overflytninger:

Afsnit 404 til kirurgiske sengeafsnit: Når behandlingen kræver en længerevarende indlæggelse, overflyttes patienten til videre udredning, pleje og behandling.

Afsnit kirurgiske sengeafsnit til Intensiv afdeling, gynækologisk afdeling og Medicinsk Center: Når der tilstøder anden sygdom, komplikationer eller følgesymptomer som kræver videre undersøgelse og behandling i intensiv, gynækologisk eller medicinsk regi.

Kirurgiske sengeafsnit til andet sygehus/sektor: Når der tilstøder anden sygdom, komplikationer eller følgesymptomer som kræver videre undersøgelse og behandling på et andet sygehus/sektor.

Afsnit AK1 til kirurgiske sengeafsnit, Hjørring: Når patienten ikke kan færdigbehandles i kirurgisk regi indenfor afsnittets åbningstid.

Afsnit UK2 og kirurgisk afsnit i Frederikshavn til andet sygehus: Når der tilstøder anden sygdom, komplikationen eller følgesymptomer som kræver videre undersøgelse og behandling udenfor det kirurgiske speciale.

Afsnit UK2 og Afsnit AK1 til OM2: Når patienten ikke kan afsluttes og udskrives til hjemmet indenfor afsnittets åbningstid pga anden sygdom, komplikationer eller følgesymptomer som kræver sygeplejefaglig tilsyn og/eller behandling.

Afsnit UK2 og Afsnit AK1 til Klinik Medicin (Hjørring eller Frederikshavn): Når der tilstøder anden sygdom, komplikationer eller følgesymptomer som kræver videre undersøgelse og behandling i et medicinsk speciale.

 

Opgaver i forbindelse med overflytning af patient

Patient og pårørende skal være informeret om overflytning og årsag dertil. Denne information skal være dokumenteret i EPJ.

Den sygeplejerske, som skal overflytte patienten, tager kontakt til den patientansvarlige sygeplejerske på det afsnit hvortil patienten flyttes, og give en kort rapport via actioncard og aftaler overflytningstidspunkt.

Der skal foreligge en fremadrettet lægefaglig behandlingsplan – Ordinerede undersøgelser bestilles.

En læge skal dokumentere, at medicinmodulet er ajourført og ordineret medicin er afstemt, med medicinanamnesen ved indlæggelsen og medicin som er ordineret under indlæggelsen.

Drikkeseddel/væskeseddel ajourføres og medsendes (kopi ved ekstern overflytning).

Plejepersonalet eller kirurgisk sekretær flytter patienten i PAS-systemet.

Behandlingsplanen ajourføres i EPJ. Modtagende afsnit bestiller ordinerede blodprøver Bestilte undersøgelser og eventuelle aftaler med primærsektor dokumenteres.

Patientens ejendele skal i poser mærket med labels.

Patientens ejendele medsendes. Der gives besked til modtagende afsnit, hvis der er tale om store værdier, som opbevares ved kassefunktionen/omstillingen.

Der tages kontakt til relevante samarbejdspartnere med besked om, at patienten er overflyttet, og til hvilket afsnit.

Ledsagelse ved overflytning: Den overflyttende enhed tager stilling til ledsagelse.

 

Referencer

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse.