Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Suprakondylær humerusfraktur hos børn

 

Formål

Instruks for lægerne i de ortopædkirurgiske afdelinger.

 

Beskrivelse

Generelt

Suprakondylær humerusfraktur er hos børn en hyppigt forekommende fraktur. Normalanatomien er således, at man skal iagttage, at 1/3 af capitulum skal ligge anteriort for en linie lagt sv.t. forlængelsen af corpus humeris forreste afgrænsning. Dvs. den distale del af humerus skal vinkle ca. 30° anteriort. I modsætning til proksimale humerusfrakturer har distale humerusfrakturer en dårlig remoduleringsevne. En vinkelfejlstilling i forbindelse med frakturen - selv hos helt små børn - vil persistere livet ud. Forældrene skal dog orienteres om, at behandlingen består i at genoprette de anatomiske forhold så vidt muligt, men det lykkes ikke altid, og sædvanligvis vil albuen være funktionelt særdeles velfungerende selv ved relativt stor restdeformering efter endelig heling.

Ortopædkirurgiens politik er, at frakturer, som vinkler mere end 10° eller er det mindste roteret, skal åbent reponeres og fikseres.

 

Behandling

Patienten indlægges, og hvis der er normale puls- og neurologiske forhold i armen, kan patienten afvente de sædvanlige faste regler. I skadestuen anlægges høj vinkelgipsskinne.

Patienten lejres med fordel i bugleje med en træplade ind under madrassen, som armen hænger ud over, således at albuen er fri af lejet. Røntgenapparatet placeres således, at selve vognen står ved hovedenden og svingarmen står ned langs lejet. På den måde kan man under operationen bruge svingbuen i forbindelse med røntgenundersøgelse i 2 plan fremfor at dreje armen.

Nervus ulnaris frilægges, frakturen reponeres. Hvis man ikke kan få overblik må man frigøre frakturen forfra, idet man skal undgå at lædere strukturerne bagtil, hvor den overvejende blodforsyning til distale humerus kommer fra. Frakturen reponeres eksakt og der sættes en K-tråd medialt fra, og man kan perkutant sætte en K-tråd lateralt fra. Såfremt frakturen ikke er eksakt reponeret, må man åbne lateralt også og gå foran knoglen for at rense op og sikre en bedre reposition. I gennemlysning i sideplan bevæges albuen igennem for at sikre, at osteosyntesen er stabil. K-tråde lades stikkende udenfor huden, de yderste 5 mm ombøjes 45-90°. Undgå at anvende beskyttelseskugler, da armen hæver så meget op, at det ofte giver hudnekroser, undgå også at bøje k-tråden i det stykke der under huden, det gør fjernelse meget ubehagelig og smertefuld for patienten. Huden lukkes med vicryl 2-0 eller 3-0 efter behov og Vicryl Rapid 3-0 interkutant. Til slut anlægges en dorsal gipsskinne. Der foretages herefter peroperativ røntgenundersøgelse, der tages dokumentationsbilleder, og hvis frakturen er stabilt fikseret behøves ikke yderligere røntgenkontrol før efter 3 uger - ved tvivl røntgen efter 1 uge.

 

Efterbehandling

Forældrene skal informeres om, at gipsen kan skiftes til en letvægtsbandage i ambulatoriet efter 1 uge samt om risiko for compartmentsyndrom. Samlet bandageringstid 3-4 uger, K-tråde fjernes i ambulatoriet jf. instruks.